Страницы

среда, 24 мая 2017 г.

1.Պատմել Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեության մասին;
Մաշտոցը այդ առաքելության ժամանակ սկսել է լրջորեն մտահոգվել երկրի վիճակով։ Թեև քրիստոնեությունը Հայաստան մուտքէ գործել առաջին դարում և 301 թդարձել պետական կրոնբայց ժողովրդի զգալի մասը միայն անվանապես էր քրիստոնյաերկրում եղած աստվածաշնչի գրքերըեկեղեցական այլ երկեր հունարեն կամ ասորերեն էինժամերգությունները և ծեսերըկատարվում էին ժողովրդի համար անհասկանալի այդ լեզուներով։ Մաշտոցը Աստվածաշունչը հրապարակայնորեն կարդալիսանմիջապես բանավոր թարգմանում էր հայերեն՝ ժողովրդին հասկանալի դարձնելու համար։ Գողթնում կատարածքարոզչությունը Մաշտոցի մեջ հաստատեց հայերեն գիր ու գրականություն ունենալու հրատապ կարևորությունը։ Կային այդորոշումն ընդունելու նաև այլ ծանրակշիռ պատճառներ։ 387 թերկու մասի բաժանված Հայաստանի արևելյան և արևմտյանմասում թեև պահպանվում էր հայոց թագավորությունըբայց պարսկական ազդեցությունն օրավուր մեծանում էր։ Երկրիարևմտյան մասումորը միացված էր Բյուզանդիայինվերացված էր հայոց թագավորությունըեկեղեցին ենթակա էր հունականեպիսկոպոսությանըեկեղեցու և պետական լեզուն հունարենն էր։ Հայաստանի երկու մասերի միմյանցից օտարացումըսպառնում էր երկրի և ժողովրդի ամբողջությանըվերահաս էր դառնում հայության ձուլման վտանգըամբողջերկրում դպրոցներիհամալսարանների լեզուն հունարենն էրմասամբ ասորերենըեկեղեցականների զգալի մասը հույներ ուասորիներ էինհայ հոգևորականության որոշ մասը հունախոս էր։
1.հայացնել քրիստոնեական գրքերըքարոզչությունն ու արարողությունները կատարել հայերեն,
2.ստեղծել ու զարգացնել մայրենի լեզվով գրականություն
3.հայությունը փրկել ձուլումիցև դա ապահովել հետագայի համար
4.ամրացնել երկրի քաղաքականապես երկու մասի բաժանված հատվածների հոգևորլեզվական և մշակութային միասնությունըորը քաղաքական միասնության հիմք պիտի դառնար երկրի պետական անկախությունը վերականգնելու հնարավորությանդեպքում։
2.Թվարկել հայոց ոսկեդարի գործիչներին և նրանց ստեղծագործությունները;
 Մեսրոպ Մաշտոցը,Սահակ ՊարթևըԵկեղյացինՀովսեփ ՊաղնացինՎանանդեցին։
Մեսրոպ Մաշտոց-Աստվածաշնչի մի մաս
Սահակ Պարթև-երգեցողության քարոզներ և տոնական հոգևոր օրհներգերի ավետարական սյուժեներ, Աստվածաշնչի մի մասը
Եկեղյացին-Աստվածաշնչի մի մասը
Հովսեփ Պաղնացին-Մանրամասնորեն գրած չէ, բայց նա կատարել է շատ հունարեն և ասորեն թարգմանություններ
Վանանդեցին-Աստվածաշնչի մի մասը, ուրիշ բան չգտա
3.Վերլուծել ոսկեդարյան ստեղծագործություններից որևէ մեկը;
4.Նկարագրել հայոց ոսկեդարի արվեստի որևէ ստեղծագործություն:


Комментариев нет:

Отправить комментарий