Страницы

вторник, 12 марта 2019 г.

Երեխաների իրավունքներ


Ամեն ոք ունի հնարավորություն արտահայտելու իր սեփական կարծիք: Ամեն անձ իրավունք ունի արտահայտելու և ընդհունելու կարծիքներ: Երեխաները նույնպես ունեն այդպիսի իրավունք: Մեծահասակները ունեն ավելի շատ իրավունքներ, քանզի իրենք ունեն ավելի շատ պարտականություններ քան երեխաները: Ամեն երեխա պետք է ունենա սովորելու իրավունք, դպրոց հաճախելու իրավունք, ապրելու իրավունք և արտահայտվելու իրավունք: Ես կցանկանայի ավելացնել այնպիսի մի օրենք ըստ որի երեխան իրավունք ունի ուշադրություն չդարձնել դիմացի մարդու տարիքի վրա, և արտահայտել իր սեփական կարծիքը: Լինում են դեպքեր, որոնք ժամանակ հաշվի առնելով դիմացինի տարիքը և հասարական դիրքը մարդը փորձում է իր կարծիքը համապատասխանեցնել այդ մարդուն հարմար, չդիտարկելով այն դեպքերը, որոնց ժամանակ այդ հարմարեցված կարծիքը սխալ է:

Комментариев нет:

Отправить комментарий