Страницы

вторник, 20 декабря 2016 г.

Գործնական աշխատանք`ծանոթացում պարզ և բարդ նյութերի հետ.Գործնական  աշխատանք  .Ծանոթացում  պարզ  և բարդ  նյութերի  հետ, մետաղների և ոչ մետաղների մոդելների  հավաքում:
Ներքոբերյալ  նյութերը `H2, HCl, O2, H2O, N2, Na,  NH3, CH4, P4, S8, NaCl, Fe, H2SO4    դասակարգեք  պարզ  և  բարդի, անվանեք  և  լրացրեք  աղյուսակ
Աղյուսակ.
 
 
  Պարզ  նյութեր
    Բարդ  նյութեր
H2, O2, N2, Fe:
HCl, H2O, NH3, NaCl, H2SO4, CH4

Комментариев нет:

Отправить комментарий