Страницы

понедельник, 14 ноября 2016 г.

1. 1.Ինչքան է 7-րդ նկարում պակերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.
C=(A-B)/N=(200-100)/10=10սմ3
C1=±C/2=±10սմ3/2=±5սմ3
1.1000սմ3
2.100սմ3
3.500սմ3
4.10սմ3

2. Որոշեք չափագլանում գտնվող ջրի ծավալը (նկ. 7, ձախից).

V1=490±5
1. 1000 սմ3

2. 490 սմ3

3. 500 սմ3

4. 480 սմ3 

3.  Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իցեցված է մարմին (նկ. 7, աջից): Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավալը միասին.
V2=800±5
  1. 300 սմ3
  2. 1000 սմ3
  3. 750 սմ3
  4. 800 սմ3

     

    4.Ինչքան է մարմնի ծավալ:
V=V2-V1=800-490=310±5

1. 310 սմ3

2. 400 սմ3

3. 300 սմ3

4. 800 սմ3Տարբերակ 2

1.Որքան է 8-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.
C=(A-B)/N=(70-60)/10=1սմ3
C1=±C/2=±1սմ3/2=±0.5սմ3

10 սմ3
1 սմ3
2 սմ3
100 սմ3
2.Որոշեք ճափագլանում եղած ջրի ծավալը (նկ. 8, ձախից).
V1=70սմ3±0.5սմ3

1. 100 սմ3

2. 70 սմ3

3. 10 սմ3

4. 80 սմ33. Ջրով լցված նոյն չափագլանի մեջ իջեցված է պնդօղակը (նկար 7, աջից): Ինչքան է ջրի և պնդօղակի ծավալը միասին:
V2=80սմ3±0.5սմ3

1. 50 սմ3

2. 60 սմ3

3. 80 սմ3

4. 70 սմ34.Որքան է պնդօղակի ծավալը.
V=V2-V1=80սմ3-70սմ3=10սմ3±0.5սմ3

1. 10 սմ3

2. 100 սմ3

3. 80 սմ3

4. 55 սմ3Տարբերակ 3

1.Որքան է 9-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.
C=(A-B)/N=(70-60)/10=1սմ3
C1=±C/2=±1սմ3/2=±0.5սմ3


1. 100 սմ3

2. 10 սմ3

3. 2 սմ3

4. 1 սմ32. Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը (նկ. 9, ձախից).
V1=54սմ3±0.5սմ3

1. 81 սմ3

2. 54 սմ3

3. 100 սմ3

4. 80 սմ33. Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է մարմին (նկար 9, աջից): Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավալը միասին.
V2=81սմ3±0.5սմ3

1. 81 սմ3

2. 80 սմ3

3. 75 սմ3

4. 70 սմ34.Ինչքան է մարմնի ծավալը.
V=V2-V1=81սմ3-54սմ3=27սմ3±0.5սմ3

1. 27 սմ3

2. 25 սմ3

3. 70 սմ3

4. 35 սմ3Տարբերակ 4

1.Որքան է 10-րդ նկարում պատկերված չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը.
C=(A-B)/N=(20-10)/12=5սմ3
C1=±C/2=±5սմ3/2=±2.5սմ3


1. 10 սմ3

2. 5 սմ3

3. 2 սմ3

4. 100 սմ32. Որոշեք չափագլանում եղած ջրի ծավալը (նկ. 10, ձախից).
V1=60սմ3±2.5սմ3

1. 90 սմ3

2. 60 սմ3

3. 100 սմ3

4. 55 սմ33. Ջրով լցված նույն չափագլանի մեջ իջեցված է գլանը (նկար 10, աջից): Ինչքան է ջրի և մարմնի ծավալը միասին.
V2=90սմ3±2.5սմ3

1. 90 սմ3

2. 80 սմ3

3. 45 սմ3

4. 60 սմ34.Ինչքան է գլանի ծավալը.
V=V2-V1=90սմ3-60սմ3=30սմ3±2.5սմ3

1. 90 սմ3

2. 35 սմ3

3. 30 սմ3
4. 25 սմ3

17.10-21.10;24.10-30.10
Դաս 7,8,9
Թեման.
Մեխանիկական շարժում:Շարժման հարաբերականություն:Հավասարաչափ  շարժում:Արագություն:Նյութական կետ:Շարժման հետագիծ:Ճանապարհ:
Լաբորաորիայում քննարկվող հարցեր.
1.Ինչն են անվանում մեխանիկական շարժում
Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում:
2.բերել մեխանիկական շարժման օրինակներ
Երկրի պտույտը իր առանցքի շուրջ, գնդի գլորվելը:
3.որ մարմինն են անվանում հաշվարկման մարմին
Այն մարմինը, որի նկատմամբ դիտարկվում է այլ մարմինների շարժումը, կոչվում է հաշվարկման մարմին:
4.Ինչն են անվանում նյութական կետ
Այն մարմինը, որի չափերը տվյալ պայմաններում կարելի է անտեսել, կոչվում է նյութական կետ:
5.Որ դեպքում մարմինը կարելի է համարել նյութական կետ,.որ դեպքում՝ոչ
Նյութական կետ կարելի է համարել մարմինը այն դեպքում ,երբ նրա չափսերը էական չի: Եթե չափերը կարևոր են ,մենք չեն կարող համարել այդ մարմին նյութական կետ:
6.Ինչն են անվանում շարժման հետագիծ
Հետագիծ կոչվում է այն գիծը, որով տվյալ հաշվարկման համակարգում շարժվում է մարմինը:
7.Ինչն են անվանում մարմնի անցած ճանապարհ
Հետագծի այն տեղամասի երկարությունը, որով շարժվել է մարմինը որոշակի ժամանակամիջոցում , կոչվում է այդ ժամանակամիջոցում մարմնի անցած ճանապարհ:
8.Ինչով է տարբերվում հետագիծն անցած ճանապարհից:
Անցած ճանապարհ հետագծի երկարություն է, իսկ հետագիծ նրա անցած ճանապարհի գծագիրն է:
9.որ շարժումն են անվանում ուղղագիծ հավասարաչափ
Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում:
10.Որ մեծությունն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն ՝գրել բանաձևը
Մարմնի հավասարաչափ շարժման արագությունը որոշելու համար պետք է չափել որևէ ժամանակամիջոցում մարմնի անցած ճանապարհը և այն բաժանել այդ ժամանակամիջոցին:
11.Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը՝ՄՀ-ում
Մ/վ
12.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
Ճանապարհը=Արագությունը բազմապակած ժամանակամիջոցով
13.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը,եթե հայտնի է նրա արագությունը ու շարժման ժամանակը,գրել բանաձևը
Ճանապարհը=Արագությունը բազմապակած ժամանակամիջոցով

