Страницы

суббота, 30 сентября 2017 г.


1.       Զուգահեռագծի պարագիծը 48 սմ է: Գտեք զուգահեռագծի կողմերը, եթե


ա) կողմերից մեկը մյուսից մեծ է 3 սմ-ով,
2x+2x+6=48
4x=42
x=10.5
10.5+3=13.5
Պատ.՝10.5,13.5

բ) կողմերից մեկը երկու անգամ մեծ է մյուսից:

4x+2x=48
6x=48
x=8
8*2=16
Պատ.՝8,16
2.Զուգահեռագծի անկյուններից մեկը 400, գտեք մյուս անկյունները:

<C=400=><A=1800-400=1400
<C=400=> <B=400
<A=1400=><D=1400
Պատ.՝<A=1400,<B=400,<D=1400
3.Զուգահեռագծի անկյունագիծ երկու կից կողմերի հետ կազմում է համապատասխանաբար 250 և 350 անկյուններ:Գտեք զուգեռագծի անկյունները:<C=<ACB+<BCD=250+350=600
<C=600=><B=600
<C=600=><A=1800-600=1200
<A=1200=><D=1200
Պատ.՝<A=1200,<B=600,<D=1200
4) Գտեք զուգահեռագծի անկյունները, եթե դրանցից երկուսի գումարը 1000 է:


<C=<B=500
<C=500=><A=1800-500=1300
<A=1300=><D=1300
Պատ.՝<A=<B=1300


1.ABCD քառանկյան AB,BC,CD և DA կողմերի վրա նշված են համապատասխանաբար M,N,P և Q կետերն այնպես ,որ AM=CP, DN=DQ, BM=DP, NC=QA: Ապացուցեք, որ ABCD-ն և MNPQ-ն զուգահեռագծեր են:

BM=PD=>AB=CD
AM=CP                    => ABCD զուգահեռագիծ է
BN=QD=>BC=AD
NC=AQ

AN+CP
NC+AQ
=> եռ. AMQ=եռ. NCP=>NP=MQ
<A=<C

<B=<D
BN=QD => եռ. BMN=եռ. DPQ=>QP=MN
BM=PD

NP=MQ
      =>MNPQ զուգահեռագիծ է
QP=MN


2) ABCD զուգահեռագծի BD անկյունագծի վրա P եւ Q կետերը նշված են այնպես, որ BP=QD: Ապացուցեք, որ APCQ քառանկյունը զուգահեռագիծ է:

<CBP=<DQA
BC=AD           =>եռ. BCP=եռ. ADQ=>AQ=PC
BP=QD

<ABP=<CDQ
AB=CD      => եռ. BAP=եռ. CDQ=>AP=QC
BP=QD

AQ=PC
        =>APCQ զուգահեռագիծ է
AP=QC


1.Եռանկյան կողմերը հավասար են 6սմ, 8սմ, 10սմ: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի կողմերը տրված եռանկյան միջին գծերն են:BM=AM=3սմ
BP=PC=5
AN=NC=4
MN=BC/2
MN=5
MP=AC/2
MP=4
NP=AB/2
MP=3
PMNP=12սմ

Комментариев нет:

Отправить комментарий