Страницы

пятница, 28 декабря 2018 г.

Քերականական առաջադրանք

1. Հոլովում են գոյականներըդերանուն ու բայերը:
2. Նախադասության մեջ ուղղակա ն հոլովը դառնում է ենթակաստորոգյալի մասորոշիչ(ինչպիսիորորքան), կոչական
Սեռականը ցույց է տալիս պատկանելիություն
Տրականը ցույց է տալիս մոտեցումտրում և հանգում:
Հայցականը դառնում է գործողության առարկա:
Բացառական ունենում է -ից կամ -ուց վերջավորություն
Գործիական -ով կամ -մբ վերջավորություն:
Ներգոյական ունեում է -ում վերջավորություն:
Հոլովումները լինում են 2 տեսակի՝ներքին և արտաքին:
Ներքին հոլովման ժամանակ բառի վերջին ձայնավորը փոխվում է ո-ի կամ ա-ի օրինակ՝ տուն դառնում է տան:
Արտաքին հոլովումներ են իուանոջցվա:

Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։
Որոշել էինք շրջագայելհավաքել ուշադրության արժանի հինավուրց ավանդություններըուսումնասիրել իմ հայրենի լեռնաշխարհի՝ հիացմունք պարգևողպատմական հուշարձաններըճարտարապետական կոթողները։ Շրջում էինք ձիերովհաղթահարում լեռնաշղթաների՝ հոգնություն պատճառող բնական  խոչընդոտներըանցնում անդնդախոր ձորերով։ Ձիերին ազատ արձակելով՝ նստում էինք բարձունքների վրաակնապիշ նայում հազիվհազ նշմարվող օձագալարարահետներինդիտում բացատներըորտեղ լուսնկա գիշերներին կխտարներն էին խայտումարջերն էին մռթմռթումգնում իրենց որջերը։ Ահա փոքրիկ լիճը՝ալիքների բեկբեկուն արփիափայլովաչքի պես վճիտտեղաբնակները լոռեցուն հատուկ չափազանցությամբ Ծովեր են անվանել այն։ Պատահում էրերբ գիշերը վրաէր հասնումճանապարհը վստահում էինք ձիերին։ Սմբակների թափից պոկվում էին քարեր ու գլորվումև անտառը լցվում էր ահասարսուռ արձագանքներով։

Առաջին երկու նախադասությունից դուրս գրիր գոյականներըորոշիր դրանց քերկանական հատկանիշները՝  անձ էթե ոչ անձթիվըհոլովըհոլովումը։
Ուշադրության, , ավանդություններըլեռնաշխարհիհուշարձաններըկոթողներըձիերովլեռնաշղթաներիհոգնությունխոչընդոտներըձորերով:
Ուշադրություն հոլովը՝հայցական, ի արտաքին հոլովումը
Ավանդությունները- հոլովը՝հայցական, ի արտաքին հոլովում
Լեռնաշխարհի- հոլովը՝սեռական, ի արտաքին հոլովում
Հուշարձանները-հոլովը՝հայցական, ան արտաքին հոլովումը
Կոթողները-հոլովը՝հայցական, ի արտաքին հոլովումը
Ձիերով- հոլովը՝տրական, ու արտաքին հոլովումը
Լեռնաշղթաների-հոլովը՝սեռական, ի արտաքին հոլովումը
Հոգնություն- հոլովը՝հայցական, ան արտաքին հոլովումը
Խոչընդոտները- հոլովը՝հայցական, ի արտաքին հոլովումը
Ձորերով- հոլովը՝տրական, ի արտաքին հոլովումը


Բառարանի օգնությամբ գտիր տրված բառերի բացատրությունը.
անդաստան-հանդբավիղ-լաբիրինթոսխթան-ազդակապավեն-հովանավորնոխազ-քաշվեմ-սալաքարակոս-մատնեքպրկել-լարելամբաստանել-մեղադրել,հառնել-վեր կենալամոքել-սփոփելսփոփել-մեղմացնելգժդմնել-խոժոռելբաղձալ-ցանկանալհերկել-վարելբաղդատել-համեմատելծավի-կապույտխոպան-անմշակբանուկ-մարդաշատբիլ-երկնագույնբորբ-հորդ։


Комментариев нет:

Отправить комментарий