14.Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը,եթե հայտնի են մարմնի արագությունն ու ճանապարհը,գրել բանաձևը:
Լրացուցիչ առաջադրանք.Է.Ղազարյանի դասագրքից սովորել էջ 21-ից մինչև էջ 34-ը
Լուծել նշված էջերի խնդիրները
1.      Որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ:

Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում:
2.
Կարելի է արդյոք հավասարաչափ համարարել՝ա. Ժամացույցի սլաքի ծայրակետի շարժումը, բ. Թելից կախված գնդիկի տատանողական շարժումը, գ. Ջրի շարժումը գետում, որի հունը լայնանում է, մեկ՝նեղանում, դ. Մետրոյի շարժասանդուղքի շարժումը:
3.Որ մեծություն է կոչվում հավասարաչափ շարժման արագություն:
Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը կամայական հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, կոչվում է հավասարաչափ շարժում:
4. Ինչ միավորներով է չափվում արագությունը:
Հիմնական արագության միավորը դա մ/վ է: Նաև կան այլ արագության չափման միավորներ՝ սմ/վ, դմ/վ, մմ/վ, կմ/վ, սմ/ր, դմ/ր, մմ/ր, կմ/ր, մ/ր և այլն:
5. Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը, եթե հայտնի է նրա արագությունը և շարժման ժամանակը:
Ճանապարհ-S
Արագություն-V
Շարժման ժամանակ-T

Ճանապարհը գտնելու համար պետք է Արագությունը(V) բազմապտկենք Շարժաման ժամանակով (T):
6.
Ինչպես որոշել հավասարաչափ շարժման ժամանակը, եթե հայտնի է նրա արագությունը և անցած ճանապարհը :
Ճանապարհ-S
Արագություն-V
Շարժման ժամանակ-T

Շարժաման ժամանակը գտնելու համար պետք է ճանապարհը(S) բաժանենք արագության (V):
7. Որ արագությունն է մեծ՝1կմ/ժ, 1մ/վ, 20սմ/վ, 2մ/վ, 54կմ/ժ, 15մ/վ:
Ամենամեծը դրանք 54կմ/ժ, 15մ/վ:
8. Ինչն է վեկտորը, ինչն է սկալյարը:
Այն մեծությունները, որոնք բացի թվային արժեքներից ունեն նաև ուղղություն կոչվում են վեկտորներ:
Իսկ այն մեծություններն, որոնք չունեն ուղղություն և բնութագրվում են միայն թվային արժեքներով կոչվում են սկալյարներ:
9. Ստորև բերված արագություններն արտահայտեք մ/վ-ով:
1կմ/վ=0,001մ/վ
36կմ/ժ=10մ/վ
54կմ/ժ=15մ/վ
8կմ/ժ=20մ/9վ
10. Ինչպես կարելի է որոշել թե ինչպես են աճում ձեր գլխի մազերը: Փորձեք հաշվել այդ արագությունը:
Փոփախական արագությամբ:
11. Ընտրեք առվի կամ գետի հորիզոնական հարթ տեղամաս և չափեք ջրի արագությունը՝օգտագործելով խցան կամ որևէ թեթև առարկա, մետր, վայրկենացույց սլաք ունեցող ժամացույց:
Մոտակայքում գետ կամ առու չկա:
12. Պարզեք՝կհասնի արդյոք հետիոտն կես ժամում պատկերված բնակավայրը, եթե նա ճանապարհային նշանից սկսի շարժվել 1.5մ/վ արագությամբ: Ճանապարհը 3կմ է:
Ոչ նա չի կարող հասնել: Նա այդ ժամանակում անցած կլինի 2.7կմ:Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից
էջ17-ից մինչև էջ24-ը:և էջ29-ից մինչև էջ29
Դաս 3
Տարբերակ I
1.      Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ մարմնի նկատմամբ անվանում են.
1. Անցած ճանապարհ  2. Հետագիծ 3. Մեխանիկական շարժում
2. Որ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում.

1. Մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցում անցնում է հավասար ճանապարհներ:
2. Մարմինը հավասար ժամանակամիջոցում անցնում է հավասար ճանապարհներ:
3. Մարմինը շարժվում է այնպես, որ նրա հետագիծը ուղիղ է:

3.Շարժվող գնացքի ուղևորը որ մարմինների նկատմամբ է գտնվում դադարի                     վիճակում:

1.      Վագոնի
2.      Գետնի
3.      Վագոնում նստած ուղևորների
4.      Վագոնի անիվների

4.Մարդատար գնացքը ցանկացած 0.5ժ-ում անցնում է 60կմ ճանապարհ, 15ր-ում՝30կմ, 1ր-ում՝ 2կմ և այլն: Ինչ շարժում է դա:
1. Անհավասարաչափ
2. Հավասարաչափ
3. Որոշ տեղամասերում հավասարաչափ
Տարբերակ 2
1.      Այն գիծը, որը մարմինը գծում է իր շարժման ընթացքում, անվանում են.
1.      Անցած ճանապարհ
2.      Հետագիծ
3.      Մեխանիկական շարժում

2.      Մարմնի անցած ճանապարհ կոչվում է:
1.      Մարմնի սկզբնական և վերջնական դիրքերի միջև եղած հեռավորությունը
2.      Հետագծի այն հատվածի երկարությունը, որը մարմինը անցնում է որոշակի ժամանակամիջոցում:

3.      Շարժվող գնացքի վագոնում սեղանի վրա դրված խնձորը տեղափոխվում է ………… նկատմամբ:

1.      Վագոնում քայլող ուղևորի
2.      Շոգեքարշի
3.      Վագոնում նստած ուղևորի

4.      Թվարկված շարժումներից, որն է հավասարաչափ:

1.      Ավտոմեքենայի շարժումը արգելակման ընթացքում:
2.      Ժամացույցի ճոճանակի շարժումը:
3.      Հարթավայրում հոսող գետի ջրի շարժումը:
4.      Երկիր շարժումը իր առանցքի շուրջ:

Տարբերակ 3
1.      Այն գծի երկարությունը, որը մարմինը անցնում է որոշ ժամանակամիջոցի ընթացքում, անվանում են:
1.      անցած ճանապարհ
2.      հետագիծ
3.      մեխանիկական շարժում

2.      Ինչ է մեխանիկական շարժումը.
1.      Հետագծի երկարությունը, որով շարժվում է մարմինը
2.      Մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ մարմինների նկատմամբ
3.      Այն գիծը, որով շարժվում է մարմինը

3.Հեծանիվը իջնում է բլրից: Նրա որ մասերն են կմախքի նկատմամբ գտնվում շարժման մեջ
                        1. Ոտնակները իրենց պտտման ընթացքում
                       2. Ոտնակները հեծանվի <<ազատ ընթացքի>> ժամանակ
                      3. Նստատեղը
                      4. Շղթան ոտնակների պտտման դեպքում
4. Ավտոմեքենան 0.5ժ-ում անցած 30կմ հեռավորությունը, ընդ որում՝առաջին 15ր-ում՝20կմ, իսկ հաջորդների ընթացքում՝10կմ: Ինչ շարժում է դա:
1. Անհավասարաչափ
2. Հավասարաչափ
3. Ճանապարհի որոշ հատվածներում հավասարաչափ

Տարբերակ 4
1.      Այն շարժումը, որի ընթացքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ, անվանում են.
1.      Մեխանիկական շարժում
2.      Հավասարաչափ շարժում
3.      Անհավասարաչափ շարժում

2.      Ինչպես է կոչվում՝այն գիծը, որը մարմինը գծում է իր շարժման ընթացքում.
1.      Ուղիղ գիծ
2.      Անցած ճանապարհ
3.      Հետագիծ

3.Որ մարմինները կամ նրանց մասերն են գտնվում դադարի վիճակում Երկրի նկատմամբ:
1. Շարժվող տրակտորի թրթուրների ներքևի մասերը
2. Շարժվող տրակտորի թրթուրների վերևի մասերը
3. Արեգակը
4. Շենքի հիմքը


4.      Բերված շարժումներից որոնք են անհավասարաչափ.
1.      Ժամացույցի վայկենաչափի սլաքի շարժումը
2.      Ձեռքից ընկած գնդակի շարժումը
3.      Մետրոյի շարժասանդուղքի շարժումը

Դաս 4

Տարբերակ 1
1.      Հավասարաչափ շարժման արագություն անվանում են այն մեծությունը, որը թվապես հավասար է:
1.      Միավոր ճանապարհի անցնելու ժամանակամիջոցին
2.      Շարժման ամբողջ ժամանակամիջոցում մարմնի անցած ճանապարհին
3.      Միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհին
2.      Տանից մինչև դպրոց եղած հեռավորությունը 900մ է: Տղան այդ ճանապարհ անցավ 15ր-ում: Ինչ միջին արագությամբ էր շարժվում տղան.
1.      60մ/վ
2.      1մ/վ
3.      15մ/վ
4.      10մ/վ

3.      Երկրի Արեգակի շուրջ պտտվում է 108000կմ/ժ արագությամբ: Այդ արագություն արտահայտեք մ/վ-ով.
1.      30000մ/վ
2.      1800000մ/վ
3.      108մ/վ
4.      180մ/վ
5.      30մ/վ

4.      ,,Լենին,, ատոմային սառցահատը 1ժ-ում անցնում է 33.5կմ ճանապարհ: Հաշվեք սառցահատի արագությունը:
1.      15մ/վ
2.      20մ/վ
3.      13.4մ/վ
4.      9.3մ/վ
5.      1.5մ/վ

5.Ավտոբուսում նստած ուղևորը նշում էր այն ժամանակամիջոցները, որոնց ընթացքում ավտոբուսը անցնում էր ճանապարհի եզրերին՝իրարից 1կմ հեռավորութան վրա տեղադրված սյուների միջև եղած հեռավորությունները: Պարզվեց, որ առաջին 1կմ այն անցավ 70վ-ում, երկրորդը՝80 վ, իսկ երորրդը 50վ-ում: Հաշվեք ավտոբուսի միջին արագությունը:
1. 5մ/վ
2. 18մ/վ
3. 7.5մ/վ
4. 15մ/վ
5. 5.4մ/վ

Տարբերակ 2

1.Ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման ժամանակ մարմնի արագությունը ցույց է տալիս.
1.      Այն ժամանակը, որի ընթացքում մարմինը անցնում է միավոր ճանապարհ.
2.      Ինչ ճանապարհ է անցել մարմինը միավոր ժամանակում
3.      Ինչ ճանապարհ է անցնում մարմինը իր շարժման ընթացքում

2.Հեծանվորդը 10ր-ում անցավ 3կմ: Ինչ արագությամբ էր շարժվել հեծանվորդը.
1. 30մ/վ
2. 5մ/վ
3. 0.5,/վ
4. 3մ/վ
5. 50մ/վ

3.Այլ մոլորակներ թռչելու համար նախատեսված տիեզերական հրթիռները, պետք է Երկրի նկատմամբ ունենան 41760կմ/ժ արագություն: Արտահայտեք այդ արագությունը մ/վ-ով.
1.15մ/վ
2. 200մ/վ
3. 11600մ/վ
4. 15մ/վ
5. 8900մ/վ
4. Ռուսաստանում առաջին ջերմաքարշը պատրաստել են Չերեպանով եղբայրները 1834թ.: Հենց իրենք էլ կառուցել են առաջին երկաթգիծը՝մոտավորապես 860մ երկարությամբ: Հաշվեք շոգեքարշի արագությունը՝իմանալով, որ նա ամբողջ ճանապարհը անցնում էր 3.5ր-ում:
1. 4.1մ/վ
2. 20մ/վ
3. 3.5մ/վ
4. 8.5մ/վ
5. 9.3մ/վ
5. Հեծանվորդը 10ր-ում անցավ 2400մ, հետո 1ր-ի ընթացքում թեք ճանապարհով, անցավ 900մ, իսկ այնուհետև անցավ ևս 1200մ՝4ր-ի ընթացքում: Հաշվեք միջին արագությունը:
1. 5մ/վ
2. 18մ/վ
3. 7.5մ/վ
4. 15մ/վ
5. 5.4մ/վ
Տարբերակ 3
1.Որպես արագության միավոր ընդունում են այն … արագությունը, որի դեպքում մարմինը 1վ-ում անցնում է 1մ ճանապարհ.
1.      Շարժման
2.      Հավասարաչափ շարժման
3.      Անհավասարաչափ շարժման
2.Երբ խոսում են անհավասարաչափ շարժման մասին, ինչ արագություն են նկատի ունենում:

1.      Հավասարաչափ շարժման արագությունը
2.      Անհավասարաչափ շարժման արագությունը
3.      Միջին արագությունը

3.Աստաթիռը, որը նախատեսված է Արեգակնային համակարգից դուրս գալու համար, պետք է ուենա Երկրի նկատմամբ 61200կմ/ժ արագություն: Այդ արագությունը արտահայտեք մ/վ:
1. 30000մ/վ
2. 690մ/վ
3. 150մ/վ
4. 17000մ/վ
5. 11600մ/վ

4.      Մարդատար գնացքը, շարժվելով հավասարաչափ, 10ր-ում անցնում է 15կմ: Հաշվեք գնացքի արագությունը.
1.      15մ/վ
2.      200մ/վ
3.      25մ/վ
4.      150մ/վ
5.      10մ/վ

5.Զբոսաշրջիկները ճանապարհի առաջին կիլոմետրը անցան 10ր-ում, երկրորդը՝11ր-ում, երրորդը՝12ր, 20վ-ում: Հաշվեք զբոսաշրջիկների շարժման միջին արագությունը.
1. 5մ/վ
2. 1.8մ/վ
3. մ/վ
4. 15մ/վ
5. 1.5մ/վ

Տարբերակ 4
1.      Անվանեք արագության միավորները.
1.      1սմ, 1մ, 1կմ
2.      1վ,1ր, 1ժ
3.      1սմ/վ,1մ/վ, 1կմ/ժ

2.      Պարաշյուտիստը 1200մ բարձրությունը իջավ 5ր-ի ընթացքում:
Հաշվեք միջին արագությունը:
1.60մ/վ
2.2.4մ/վ
3.240մ/վ
4. 4մ/վ

3.      Գերձայնային մարդատար ինքնաթիռը կարող է զարգացնել 2520կմ/ժ արագություն: Այդ արագությունը արտահայտեք մ/վ-ով.
1.      300մ/վ
2.      700մ/վ
3.      150մ/վ
4.      170մ/վ
5.      900մ/վ

4.Քարշակային մոտորանավակը 3ժ-ում անցավ 54կմ: Հաշվեք մոտորանավակի արագությունը.
1. 18մ/վ
2. 5մ/վ
3. 3մ/վ
4. 15մ/վ
5. 5.9մ/վ

5.Հետիոտնը առաջին րոպեում անցավ 100մ, երկրորդում 90 մ, երրորդ րոպեում 80մ: Հաշվեք հետօոտնի միջին արագությունը:
1. 90մ/վ
2. 2մ/վ
3. 9մ/վ
4. 1.5մ/վ
5. 1.2մ/վ
Դասը 5
Տարբերակ 1
1.Ինչքան ժամանակում հեծանվորդը կանցնի 250մ՝ունենալով 5մ/վ արագություն.
1. 1250վ
2. 20վ
3. 50վ
4. 30վ

2.Նավակը ինչ հեռավորության վրա կգտնվի նավահանգստից շարժոմը սկսելուց 15վ հետո, եթե նա շարժվում է գետի հոսանքով: Ջրի հոսանքի արագությունը 4մ/վ է.
1. 30մ
2. 40մ
3. 50մ
4. 60մ
3. Գնացքը շարժվում է 60կմ/ժ արագությամբ: Նա ինչ հեռավորություն կանցնի 1.5ժ-ում:
1. 120կմ
2. 80կմ
3. 90կմ
4. 150կմ
4. Դիտորդը կայծակի փայլատակումը տեսնելուց 5վ-ն հետո լսեց որոտի ձայնը: Ինչ հեռավորության վրա տեղի ունեցավ կայծակը, եթե ընդունենք, որ լույսը տարածվում է համարյա ակնթարթորեն, իսկ ձայնի արագությունը 0.34կմ/ժ:
1. 170մ
2. 68մ
3. 1700մ
4. 345մ
5. 335մ
5. Արհեստական արբանյակը Երկրի շուրջը մեկ պտույտի ընթացքում անցավ 43200 կմ: Ինչքան ժամանակում նա մեկ լրիվ պտույտ կատարեց Երկրի շուրջը, եթե նրա արագությունը 8000մ/վ է:
1. 2100վ
2. 3600վ
3. 5400վ
4. 8000վ
5. 540վ
Տարբերակ 2
1.      Ինչքան ժամանակում ինքնաթիռը, շարժվելով 200մ արագությամբ, կանցնի 3000մ ճանապարհը.
1.      150վ
2.      15վ
3.      6000վ
4.      60վ
2.      Գնացքը շարժվում է 80կմ/ժ արագությամբ: Ինչ ճանապարհ կանցնի գնացք 4ժ-ում:
1.      20կմ
2.      160կմ
3.      320կմ
4.      240կմ
3.      Էլեկտրաքարշը շարժվում է 90կմ/ժ արագությամբ: Ինչքան ճանապարհ նա կանցնի 40վ-ում:
1.      100մ
2.      360մ
3.      3600մ
4.      1000մ

4.Ինչքան ճանապարհ կանցնի մետրոյի գնացքը 2.5ժ-ում, եթե նրա արագությունը 20մ/վ է:
1. 18կմ
2. 3կմ
3. 28.8կմ
4. 48կմ

5.      Մագնիսական ժապավենի արագությունը հավասար է 0.095մ/վ: Որքան ժամանակ կպահանջվի 200մ երկարությամբ ժապավենի վրա եղած ձայնագրությունը վերարտադրելու համար:
1.      31.7 ր
2.      35ր
3.      21ր
4.      19ր

Տարբերակ 3
1.      50կմ/ժ արագությամբ շարժվող ավտոմեքենան ինչքան ճանապարհ կանցնի 3ժ-ում:
1.17կմ
2. 17.5կմ
3. 150 կմ
4. 120կմ

2.      Ինչքան ժամանակում չմշկորդը, կանցնի 600մ հեռավորությունը, եթե շարժվում է 12մ/վ արագությամբ.
1.      7200վ
2.      72վ
3.     
4.      50վ

3.      Ինչքան ճանապարհ կանցնի ինքնաթիռը թռիչքի 80վ ընթացքում, եթե նա թռչում է 720կմ/ժ միջին արագությամբ:
1.      800մ
2.      90մ
3.      57600մ
4.      16000մ

4.Մրցումների ժամանակ դահուկորդը շարժվում էր 3մ/վ հաստատուն արագությամբ: Նա ինչքան ճանապարհ անցավ 30ր-ում:
1. 90մ
2. 5400մ
3. 5.4մ
4. 600մ

5.      Երկրից մինչև Արեգակ եղած հեռավորությունւ 150մլն կմ է: Ինչքան ժամանակում լույսը կանցնի այդ հեռավորությունը, եթե լույսի արագությունը 300000000մ/վ է:
1.     
2.      500վ
3.      0.5վ
4.      200վ
5.      450վ

Տարբերակ 4
Եթե մարմինը շարժվում է անհավասարաչափ ,ապա, որպեսզի որոշենք:

1.      Նրա միջին արագությունը, պետք է1. Մարմնի անցած ճանապարհը բաժանել շարժման ժամանակին:
2.      Նրա անցած ճանապարհ, պետք է2. Մարմնի անցած ճանապարհը բաժանել միջին արագությանը:
3.      Նրա շարժման ժամանակը պետք է… 3. Միջին արագությունը բազմապակել շարժման ժամանակով:

4.      Լուսինը երկրի շուրջ պտտվում է 1000մ/վ արագությամբ: Ինչքան հեռավորություն նա կանցնի 15ր-ում:

1.      0.25մ
2.      250մ
3.      4կմ
4.      900կմ
5.      400կմ

5.Լենինգրադից մինչև Մոսկվա եղած հեռավորությունը մոտ 600կմ է: Ռադօոազդամշանը ինչքան ժամանակում կանցնի այդ հեռավորությունը, եթե ռադիոալիքի տարածման արագությունը 300000000մ/վ է:
1. 500000վ
2. 0.002վ
3. 500վ
4. 0.000002վ
5. 18000000վ

Էջ 29.
1.      Եթե թելը այրենք, որ դեպքում սայլակը չի շարժվի:
Առաջին տարբերակ 2. Երկրորդ տարբերակ 3. Երրորդ տարբերակ
2.      Քարը ջարդելիս այն բաժանվում էր եկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն,իսկ մյուսը՝4մ/վ: Որ բեկորի զանգվածն է և քանի անգամ:

Առաջին բեկորի զանգվածն է մեծ 48 անգամ 2. Երկրորդ բեկորի զանգվածն է մեծ 48 անգամ  3. Առաջին բեկորի զանգվածն է մեծ է 3 անգամ 4. Երկրորդ բեկորի զանգվածն է մեծ է 3 անգամ 

3.

Քանի կիլոգրամ է պարունակում 0,035տ-ն:

1.0,35կգ 2. 3,5կգ 3. 35կգ 4. 350 կգ 5. 3500կգ

4. Քանի գրամ է պարունակում 0,35կգ-ն:

1.0,35գ 2. 3,5գ 3. 35գ 4. 350 գ 5. 3500գ

5. 350գ-ը արտահայտեք կիլոգրամով:

1.0,35կգ 2. 3,5կգ 3. 35կգ 4. 350 կգ 5. 3500կգ

Էջ 30

6. Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով:

1. 1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ

7.
Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
8.
Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
 60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
9.  Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով:
1. 1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ
10.
Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր  բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
11. Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
 1.60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
12.
Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6գ նկարում պատկերված չափագլանով:
1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ
13. Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
                   14. Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
1.60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
15. Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով:
1. 1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ

16. Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
17.
Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
 1.60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլՎ.Ի Լուկաշիկի խնդրագրքից 113 խնդրից մինչև 125 խնդիրն
113.
Տրամվայը շարժվում է 36կմ/ժ արագությամբ: Այդ արագությունն արտահայտեք մետր-վայրկյաններով (մ/վ):
36000մ/60ր
600մ/ր
600մ/60վ
10մ/վ
114.
Առաջին, երկրորդ և երրորդ տիեզերական արագությունները համապատասխանաբար հավասար են 7.9կմ/վ, 11.2կմ/վ և 16.7կմ/վ: Այդ արագությունները արտահայտեք մետր- վայրկյաններով և կիլոմետր-ժամերով:
7900մ/վ-առաջին
11200մ/վ-երկրորդ
16700մ/վ-երրորդ
28440կմ/ժ –առաջին
40320կմ/ժ-երկրորդ
60120կմ/ժ-երրորդ
115.
A կետից մինչև B կետ եղած ճանապարհը, որը հավասար էր 2700կմ-ի, ռեակտիվ ինքնաթիռն անցավ 1ժ-ում: Ետդարձի ճանապարհիմ ինքնաթիռը թռչում է 715մ/վ արագությամբ: Ինքնաթիռի արագությունը որ ուղղությամբ էր ավելի մեծ:
Գնալուց-2700կմ
Ետդարձ-2574կմ
Գնալուց ավելի մեծ էր:
116.
Նապաստակի արագությունը 15մ/վ է, իսկ դելֆինինը՝72մ/ժ: Նրանցից որի արագությունն է մեծ:
Նապաստակ-15մ/վ
Դելֆին-20մ/վ
Դելֆինը ավելի արագ է:
117.
5ժ 30րոպեում հեծանվորդը անցավ 99կմ:  Ինչ միջին արագությամբ էր շարժվում հեծանվորդը:
99կմ/330ր
99000մ/330ր
300մ/ր
118.
Հաշվեցեք 3ժ-ում 20կմ ճանապարհ անցած դահուկորդի միջին արագությունը:
180ր-20000մ
9ր-2000մ
119.
Հաշվեցեք հետիոտնի,ձիավորի,տանկի և մարդատար ինքնաթիռի շարժման արագությունները, եթե նրանք 20 կմ ճանապարհ անցնում են համապատասխանաբար 5ժ-ում, 2ժ-ում, 22ր-ում, 1.4ր-ում:
Հետիոտ 20կմ/5ժ=4կմ/ժ
Ձիավոր 20կմ/2ժ=10կմ/ժ
Տանկ 20կմ/22ր-20000մ/1320վ-1000մ/33վ
Մարդատար ինքնաթիռ 20կմ/1.4ր-20կմ/84վ-5կմ/21վ
120.
1959թ. Սեպտեմբերի 12-ին ժամը 17-ին Լուսին թռչող խորհրդային երկրորդ տիեզերահրթիռը 101000կմ-ով հեռացել է Երկրից: Նույն օրվա ժամը 22-ին այն արդեն գտնվում էր Երկրից 152000կմ հեռավորության վրա: Որոշեցեք հրթիռի շարժման միջին արագությունը:
51000կմ-5ժ
10200կմ-ժ
121.
30վ-ի ընթացքում գնացքը շարժվել է հավասարաչափ 72կմ/ժ արագությամբ: Ինչքան ճանապարհ անցավ գնացքն այդ ժամանակամիջոցում:
72000:60:60*30=600
122.
Հեռընթաց ինքնաթիռում գտնվող պատանին ուղևոր նշեց, որ թռիչքն անտառի վրայով տևեց ճիշտ 1ր: Իմանալով ինքնաթիռի թռչքի արագությունը (850կմ/ժ) նա անմիջապես որոշեց այդ ճանապարհի երկարությունը, որն ինքնաթիռը անցավ անտառի վրայով թռչելիս: Ինչ արդյունք ստացավ պատանի ուղևորը:
Պատ.՝14կմ
123.
Գետի հոսանքով շարժվող լաստը ինչքան ժամանակում կանցնի 15կմ, եթե հոսանքի արագությունը 0.5մ/վ է:
1մ-2վ
1կմ-2000վ
15կմ-30000վ
15կմ-500րոպե
15կմ-8ժ 20 րոպե
124.
Պայթեցման տեխնիկայում օգտագործուն են ոչ մեծ արագությամբ այրվող բիկֆորդյան քուղը: Ինչ երկարությամբ քուղ պետք է ունենալ , որպեսզի հնարավոր լինի մինչև դրա այրվելը 300մ վազելով հեռանալ: Վազքի արագությունը 5մ/վ է, իսկ բոցը բիկֆորդյան քուղով տարածվում է 0.8սմ/վ արագությամբ:
Չեմ հասկանում:

125. Տրակտորը առաջին 5ր-ում անցավ 600մ: Ինչքան ճանապարհ կանցնի տրակտորը 0.5ժ-ում՝շարժվելով նույն արագությամբ:
5ր-600մ
30ր-3600մ


Էջ 29.
1.      Եթե թելը այրենք, որ դեպքում սայլակը չի շարժվի:
Առաջին տարբերակ 2. Երկրորդ տարբերակ 3. Երրորդ տարբերակ
2.      Քարը ջարդելիս այն բաժանվում էր եկու մասերի: Բեկորներից մեկը ստանում է 12մ/վ արագություն,իսկ մյուսը՝4մ/վ: Որ բեկորի զանգվածն է և քանի անգամ:

Առաջին բեկորի զանգվածն է մեծ 48 անգամ 2. Երկրորդ բեկորի զանգվածն է մեծ 48 անգամ  3. Առաջին բեկորի զանգվածն է մեծ է 3 անգամ 4. Երկրորդ բեկորի զանգվածն է մեծ է 3 անգամ 

3.

Քանի կիլոգրամ է պարունակում 0,035տ-ն:

1.0,35կգ 2. 3,5կգ 3. 35կգ 4. 350 կգ 5. 3500կգ

4. Քանի գրամ է պարունակում 0,35կգ-ն:

1.0,35գ 2. 3,5գ 3. 35գ 4. 350 գ 5. 3500գ

5. 350գ-ը արտահայտեք կիլոգրամով:

1.0,35կգ 2. 3,5կգ 3. 35կգ 4. 350 կգ 5. 3500կգ

Էջ 30

6. Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6ա նկարում պատկերված չափագլանով:

1. 1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ

7.
Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
8.
Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
 60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
9.  Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6բ նկարում պատկերված չափագլանով:
1. 1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ
10.
Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր  բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
11. Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
 1.60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
12.
Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6գ նկարում պատկերված չափագլանով:
1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ
13. Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր մեկ բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
                   14. Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
1.60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
15. Հեղուկի ինչ առավելագույն ծավալ կարելի է չափել 6դ նկարում պատկերված չափագլանով:
1. 1000մլ 2.100մլ 3. 250մլ 4. 10մլ

