Страницы

среда, 24 мая 2017 г.


 
1.Համեմատել ՏիրանԱրշակ II, Պապ և Վռամշապուհ արքաների գործունեությունը;
 
Տիրան
Վռամշապուհ
Պապ
Արշակ
Տիրանը ինչպեսմյուսները ամեն գնովուզում էր իր երկրիվիճակը լավացնել:
Վռամշապուհը նույնպես:
Պապը նույնպես:
Արշակը նույնպես:
Թագավորել է ինքնուրյուն:
Վռամշապուհիտեղապահը ՄեսրոպՄաշտոցն էր,որիխորհրդներովհնարավոր էառաջնորդվում էրՎռամշապուհը:
Թագավորել է ինքնություն:
Թագավորել է ինքնուրյուն:
Կնքել էպայմանագիր,առանց նրանստիպելու:
Հայտնի չի:
Դաշինք չի կնքելՀռոմի հետ,նախընտրել է նինելինքնուրյուն:
Կնքել է Հռոմի հետպայմանագիրհարկադրաբար:
Գահակալմանառաջին տարիներըխաղաղ էին անցել:
Գահակալմանառաջին տարիներըխաղաղ չէին անցել:
Գահակալմանառաջին տարիներըխաղաղ չէին անցել:
Գահակալմանառաջին տարիներըխաղաղ չէին անցել:
Հաջորդել է հորը:
Հաջորդել է եղբորը:
Հաջորդել է հորը:
Թագադրվել է Հռոմիև Պարսկաստանիհամաձայնությամբ:
Գահին է նստել օրինական:
Գահին է նստել օրինական:
Գահին է նստել օրինական:
Գահին է նստել օրինական:
 
2.Նկարագրել Ձիրավի ճակատամարտը
Տեղադրություն
 
Ձիրավի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 371 թհայկական և պարսկական զորաբանակների միջև Այրարատ նահանգիԲագրևանդ գավառի Ձիրավ (Ձրավգյուղի մերձակա դաշտումՆպատ լեռան հյուսիսային ստորոտին՝ Արածանու գետահովտում:
 
Ուժերը
 
Հայկական զորաբանակն առաջնորդել են Պապ թագավորըսպարապետ Մուշեղ Մամիկոնյանը և ասպետ ՍմբատԲագրատունինՀայերին աջակցել է հռոմեական մի զորամասՊարսկական բանակին օգնել են աղվանական և ղեկերի(լեզգիներիզորքերը՝ Ուռնայր և Շերգիր թագավորների գլխավորությամբինչպես նաև Հայոց գահին հավակնող ՄերուժանԱրծրունու ուժերը:
 
Բուն մարտը
 
Գարնանը պարսկական բանակը Ատրպատականից ներխուժելով Մեծ Հայք և հասնելով Ձիրավի դաշտ՝ բանակել է հայկական ևհռոմեական զորաճամբարի դիմացՃակատամարտը սկսվել է վաղ առավոտյան՝ հայկական զորքերի հարձակումով ևշարունակվել մինչև ուշ երեկոՀռոմեական պատմիչ Ամմիանոս Մարկելինոսը վկայում էոր Վաղես կայսրը իր զորքինհանձնարարել էր սոսկ պաշտպանվել և չդիմել հարձակողական գործողություններիԻսկ Մովսես Խորենացին գրում էորճակատամարտի ընթացքում հռոմեական վահանակիր հետևազորը բավարարվել է երբեմն նահանջի դիմաց հայկականջոկատներին վահանափակելով և թշնամու հակագրոհներից պաշտպանելովՍպանդարտ Կամսարականի գլխավորածզորաթևըգրոհելով հակառակորդի կենտրոնի վրաջախջախել և փախուստի է մատնել նրանՂեկերի Շերգիր թագավորըմարտում սպանվել էիսկ աղվանների Ուռնայր թագավորը՝ վիրավորվելՍմբատ Բագրատունինհետապնդելով մարտադաշտիցճողոպրած Մերուժան ԱրծրունունԿոգովիտ գավառի արևելյան ճահճուտների (Շամբիմոտ ձերբակալել և մահապատժի էենթարկել նրանԾանր կորուստներ կրած և մարտական դասավորությունը կորցրած պարսկական բանակըչդիմանալովհայկական զորքի գրոհներինդիմել է խուճապահար փախուստիՀայկական հեծելազորը թշնամու մնացորդներին հալածել էմինչև Ատրպատական:
 
Հետևանք
 
Ձիրավի ճակատամարտից հետո Շապուհ II արքան հարկադրված է եղել հաշտության պայմանագիր ստորագրել Վաղես կայսերհետճանաչել Մեծ Հայքի անկախությունն ու Պապի գահը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий