Страницы

суббота, 18 ноября 2017 г.

Լեգենդներ և բալլադներ


Կարդալով ,,Ասպետի Սեր,, վիպակը ես հասկացաոր աշխարհում շատ քիչ մարդիկ կանոր հանուն սիրոբաժանվեն իրենց երկրորդ կեսիցԱյս պատվածքում գեղեցկուհին խնդրեցասպետինոր նա լքի ամրոց հանուն սիրո և ասպետ կատարեց այս գեղեցկուհու կամքըՆա մինչև իր կյանքի վերջ չտեսավ իր սիրունչգնաց ամրոցբայց նրա հոգին ավանդեցերջանկությամբոր նա կարողացավ կատարել իր սիրո կամքը:
Գարիբալդիականը
Կարդալով այս պատվածքը ես հասկացա, որ ամեն մարդ իր կյանքում կարող է տեսնել և հայրենիքի անկում և զարգացումը: Ամեն մարդու համար էլ հայրենիքը մեծ նշանակություն ունի, որովհետև նա այնտեղ է մեծացել, զարգացել, ձևավորվել որպես մարդ, ստացել այնտեղի մշակույթի գաղթնիքները և այդ ամենից շատ դժվար է բաժանվել:
Վերլուծություն
ՄԱՅՐԻԿԻՍ
Հայրենիքես հեռացել եմ
Խեղճ պանդուխտ եմ , տուն չունիմ,
Ազիզ մորես բաժանվել եմ,
Տըխուր-տըրտումքուն չունիմ:
Սարեն կուգաքնախշուն հավքե՛ր,
Ա՜խիմ մորս տեսել չե՞ք.
Ծովեն կուգաքմարմանդ հովե՜ր,
Ախըր բարև բերել չե՞ք:
Հավք ու հովեր եկան կըշտիս,
Անձեն դիպան ու անցան.
Պապակ-սրտիսփափագ-սրտիս
Անխոս դիպան ու անցա՜ն:
Ա՜խքո տեսքինանուշ լեզվին
Կարոտցել եմմայրի՛կ ջան.
Երնե՜կերնե՜կերազ լինիմ,
Թըռնիմ մոտըդմայրի՜կ ջան:
Երբ քունըդ գալուռ գիշերով
Հոգիդ գըրկեմհամբույր տամ.
Սըրտիդ կըպնիմ վառ կարոտով,
Լա՛մ ու խընդա՛մմայրի՜կ ջան
Այս պատվածքում Ավետիք Իսահակյանը արտահայտում իր սերը իր մոր նկատմամբ:  Իր մոր նկամամբ կարոտը՝ այդ վիշտը, նա համեմատում է հայրենիքից փախչելու կամ տուն չունենալու հետ: Նա ցանկանում է ամեն կերպ տեսնել իր մորը, նույնիսկ երազում: Այդ վիշտը նա ցանկանում է վանել իր միջից, քանզի այն իր մեծ ցավ է պատճառում: Միայն այդ վիշտը իր մեջ, կարող է բուժել իր մայրը, իր քնքուշ ձայնով, փափուկ ձեռքերով, բարի հայացքով: 

Комментариев нет:

Отправить комментарий