Страницы

среда, 30 ноября 2016 г.

Ցանկապատը

Առաջադրանքներ.
Բառային աշխատանքշևակալել, անձնապաստան, ճգնել, փթթել, պճնած, մացառ, աղշպանք, արևկա, վետվետել, արեգընդդեմ, չուխա, մաճ, կանթել, չափար, մույկ, ժամհար, գզիր, վեգ, քոթուկ:
Շևակալել-?
Անձնապաստան-ինքնահավան
Ճգնել-աշխատել
Փթթել-ծաղկել
Պճնած-?
Մացառ-թուփ
Աղշպանքմորմազգիների ընտանիքին պատկանող թունավոր խոտաբույս
Արևկա-արևոտ է
Վետվետել-օրորվել
Արեգընդդեմ-արեգակի դիմացի գտնվող
Չուխա-բրդյա նուրբ խավավոր գործվածք
Մաճ-գութան
Կանթել-հենել
Չափար-ցանկապատ
Մույկ-ոտնանման
Ժամհար-նշան
Գզիր-տանուտերի կարգադրությունները կատարող պաշտոնյա
Վեգ-հոգի
Քոթուկ-կոճղ
Բնութագրիր Մինասին և Թևսին:
Մինասը  բարձրահասակ էր, իսկ Թևոսը կարճահասակ: Մինասը ավելի շատ էր մտածում իր հոր թողած հողի մասին, քանի Թևոսը: Մինասը գնում գալիս էր ցանկապատի մոտ, նայում էր թե ինչ ճեղքեր կան, իսկ Թևոսը առանց ուշադրություն դարձնելու գաղթի ճանապարհով փաղավ իր հոր թողած շառանգից:
Ցանկապատը ի՞նչ կարևոր դեր խաղաց այս պատմվածքում:
Ցանկապատի պատճառով սկսվեց այս վեճըցանկապատն էր ,որ երկու կողմերի հողիորակն էր վատացնումԲայցեթե ցանկապատը չլիներ և այդ երկուսը շարունակեյինկռվել ապա այս պատվածքը կավարտվեր մեկի սպանությամբքանի-որ պատվածքիցզգացվում էրոր երկուսն ուզում էին իրար սպանել(ցանկապատը կատարում էրպաշտպանիչ դեր):


Комментариев нет:

Отправить комментарий