Страницы

среда, 24 мая 2017 г.

.      Թվարկել հռոմեական մշակույթի ձեռքբերումները;
Հռոմեացիները ստեղծել էին թատրոնորը նրանց համար մեծ ձեռքբերում էր։
ՏոգաՀին Հռոմի քաղաքացիների վերնահագուստթիկնոցի տեսակ է։
Հին Հռոմում ստեղծել են բետոնորը կիրառվել է շինարարության մեջ։
Հին Հռոմը ուներ էր իր սեփական կրոնը։
Հին Հռոմը ստեղծել է թվային տեսակորը կազմված էր 3999 թվից։
2.     Համեմատել հին հունական և հին հռոմեական կրթական համակարգերը;
Հռումում, երբ նոր նոր ձևավորվում էին կրթական համակարգերը, այն ավելի շատ ուղղված էր գյուղատնտեսական ուղղությամբ, իսկ Հունաստանում այն ամենասկզբից էլ աշխատում էր ձևավորել և հզորացնել երեխաների մտածելակերպը: Ժամանակի ընթացքում Հռոմը սկսեց ավելի նմանվել Հունաստանին և ժամանակի ընթացքում Հռոմում, նույնպես սկսեցին ավելի շատ աշխատել ուժեղացնել երեխայի մտածելակերպը: Բայց այդ ժամանակ էլ զարգացավ Հունաստանը և սկսեց ուշադրություն դարձնել ֆիզիկական պատրաստությանը, առողջությանը և մարմնի գեղեցկությանը: Հունաստանում երեխան տասներկու տարեկան հասակում սկսում էր զբաղվել մարմնամարզությամբ, որը այնտեղ պարտադիր էր, իսկ Հռումում մարմնամարզության հետ կապում էին իր կյանքը այն երեխաները, ովքեր ուզում էին ավելի ուժեղ և ճկուն դառնալ:
3.     Պատմել հռոմեական գրականության և գիտության մասին;
Գրականույթուն
Հեռավոր ժամանակներում հռոմեացիների գրականության մեջ մտնում էին առասպելներ և ասքերը հռոմի աստվածների և տարբեր հերոսների նախնիների մասին: Երբ գրականությունը ապրեց իր վերելքը սկսեցին երևալ արհեստավարժ գրողներ, օրինակ՝Վերգիլիոսը, Հորացիոսը: Զարգացավ նաև ճարտասանություն, այսինքն ամեն մարդ պետք էր կարողանալ լավ բացատրել և ասել իր ասելիքը, այդպիսի մարդիկ կայն Աշխարհաժողովում և Ծերակույտում: Խոշոր ճարտասանները ի հայտ եկան, որոնց ճառերը մինչև այսօր ուսումնասիրվում են, խոշորագույններից էր Մարկոս Կիկերոնը:
Գիտությունը
Հռոմեական գիտությունը առավելաբար կիրառական բովանդակություն ուներ: Մարդու շրջապատի և տարբեր կյանքի բնագավառներին մասին գրվել են մի շարք աշխատություններ: Առանձնանում են Կատոն Ավագի գյուղատնտեսությունը և Վիտրուվիոսի ճարտարապետության մասին գործերը: Ստեղծվել են հանրագիտությանը վերաբերվող աշխատույթուններ, որոնք շնորհիվ պետք էին իմի բերեին գիտությունների արդյունքները: Հռոմեական ճարտագիությունը օգտագործում էին գիտության նվաճումները գործնական խնդիրները լուծելու համար: Ստեղծվում էին նոր գոր ծիքներ և սարքեր, կառուցվում էին ճանապարհներ, կամուրջներ, ջրմուղներ:

4.     ԱպացուցելՀին Հռոմի ճարտարապետությունը գերազանցում էր Հին Հունաստանի ճարտարապետությանը:
Հին Հռոմ ճարտարապետության մի մասը վերցրել է Հունաստանից և իրենց հարևան Էտրուսկյաներիցիսկ Հունաստանը իրճարտարապետությունը ինքնուրյուն է ստեղծել և ուրիշներից չի վերցրել։ Այստեղից էլ երևում էոր Հռոմը ճարտարապետությունըգերազանցում էր Հունաստանի ճարտարապետությանը։

Комментариев нет:

Отправить комментарий