Страницы

среда, 24 мая 2017 г.

1.Թվարկել Պունիկյան պատերազմների պատճառները և հետևանքները;
Պունիկյան պատերազմները երեք պատերազմից կազմված պատերազմների մի շարք էր։ Դրանք այդ ժամանակաշրջանիամենամեծ պատերազմներն էին:Պունիկյան պատերազմների գլխավոր պատճառը շահերի բախումն էր գոյություն ունեցողԿարթագենյան ծովային տերության և ընդլայնվող Հռոմեական հանրապետության միջև։ Հռոմեացիները սկզբնապեսշահագրգռված էին ընդլայնվելու ի հաշիվ Սիցիլիայիայնինչ այդ հարուստ ու զարգացած կղզու մի մասը գտնվում էր Կարթագենիհսկողության ներքո։ Պունիկյան պատերազմներից առաջինը տեղի է ունեցել Կարթագենում: Առաջին պատերազմի հետևանքով կնքվել է հաշտության պայմանագիր, որով Հռոմը ստացել է Սիցիլիայի, բացի Սրակուսեից, Իտալիայի և Սիկիլիայի միջև ընկած կղզինը: Բացի դրանից Կաթագենը պատրավոր էր 10 տարվա ընթացքում վճարել 3200 տաղանդ ռազմատուգանք՝կոնտրիբուցիա:II Պունիկյան պատերազմը մղվել է մ թ ա 218–201 թվականներին:Մ թ ա 201 թվականին կնքվել է հաշտությունԿարթագենըհրաժարվել է Իսպանիայիցզրկվել Աֆրիկայում պատերազմ վարելու իրավունքիցոչնչացրել իր նավատորմըվճարել մեծռազմատուգանք։III Պունիկյան պատերազմը տեղի է ունեցել մ թ ա 149–146 թվականներին։Պունիկյանպատերազմներում հաղթանակի հետևանքով Հռոմը պոլիսից վերածվել է միջերկրածովյան խոշոր պետությանիրտիրապետությունը հաստատել Միջերկրականի արևմտյան մասում։
2.Պատմել Հաննիբալի մասին;
Ծնվել է Հաննիբալը Կարթագենումսակայն 9 տարեկանից իր հայրը՝ Համիլկար Բարկան նրան իր հետ տանում է Կարթագենիկողմից գրավված Իսպանիանախապես ստիպելով նրան երդվելոր իր կյանքում միշտ կլինի Հռոմի թշնամին։ ՀաննիբալըԻսպանիայում մեծանալով ստանում է հիանալի կրթություն և դառնալով հիանալի մարտիկ մասնակցում է մի շարքպատերազմներիծառայելով իր փեսա Հասդրուբալի զորքերում որպես հեծելազորի հրամանատար։ Հասդրուբալը մ.թ.ա. 229 թվականին Համիլկարի մահվանից դարձել էր Իսպանիայում գտնվող կարթագենական զորքերի հրամանատար։ Հասդրուբալիդավադիր սպանությունից հետո մ.թ.ա. 221 թվականին զորքերի հրամանատար է դառնում Հաննիբալըորը նախապես իրենարդեն դրսևորել էրորպես տաղանդավոր զորավար և հիանալի մարտիկ։ Սակայն Հաննիբալը դարձավ Հռոմի համար ավելի մեծսպառնալիքքան նրա հայրն ու փեսան էին։Հաննիբալը հին աշխարհի մեծագույն զորավարներից մեկը։ Եղելէ կարթագենյան զորքերի հրամանատարը երկրորդ փունիկյան պատերազմումորը տևել է մ.թ.ա. 218-202 թթ։ Կարթագենքաղաքը գտնվել է այժմյան Թունիս պետության տարածքում։ Այդ պատերազմի ընթացքում Հաննիբալը գրավելէ Հռոմի իտալական տիրույթների մեծ մասըհասնելով մինչև բուն Լացիո մարզըորտեղ գտնվում է Հռոմըբայց հետագայումպարտվել է և փախել է Սիրիական արքա Անտիոք III-ի մոտ։ ։ Դրանից հետո Հաննիբալըորը Անտիոքի ռազմական և քաղաքականխորհրդականն էրորին սակայն Անտիոք 3-րդըի դժբախտություն իրեն՝ չէր լսումստիպված էր հեռանալ Սիրիայից։ Մ.թ.ա. 189 թվականին Հաննիբալը եկել է Հայաստան՝ Արտաշես Ա թագավորի մոտ։ Վերջինիս պատվերով նախագծել և հիմնելէ Արտաշատ քաղաքըորը հետագայում դարձել է Հայաստանի մայրաքաղաքը և Հին Աշխարհում կոչվել է նաև ՀայկականԿարթագեն։ Հաննիբալը երկու անգամ այցելել է Փյունիկիայի Տյուրոս քաղաքըորը Կարթագենի մայր և հիմնադիր քաղաքն է եղել։

Комментариев нет:

Отправить комментарий