Страницы

среда, 30 ноября 2016 г.

Ձմռան Գիշեր


Ձմռան գիշեր
Առաջադրանքներ
Բառային աշխատանք -հատընդհատտնքալանդիմադրելիխռնվելճրրալերերալխաղացկունդժկամհերուտայաղ տալարխթոնթորալ:
Հատընդհատ-պարբերաբար ընդհատվող
Տնքալ-հառաչել
Անդիմադրելի-անհաղթելի
Խռնվել-վխտալ
Ճրրալ-հառաչել
Խաղացկուն-աշխույժ
Դժկամ-անհյուրընկալ
Հերու-անցյալ տարի
Տայաղ տալհենել
Արխ-առու
Թոնթորալ-դժգոհել

Ի՞նչ կարող ես ասել վերնագրի մասին.ինչպե՞ս է այն լրացնում հեղինակի ասելիքը:
Հեղինակը անունը այս պատվածքի դրել է ,,Ձմռան գիշեր,, , քանի-որ հետևյալ պատմությունը տեղի էր ունենում ձմռանը և այդ ժամանակ գիշեր էր: - Ձմռան պայծառ գիշերը պատմվածքի սկզբում խաղաղ-ներդաշնակ տրամադրություն է հաղորդում, որը կտրուկ փչացնում է Հակոբի կերպարը: Վերնագիրն այստեղ հակադրությունը սրելու դեր է կատարում:
Ինչու է պատմվածքի հերոսին հեղինակը համարում «տխուր» մարդ:

Հեղինակը տխուր մարդ է համարում Հակոբին, քանի-որ նա պարապությունից ուրիշների մասին էր մտածում, չէր լսում կնոջը, ոչինչ չէր անում, նա իր տեղը նստած փոխաբերական իմաստով ասում էր՝ երկիրս երկիր չէ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий