Страницы

понедельник, 27 февраля 2017 г.

Երկու Հայր

Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգըառանձնացնել ամենավառ կերպարը(հիմնավորել ընտրությունը): 

Ես ընտրեցի ,,Երկու հայր,, պատվածքը: ,,Երկու հայրը,, պատվածքից իմ կարծիքով ամենավառ կերպարն դա կաթողիկոսն էր: Քահանան գալիս է կաթողիկոսի մոտ և ասում ,որ նա կորցրել է  իր հարազատներին ՝ 20 հոգու, իսկ կաթողիկոսը ասում է.
-Ես կորցրել եմ 20000 մարդ ,իսկ քո 20ի հետ ևս 20020 մարդ :
Այս նախադասությունը ուշադիր կարդալով՝ ես հասկացա, որ կաթողիկոսի համար հարազատ է համարվում յուրաքանչյուր հայ անձնավորությունը և նա հավասարապես ողբում է յուրաքանչյուրի մահը:
 
Մարդ-բնություն, մարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրա պատմվածքներում: Թումանյանի լեզվիյուրահատկությունը:

Մարդ-բնություն
Տվյալ պատվածքում չկա բնություն-մարդ հարաբերություններ:
Մարդ-մարդ
Մարդ-մարդ հարաբերությունը դա տվյալ պավածքում կաթողիկոսնի և քահանանի զրույցն է: Տվյալ մարդկանց մեջ կան հոգևոր աստիճանի տարբերություն: Մեկի համար 20 մարդու կորցնել է վիշտ, մյուսի համար՝ ամբողջ աշխարհի կորցնելը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий