Страницы

вторник, 31 октября 2017 г.

Երկրաչափություն

1.
<HCD=<C-<ACH=450
եռ. HCD հավասարասրուն է=> HD=CH=10սմ

2. <D=60աստիճան=><ECD=30աստիճան
Ըստ 30աստիճանի դիմացի կողմի հատկանիշի ED=CD/2=>CD=6սմ

3. 
AMPD-ն սեղան է
NBCQ-ն սեղան է
MP=X=BC+NQ/2=(2+(x+5/2))/2
X=(2+(x+5/2))/2
(4x-x-5)/2=2
4x-x-5=4
3x=9
x=3
3+5/2=4
Պատ.՝HP=3, NQ=4

4. 
MQ=MN/2
MQ=8սմ
QO=MO-MQ
QO=2սմ


5. 
<BOC=<BOD-60աստիճան=120աստիճան=<BOD
եռ. BOC հավասարասրում է=> <OBC=30աստիճան=<OCB
<C=90աստիճան=><BCO=60աստիճան=<CDO
<B=90աստիճան=><OAB=<OBA=60աստիճան
<A=90աստիճան=><OAD=<ADO=30աստիճան
եռ. COD հավասարակողմ է=> CD=BA=AO=BO=OC=OD=10սմ
6.
<AHB=<HAB=45աստիճան=>եռ. BHA հավասարասրուն է=> BH=AB=CD=45.6սմ
PABCD=2(53.45)+2(45.6)=198.1
7.
<DAH=<BAC=45աստիճան=><DHA=45աստիճան=>եռ. AHD հավասարասրուն է=>DH=AD=4.5դմ
PABCD=2(4.5դմ)+2(7.2դմ)=23.4դմ


Комментариев нет:

Отправить комментарий