16. Ինչքան է չափագլանի ամենափոքր բաժանման արժեքը:
                    1.5մլ 2. 2մլ 3.10մլ 4.50մլ
17.
Ինչքան է չափփագլանում գտնվող հեղուկի արժեքը:
 1.60մլ 2. 165մլ 3. 940 մլ 4. 76մլ
09.25.2016
Դաս -2  - գործնական՝  լաբորատորիայում
Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ
Չափել ֆիզիկական մեծությունը՝նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր: Չափումների շնորհիվ մարդը ,կարողանում է որոշել մարմնի երկարություն, ժամանակակահատվածը և այլն:
.Ինչ է նշանակում չափել`մեթոդը ,չափանմուշի ընտրություն
Չափել ֆիզիկական մեծությունը՝նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր: Մենք գիտենք, որ ֆիզիկական մեծություները կարելի է չափել կախված ֆիզիկական մեծության տեսակից, չափման մեթոդները տարբեր են, օրինակ՝սեղան կարող ենք չափել չափաքանոնով:
.երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք
Երկարության հիմնական չափման միվորներն են 1մ, 1սմ, 1կմ, 1մկմ, 1նմ, 1մմ: Երկարությունը կարող ենք չափել չափաքանոնով:
1.լաբորատորիայում գտնվող չափիչ   սարքերից,ոորոնք   եք ճանաչում
Լաբորատորիայում գտնվող չափիչներից ես գիտեմ քանոն:
2.այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում
Քանոները չափում են մմ-ը,սմ-ը և դմ-ը:
3.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևութների մասին
Գիտելիքներ ձեռք են բերում փորձերի և դիտարկումների միջոցով, բայց բնության երևույթների տևողությունը շատ կարճ է, այդ պատճառով լաբարատորիայում ստեղծում են սարքեր ,որի միջոցով կարող ենք ավելի լավ ուսումնասիրել այդ երևույթը:
4.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից
Փորձը դա այն պրոցեսն է,որը ապացուցում  կամ հերքում է նախապես արված վարկածը: Դիտումը դու կարող ես անել բնության գրկում ,իսկ փորձը սովորաբար կարատրում են լաբարատորական պայմաներում:
5.ինչու են փորձի ժամանակ չափումներ կատարում
Որպեսզի կարողանան ճիշտ եզրակածություներ կատարեն:
Լրացուցիչ առաջադրանք                              
Նկարագրեք ձեզ ծանոթ որևէ ֆիզիկական երևութի դիտման ընթացքը և արդյունքը:
Ինձ ծանոթ են ֆիզիկական երևույթներից՝կայծակը, անձրևը, սառույցի հալումը: Ես նկարագրեմ սառույցի հալման ընթացքը, սառույցը հալվում է ջերմաստիճանի փոփոխությունից ,փոխվում է նրա ագրեգատային վիճակ(պինդ վիճակից դառնում է հեղուկ)
Նկարագրեք ձեզ ծանոթ որևէ ֆիզիկական երևութի դիտման ընացքը և արդյունքը:
Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ կրկնել և սովորել էջ5-ից,մինչև էջ 16-ը,գրավորպատասխանել էջ 16-ի հարցերին
1.
Ֆիզիկական մեծությունները են բարձրությունը,զանգվածը,արագությունը և այլն:
2.
Չափել ֆիզիկական մեծություն նշանակում է այն համեմատել նույնատիպի մեծության  հետ, որը ընդունված է որպես միավոր:
3.
Ես գիտեմ չափաքանոնը,չափաերիզը, չափագլանը:
4.
Բաժանումների գծերի և գծերի վրա գրված թվերը միասին կոչվում են սանդղակ:
5.
Երկու հարևան գծիքների մինչև հեռավորությունը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:
6.
Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:
7.
Չափումը ավելի ճշգրիտ իմանալու համար պետք է այն բաժանել հնարավորինս շատ մասերի:
8.
Ուղղակի չափում, դա այն չափումն է, որը կատարում են անմիջական գործիքի միջոցով: Իսկ անուղղակի չափում ,դա այն չափումն է, որը կատարում ենք տվյալ մեծությունների ուղղակի չափման միջոցով:
9.
Այս դեպքում ճշգրիտ հաշվել հնարավոր չէ, միլիմետրերի բացակայութան պատճառով:
10.
Թերթը տեղադրում ենք քանոնի բաժանման սանդղակներից մեկի վրա ,եթե բաժանման գիծը ուղիղ ծածկվում է ապա մեկ մետր է , եթե ամբողջովին չի ծածկվում ,ապա հաստությունը փոքր է մեկ միլիմետից, եթե ամբողջովին ծածկվում  է ապա մեծ է մեկ միլիմետրից:
11.
Չափագլանի սանդղակի բաժանման արժեքը 10սմ է, իսկ մինչև ցուցմունք 200սմ:
12.
Մեր սենյակի ջերմաստիճանը  +21 աստիճան C է:  Մեր ջերմաչափի արժեքը 37 աստիճան C է: 
13.
4 մետր 90 սմ-երկարություն
3 մետր 70 սմ-լայնություն
Պարագիծ-8 մետր 60 սմ
Մակերես-18.13մետր
Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից՝վարժություններ 1-ից 13-ը    
1.
Ֆիզիկական մարմին՝ինքնաթիռ,տիեզերանավ,ինքնահոս գրիչ,ավտոմեքենա:
Նյութ՝պղինձ,ճենապակի,ջուր:
2.
Պլասմասե բաժակ և ապակե բաժակ, փայտից աթող երկաթից աթոռ: Փայտե գրիչ ևփայտե մատիտ:
3.
Ապակուց-բաժակ, պատուհան, զարդ:
Ռետինից-ռետին, խաղալիք:
Փայտից-տուն, հատակ,դուռ, սեղան ,աթոռ:
Պողպատից- դանակ, զենք, փամփուշտ:
Պլաստմասայից-բաժակ, պատառաքաղ, խաղալիք:
4.
Մկրատ-երկաթ
Բաժակ-ապակուց, պլաստամասայից
Ֆուտբոլի գնդակի օդափուչի-ռեզինից
Բահ-երկաթ,պողպատ,ալյումին
Մատիտ-փայտից
5.
Ֆիզիկական երևույթ
Նյութ
Երևույթ
ռելսեր
կապար
որոտ
Լուսին
ալյումին
ձյունաբուք
մկրատ
սպիրտ
լուսաբաց
սեղան
սնդիկ
բուք
ուղղաթիռ
պղինձ
ձյան գալը
կրակոց
նավթ
եռում
ձյունահողմ
ջրեհեղեղ
6.
Մեխանիկան երևույթը դա այն երևույթն է ,որի ընթացքում մարմինը փոխում է իր դիրքը իրեն շրջապատող մարմիների նկատմամբ, օրինակ՝գունդը գլորվում է:
7.
Ջերմային երևույթի դա այն երևույթն է ,որի ընթացքում ջերմաստիճանը փոփոխվում է ,օրինակ՝ջրի եռալը:
8.
Ձայնային երևույթը դա այն երևույթն է, որի ընթացքում լսվում է ձայն, օրինակ՝երաժշտություն լսելը:
9.
Էլեկտրական երևույթը դա այն երևույթն է, որի ընթացքում անջատվում է փոքր ինչ էներգիա, օրինակ՝էլեկտրալամպը վառվում է:
10.
Մագնիսական երևույթը դա այն երևույթն է, որի ընթացքում մի մարմինը ցքում է մյուսին, օրինակ՝ երբ մագնիսը ցքում է երկաթին:
11.
Լուսային երևույթը դա այն երևյութ է, որի ընթացքում անջատվում է լույս, օրինակ՝երբ կայծակի է լինում:
12.
Մեխանիկական
Ջերմային
Ձայնային
Էլեկտրական
Լուսային
Գունդը գլորվում է
Կապարը հալվում է
Լսվում է ամպրոպի դղրդյունը
Էլեկտրալամպը վառվում է
Աստղերը առկայծում են
Գերանը լողում է
Ցրտում է
Արձագանք
Լույսը բացվում է
Ժամացույցի ճոճանակը տատանվում է
Ձյունը հալվում է
Տերևները սոսափում են
Փայլատակում է կայծակը
Ամպերը շարժվում են
Ջուրը եռում է
Աղավնին թռչում է
13.
Ձայնային,ջերմային,լուսային,մեխանիկական:

Комментариев нет:

Отправить комментарий