Страницы

суббота, 7 октября 2017 г.

07.10.2017

1.Ներկայացրո՛ւ պատմվածքի գաղափարըհեղինակի ասելիքըքո վերաբերմունքը ընթերցածիդ վերաբերյալ։
Հեղինակը ուզում է ցույց տալ, որ մարդը ինչպիսի բաների կարող է հասնել, երբ իրեն դա ներշնչում է այսիքն՝հավատում է, մտածում, փորձում, իսկ երբ մարդը իրեն վատն է ներշնչում ապա սովորաբար այդ վատը կատարվում է: Հեղինակը նաև ուզում է ասել, որ աշխարհում կան այպիսի մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը կզոհեն մյուսների համար, տվյալ դեպքում նկարիչ Բերմաննը գիշեր ցուրտ եղանակին հանուն Ջոնսի նկարեց տերև ,որը չի ընկնում և այդ տերևը էլ փրկեց Ջոնսի կյանքը, բայց Բերմաննը մահացավ:
2.Առանձնացրո՛ւ քեզ առավել դուր եկած հատվածները և հիմնավորի՛ր ընտրությունդ։
— Ես քեզ մի բան պետք է ասեմսպիտակ մկնիկ,— ասաց նա։— Միստր Բերմանն այսօր մեռավ հիվանդանոցում թոքերի բորբոքումից։Նա ընդամենը երկու օր միայն հիվանդացավ։ Առաջին օրվա առավոտյան դռնապանը խեղճ ծերուկին գտել էր իր սենյակում՝ հատակինընկած։ Նա գիտակցությունը կորցրել էր։ Կոշիկներն ու ամբողջ հագուստը թաց էին և սառույցի պես պաղ։ Ոչ ոք չէր հասկանումթե նաու՞ր էր գնացել այդ ահավոր գիշերը։ Հետո գտան լամպըոր դեռ վառվում էրտեղից շարժած սանդուղքըմի քանի ցրված վրձիններ ևներկապնակը՝ դեղին ու կանաչ ներկերով։ Սիրելի՛սնայի՛ր պատուհանից դուրս բաղեղի վերջին տերևին։ Դու չէի՞ր զարմանումոր նաքամուց չի դողում ու չի շարժվում։ Այոսիրելի՛սհենց դա էլ Բերմանի գլուխգործոցն էնա այդ տերևը նկարել էր այն գիշերըերբընկավ վերջին տերևը։
Ինձ դուր եկավ այս հատվածը, որովհետև այստեղ բոլորը հասկացան, որ մարդը կարող է զոհաբերության գնալ հանուն մյուսի:
2.Պատրաստվի՛ր բանավոր քննարկման։

1. Երկիւղ թերահաւատութեան է նշանակ:
Բառարան
Երկիւղ-վախ
թերահաւատութեան-թերահավատության
Երկյուղը թերահավատություն է նշանակում
2.Նեղութիւնք զհամբերութիւն գործեն:
Բառարան
Նեղութիւնք-նեղությունները
զհամբերութիւն-համբերություն
գործեն-կերտում են
Նեղությունները կերտում են համբերություն:
3.Բազումք են կոչեցեալքեւ սակաւք՝ ընտրեալք:
Բառարան
Բազումք են կոչեցեալք-շատ են կանչվածները
ընտրեալք-ընտրյալները
Շատ են կանչվածները և սակավեն են ընտրյալներ:
4. Մարգարէ յիւրում գաւառի պատիւ ոչ ունի:
յիւրում գաւառի-իր գավառում
Մարգարեն իր գավառում պատիվ չունի:
5.Երանի որոց ոչ իցէ տեսեալ եւ հաւատասցեն:
Երանի որոց-երանի նրանց
ոչ իցէ տեսեալ-որ չեն տեսնի
հաւատասցեն-կհավատան
Երանի նրանց ,որ չեն տեսնում և հավատում են:
6. Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատիմանալ զբանս հանճարոյ:
Ճանաչել իմաստություն և խրատիմանալ հանճարի գործերը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий