Страницы

пятница, 29 сентября 2017 г.

29.09.2017

1.Նկարագրել Կիլիկիայում հայկական պետության ստեղծման և ամրապնդման ընթացքը;
Այն ստեղծվել էր սելջուկ-թուրքերի արշավանքների հետևանքով Կիլիկիա գաղթած հայերի կողմից։ Գտնվելով Մեծ Հայքից դուրս՝ այն զբաղեցնում էպատմական Կիլիկիա շրջանը։Կիլիկան ձեռք բերեց գյուղատնտեսության համար կարևոր կենսական տարածքներառևտրական ճանապարհներինչպես նաևՄիջերկրական ծով ափերի նավահանգիստներՆաև երկրից դուրս քշեցին սելջուկներին:  1107 թվականին Թորոս Ա-ն հայ իշխան Գող Վասիլի աջակցությամբԲերդուս բերդաքաղաքի մոտ ջախջախեց Կիլիկիա ներխուժած Իկոնիայի սելջուկյան սուլթանության զորքերր և ամրապնդեց երկրի հյուսիսային սահմանները։1166-1167 թվականներին Թորոս Բ-ը հաջողությամբ ետ մղեց Բյուզանդիայի նոր հարձակումներրխափանեց նրա զավթողական փորձերը և ամրապնղեց Հայոցիշխանապետության սահմանները։ 
2.Պատմել թյուրք-սելջուկների դեմ մղված պայքարի մասին,

3.Բացատրել Զաքարյանների իշխանապետության առաձնահատկությունները:
Զաքարյանների իշխանության ենթակա իշխանություններ կազմավորեցին ՊռոշյաններըՎաչուտյաններըՕրբելյաններըՀասանՋալալ­ յանները,Պահլավունիները և այլք։ Երկիրը քա­ղաքական ու սոցիալտնտեսական բուռն վերելք էր ապրում։ Զաքարյանների օրոք փաստորեն վե­րականգնվել էր հայոցպետականությունը:
Գուգարքի մի մասըԱնին ու Շիրակը տր­վեցին ԶաքարեինԱյրարատ նահանգի արևելյան մասը՝ Դվին կենտրոնով՝ Հովհաննեսին և այլն։ Այդ հողերում հայիշխանները Վրաստանի հովանավո­րությամբ ստացան ներքին լայն ինքնուրույնություն և փաստորեն ստեղծեցին իրենց իշխանապետությու­նը։ Իրենցկալվածքներում նրանք պահում էին զորք, ունեին սեփական կալվածքներտնտեսական ազատ գործունեություն ծավալելու իրավունք և այլն։ ԱյսիքնԶաքարյաններն այնքան ազդեցիկ էին իրենց տիրույթներումոր անգամ պահում էին կախյալ իշ­ խանություններ

Комментариев нет:

Отправить комментарий