Страницы

пятница, 20 октября 2017 г.

Լաբարատոր աշխատանք 1
Լաբարատոր աշխատանք 1
Հավասարաչափ արագացող շարժման արագացման որոշումը, համոզվել, որ թեք հարթության գնդիկի շարժումը՝ճոռի վրա հավասարաչափ արագացող շարժում է:
Հավասարաչափ արագացող շարժման որոշումը:
Աշխատանքի նպատակը, չափել այն արագացումը, որով շարժվում է գնդիկը թեք ճոռով:
Հաշվելով տարբեր ճանապարհների վրա հաշվել արագացումը և համոզվել, որ շարժումը արագացող է:
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր. մետաղե ճոռ, պողպատե գնդիկ, չափերիզ, ամրակալ:
Աշխատանքի ընթացք.
Հավաքեք նկարում պատկերված փորձասարքը:
Գնդիկը բաց թողեք և վայրկենաչափով նշենք ժամանակի այն t պահը, երբ գնդիկը կհարվածի գլանին:
Չափորիզով չափելով գնդիկի անցծ s ճանապարհը՝որոշեք գնդիկի շարժման արագացումը՝a=2s/t2:Վերցրեցի ճոռը, ամրացրեցի ամրակալին, չափեցի ճոռի s երկարությունը, որը եղավ 107սմ:
S=107
t1=0.97վ

t2=1.14վ

t3=1.03վ

tմիջ.=(t1+t2+t3)/3
tմիջ.=1.04
-------------------
a1=?
a1=2S/t2
a1=2.14մ/1.0816վ
a1=1.978մ/վ²
S=107
Փորձը կատարեցի երկրորդ անգամ:
t1=0.95վ
t2=1.07
t3=1.04վ

tմիջ.=(t1+t2+t3)/3=1.02վ
--------------
a2=2S/t²
a2=2.14/1,0404վ²
a2=2.05մ/վ²
aմիջ.=(a1+a2)/2=2.01մ/վ²

Այժմ ուզում եմ համոզվել, որ ճոռի վրայով գնդիկի շարժումը հավասարաչափ արագացող է։
Արագացումը հաշվում եմ ճոռի երկարության կեսին։
S=0.54մ
t1=0.61վ
t2=0.49վ
t3=0.53վ
tմիջ.=(t1+t2+t3)/3=0.54վ
a2=2S/t²
a2=1.07մ/0.2916վ2=3.7մ/վ2

Շարժումը իմ հաշվարկներով ստացվեց անհավասարաչափ արագացող:

Комментариев нет:

Отправить комментарий