Страницы

вторник, 5 марта 2019 г.

Թմբկաբերդի առում


Մեկնաբանիր նախաբանը. ինչի՞ է նախապատրաստում ընթերցողին հեղինակը աշուղի միջոցով։
Հեղինակը ցանկանում է նախապատրաստել ընթեցողին չարի և բարու բախումին։ Հեղինակը ցանկանում է ասել, որ բարին էլ, չարն էլ միշտ ապրում են անվերջ, և իրենց պայքարում ոչ ոք չի կարող հաղթել, քանզի ինչքան աշխարհում լույսը, այսինքն՝ բարին շատանում է, այդքան էլ մութը՝ չարն էլ է շատանում։
Գտիր Թաթուլի նկարագրությունները։
Իրան, Թուրան ողջ եկել են,
Թաթուլն անհաղթ, աննըկուն,
— Հե՜յքաջ Թաթուլկանչեց Շահը,
Անմա՞հ էիր քեզ կարծում.
Ե՛կբերել եմ ես քու մահը,
Ի՜նչ ես թառել ամրոցում։
 Գտիր Թմկա տրուհու նկարագրությունները։
Ու միշտ ուրախհաղթանակով
Իր ամրոցն է դառնում նա.
Սպասում է էնտեղ կինը,
Ջահել կինը սևաչյա։


Էն տեսակ կին,
Ես իմ հոգին,
Թե աշուղն էլ ունենար,

Առանց զենքի,
Առանց զորքի
Շահերի դեմ կըգնար։

Սիրո հընոց,
Կրակ ու բոց՝
Էնպես աչքեր թե ժըպտան,
Մարդու համար
Օրվա պես վառ
Գիշերները լույս կըտան։

Վարդի թերթեր՝

Էնպես շուրթեր
Թե հաղթություն քեզ մաղթեն,
Էլ քեզ ո՛չ Շահ,
Ո՛չ ահ ու մահ,
Ո՛չ զենք ու զորք կըհաղթեն
։
Բնութագրիր Նադիր Շահին՝ բերելով հիմնավորումներ պոեմից։
Նադիր Շահը մարդ էր, որ ուներ պատիվ։ Նա ցանկանում է տիրանալ աշխարհին, բայց իրեն այդ գործում խանգարում էր Թաթուլը։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաղթել Թաթուլին այդ պատճառով էլ  դիմում է խաբեության և    հրապուրում է Թաթուլի կնոջը հարվածել ամուսնուն մեջքից, իսկ երբ Թմբակաբերդը գրավվում է սպանում է կնոջ ։ 
Թմկա տիրուհու արարքը բնորոշիր գրավոր շարադրանքով։


Комментариев нет:

Отправить комментарий