Страницы

среда, 11 октября 2017 г.

11.11.2017

1.Սահմանեք արդյունաբերական հասարակության 3 կարևորագույն հասկացությունները (հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորեք):

2.Պատմեք արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում տնտեսության մեջ կատարված արմատական տեղաշարժերի մասին:

3.Համեմատեք Հայաստանի և եվրոպական երկրների տնտեսությունները արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում:
Տարբերություններ-Հայաստանում եռադաշտային համակարգ էր, իսկ ուրիշ երկրներում բազմադաշտային համակարգ: Հանքային պարարտանյութեր արտադրող արդյունաբերությունը մի շարք երկրներում զարգացավ, իսկ Հայաստանում ոչ: Ձեռքի աշխատանքը գրեթե ամբողջովին փոխարհինվեց մեքենաների աշխատանքով ,նույնիսկ որոշ երկներում ֆաբրիկաների, իսկ Հայաստանում դեռ ձեռքի աշխատանք էր:
Նմանություններ-Հայաստանում և այլ զարգացած երկրներում հողն ուժասպառ չէին անում, այլ վերականգնում էին հողից նախորդ մշակաբույսերի վերցրած նյութերը:

4.Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետըոր Անգլիան արդյունաբերական հեղաշրջման ավարտին դարձել էր աշխարհի ամենազարգացած երկիրը:

Անգլիայում թեթև արդյունաբերությունը զարգանում էր ծանր արդյունաբերության հետ մեկտեղնշանակում է Անգլիայում զարգացած էր մեքենաշինությունը ևտրիկոտաշըայս փաստից մենք կարող ենք հետևելոր Անգլիան ուրիշներին էր մատակարարում տարբեր բաներոչ թե իրեն էին մատակարարումնշանակում է այնզարգացած էր տվյալ ոլորտներում: 20 տարվա ընթացքում Անգլիայում բամբակե ֆաբրիակների թիվ ավելացավ 551-ովիսկ մեխանիկական սպինների քանակըհասավ 30 միլլիոնի, 5 անգամ շատ քան Ֆրանսիայում և Ամերիկայում, 15 անգամ շատ քան ՊրուզիայումԱյս փաստը վկայում է նրա մասինոր նաև շինարարությունզարգացած էր ԱնգլիայումԲրդյա գործարանների քանակ 20 տարվա ընթացքում շատացան 581-ովիսկ աշխատողների քանակը 120 հազարովՋուգունըոր մարդուառօրյաում մեծ դեր է խաղում (նրանից ես պատրաստում վառարաններգործիքներկասաներ և այլն) 32 տարում շատացավ 4 միլլիոն տոննայովԱծխի հանույթովԱնգլիան գրավում էր առաջին տեղայն 1864թդրությամբ արտահանել էր 92 միլլիոն տոննա ածուխԱնգլիայում մեքենայական արդյունաբերության այնքան էրզարգացել ,որ այն արտադրում էր ավելի շատ ֆաբրիկական իրերքան ամբողջ աշխարհըԱնգլիայում զարգացած էին բոլոր ոլորտներըքան մյուսներինը այդպատճառով մենք Անգլիային կարող ենք համարել աշխարհի ամենազարգացած երկիրը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий