Страницы

вторник, 23 мая 2017 г.

Բառային աշխատանք — պրկելանխոնջությունզառամածկռթնելաչքակապությունանողորկերախտնտղելլերդանալկզակհանդիպակացընդարմանալկարկամելշեղբանհողդողդտոկալ:
Պրկել-լարել
Անխոնջություն- հոգնաջանություն
Զառռամած-ծերացած
Կռթնել-հենվել
Աչքակապություն- թյուրիմացության մեջ գցելը
Անողորկ-անհարթ
Երախ-բերան
Տնտղել-զննել
Լերդանալ- թանձրանալ
Կզակ-ծնոտ
Հանդիպակաց-դիմացի
Ընդարմանալ-թմրել
Կարկամել-կծկել
Շեղբ-բերան
Անհողդողդ-հաստատուն
Տոկալ-դիմանալ                                                                                                                                          
Ներկայացրու ծերունու վերաբերմունքը ձկան նկատմամբ՝ մեջբերելով դրվագներ կարդացածդ հատվածից:
Ծերունունին ձկան լավ էր վերաբերվում, չնայած ուզում էր ,որ նա մեռնի, բայց ասում էր ,որ այդ ձուկը լավն է: Ասում էր, որ եթե ձուկն չի հոգնել ապա նա յուրահատուկ է, նա ձկան գովաբանում էր առանց մտածելու, որ այդ լավ խոսքերից նրա կարծիքը ձկան մասին կարող է փոխվել:
Համեմատիր այդ վերաբերմունքը Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկե կիրճը» պատմվածքի հերոսի՝ ոսկու հանքի հանդեպ վերաբերմունքի հետ: Նշիր նմանություններ:
Ես չեմ կարդացել Ոսկե կիրճը:
Բացատրիր՝ ինչ էր ծերունին պահանջում ինքն իրենից, ծերունու՝ իր նկատմամբ խստապահանջ վերաբերմունքի պատճառը ո՞րն էր: Կարո՞ղ ես քո սեփական փորձով համոզել մեզ այդ մեթոդի արդյունավետ լինելը:
Ծերունին իր հանդեպ խստապահանջ էր, որովհետև վախում էր, որ նա կարող է մեկ ակնթարթ հանգստանալ և դա կարող է  նրա ամբողջ ամսվա տանջանքը փչացնել: Դա ճիշտ մեթոդ է, որովհետև դու ինքնդ քեզ ներշնչում ես, որ դու կարաս և վերջում դա ստացվում է:

Комментариев нет:

Отправить комментарий