Страницы

суббота, 8 апреля 2017 г.

1. Առավելագույնը քանի՞ էլեկտրոնի կարող է «տեղ տրամադրել»ատոմի չորրորդ
էներգիական մակարդակը:
Պատ.՝32
2. Հետևյալ մեծություններից որի՞ հետ է համընկնում քիմիական տարրիատոմի
էներգիական մակարդակների թիվըհիմնական վիճակում.
ակարգաթվին
բխմբի համարին
գպարբերության համարին
դհարաբերական ատոմային զանգվածին
3. Հետևյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ.
1) ատոմի էլեկտրոնային թաղանթն առաջացնում են ատոմում առկա բոլոր էլեկտրոնները.
2) միջուկին առավել մոտ գտնվող էլեկտրոնային շերտն անվանվում էարտաքին:
աերկու պնդումներն էլ ճիշտ են
բերկու պնդումներն էլ սխալ են
գճիշտ է միայն առաջինը
դճիշտ է միայն երկրորդը
4. Արտաքին ազդեցության բացակայության դեպքում էլեկտրոններն ըստ էներգիական
մակարդակների բաշխվում են այնպեսոր ատոմի գումարային էներգիան
լինի նվազագույնԱտոմի նման վիճակն անվանվում է հիմնական վիճակ:
Հետևյալ արտահայտության ո՞ր բառն է բաց թողած. «Երկրորդային ենթախմբերն սկսվում
են նվազագույն պարբերության տարրերից».
անվազագույն
բառավելագույն
5. Քիմիական ո՞ր տարրի ատոմին է համապատասխանում հետևյալ էլեկտրոնային
գծապատկերը.
 +5 ) )
      2 3 
 
 աբերիլիում բբոր գածխածին դազոտ

Комментариев нет:

Отправить комментарий