Страницы

среда, 24 мая 2017 г.

1.Համեմատել Տիգրան Մեծի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու աշխարհակալությունները;
Գիտնականները Տիգրան Մեծի և Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքների հաջորդականությունը նաևելովգտել էինհամընկնումՏիգրանը Մեծն միակ հայ թագավորն էրորն ուզում էր գրավել ամբողջ աշխարհայդպիսին էր նաև ԱլեքսանդրըՏիգրանը և Ալեքսանդրը շատ մեծ մարդիկ էին համարվում իրենց երկրի համար նրանց նույնսիկ հրչակում էին աստվածԱլեքսանդրը և Տիգրանը կրթված էին և նրանք առանց մտածելու չէին հարցակվում հակառակորդների վրաայդ պատճառով է ,որԱլեքսանդրը պարտություն չունիիսկ Տիգրանը պարտություն է կրել իր կյանքի վերջին տարիներին Պարթևների դեմՏիգրանը իտարբերություն Ալեքսանդրի նստել է գահին մեծ տարիքումիրեն բռնել էին Պարթևստանընա վճարելով ,,Յոթանասունհովիտներ,, ազատվեց:
2.Պատմել հայկական երկրորդ աշխարհակալության ստեղծման ընթացքի մասին;
Պարթևների և Սելևկյանների դեմ տարած հաղթանակներից հետո Հայաստանը փաստորեն դառնում է Առաջավոր Ասիայիհզորագույն տերությունը։ Տիգրան Մեծի կայսրությունը տարածվում էր Կասպից ծովից մինչև Միջերկրական ծովԿովկասյանլեռներից մինչև Միջագետքի անապատները։ Այդ տարածքումորի մակերեսը կազմում էր մոտ 1.000.000 քառակուսի կիլոմետրտեղակայված էին հայկական բանակի կայազորները։
3.Թվարկել Տիգրան Մեծի աշխարհակալության առավելությունները և վտանգները հայ ժողովրդի համար:
Տիգրանը Մեծի աշխարհակալությունը ուներ մեծ տարածքտարբեր գրքերում գրված են տարբեր թվեր ,բայց տարածքըմոտավորապես 300000կմ2 էրժամանակակից Հայաստանից մեծ էր 10 անգամՏիգրանը Մեծի բանակը շատ հզոր էրապացույցայն էոր Տիգրան Մեծի իր առաջին պարտությունը կրել է Պոմպեոսից մ.թ.ա 66 թվականինՏիգրանը Մեծի տերությունը ուներլավ աշխարհագրական դիրքՏիգրանի տերության տարածքները անվանում էին ,,Ծովից Ծով Հայաստան,, այն շրջապատված էրերեք կողմից ծովերով ,տարածքն մոտավորապես հասնում էր Կասպից ծովից մինչև Միջերկրական ծով: Տիգրանի տերությունառավելություններից էր հենց իր կառավարման ձևըթե ինչպես էր նա գրավում երկրներընա նույնիսկ մի քանի օրումկարողանում էր գրավել մի պետությունիսկ իր ամենից երկարատև արշավանքը տևեց 7 ամիսոչ թե պետության դեմ ,այլքաղաքիՏիգրանի տերության համար վտանգներից մեկն էր ,այն վտանգըոր Տիգրանը ծերացել էր նա 80 տարեկանում դեռկառավարում էրիսկ այն ժամանակվա համար դա շատ երկար ժամանակ է:  Պատճառներից էր նաև ,որ Տիգրանի միակժառանգն էր իր որդին (անունը չեմ հիշում) ,որն պատրաստված չէր կառավարելունիսկ մյուս որդիները իրեն դավաճանել էին:


Комментариев нет:

Отправить комментарий