Страницы

пятница, 13 октября 2017 г.

13.10.2017

1.Պատմեք XV դարի Հայաստանի մասին;
2.Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետըուշ միջնադարի հայկական իշխանությունները պետականության բեկորներ էին;
Պետություն նշանակում է հիմնական քաղաքական կազմակերպություն հասարակության, որն իրականացնում է նրա կառավարման, պահպանության, տնտեսականև սոցիալական կառույցներ ։ Ունի ժողովրդավարական իշխանություն, գործառույթները, պետության օրենքները, բյուջե և կառավարվում է թագավորի կողմից:
Իմ կարծիքով 15-րդ դարի հայկական իշխանություերը պետականության բեկորներ չէին, քանի-որ նրան ունի թագավոր, սեփական օրենքներ, անցկացնում էին ժողովներ, ունի կառավարման ձև, տնտեսությունը նույնպես զարգացած էր.
3.Բացատրեք Հայաստանի ազատագրության համար պայքարի առանձնահատկությունները ուշ միջնադարում;
4.Նկարագրեք հայերի շահաբասյան բռնագաղթը:
604 թթուրքական սուլթանը նոր բանակ ուղարկեց պար­ սիկների դեմՇահ Աբասըխուսափելով ընդհա­րումիցվճռեց ամայացնել օսմանյան բանակիճանապարհին ընկած բնակավայրերըիսկ բնակչությանը տեղահանել Իրանի խորքերըԴրանով օսմանյան զորքը կզրկվեր պարենիցօթևանի հնա­րավորությունիցև այլևս չէր կարողանա շարունա­կել արշավանքըԻսկ բնակչությանը գաղթեցնելով Իրանի ներքին գավառներշահը հույս ուներ զարկ տալու իր երկրիտնտեսության զարգացմանըՄիա­ ժամանակ հայ վաճառականությանը փոխադրելով հարավային նահանգներնա որոշել էր երկրի հյուսիսային տարածքներումզարգացած մետաքսի առևտուրը փոխադրել Պարսից ծոցի շրջանինչը մեծապես կհարվածեր Օսմանյան պետությանըՊատահական չէոր Արաքսի ափին ընկածՋուղա վաճառաշահ քաղաքը հիմնովին բռնագաղթեցվեցՀայ բնակչության տեղահանությունը սկսվեց 1604 թօգոստոսինԲռնագաղթի ենթարկված հայ բնակչու­ թյան շարասյունըԱռաքել Դավրիժեցու վկայությամբկազմում էր շուրջ 30–40 կիլոմետր ճանապարհՀրա­ մայված էր հրդեհել բոլոր գյուղերըշեներըխոտի և ՇահԱբաս 170 հացաբույսերի դեզերըԳաղթեցվեց մոտ 300 հազար մարդՏեղահանությունից զերծ մնաց Հայաստանիօսմանյան բանակի երթուղուց հեռու ընկածնահանգ­ ների բնակչությունըՀայ բնակչությունը բազմիցս փորձեց չենթարկվել բռնագաղթի հրամանին կամ խույս տալ գաղթիցՊարսկական զորքը հաշվեհար­ դարտեսավ Գառնի գյուղի նկատմամբորի բնակիչ­ ները փորձել էին ընդդիմանալ գաղթի հրամանինԼուր ստանալովոր օսմանյան բանակն արդեն մտել է Արարատյանդաշտշահ Աբասը հրամա­ յում է գաղթեցվող բնակչությանն արագորեն փո­ խադրել Արաքսի աջ ափըԳետանցման ժամանակ մեծ թվով մարդիկ խեղդվում ենԿենդանի մնացած հայերը բնակեցվում են Իրանի տարբեր նահանգ­ ներումՍպահանի մոտ Ջուղայի բնակիչները շու­ տով հիմնում են Նոր Ջուղա բնակավայրըԻրենց դաժանությամբ պարսիկներին չզիջեցին թուրքերըՆրանք էլ շուրջ 100 հազար հայերի գե­ րեվարեցին և վաճառեցին ստրկությանԱյս բռնա­ գաղթերիարդյունքում Հայաստանի տասյնակ գա­ վառներ կորցրին իրենց բնիկ ազգաբնակչության զգալի մասը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий