Страницы

вторник, 19 марта 2019 г.

1.Միկրո և Մակրոէվոլյուցիա, դրա ուղղությունները՝ինդիոադապտացիա,արոմորֆոզ, ընդհանուր դեգեներացիա։
Միկրոէվոլյուցիան դա կոնկրետ նոր տեսակի առաջացումն է, որը բազմանում է սեռական ճանապարհով, ունի ֆիզիոլոգիական հատկություններ և զբաղեցնում է որոշակի տարածք արեալում:
Մակրոէվոլյուցիան դա ցեղերի առաջացումն է, որոնք կարող են ապրել նույն պայմաններում, ունեն գրեթե նույն ֆիզիլոգիական հատկություններ և զբազեցնում են որոշակի տարածք:
Արոմորֆոզ-դա օրգանիզմի բարդացումն է, որի շնորհիվ օրգանիզմը կարողանում է որոշակի տարածքներ գրավել: Օրինակ՝փիղը ձեռք է բերել 4 խոռոչանի սիրտ:
Իդիոադապտացի-դա օրգանիզմի ադապտացիան է տարածքին հարմարվելու համար: Օրինակ՝դելֆինի պոչի առաջացումը դա իդիոադապտացիա է:
Դեգեներացիա-դա օրգանիզմի կազմավորվածության պարզեցումն է, որի շնորհիվ առաջանում է նոր տեսակի ծախկմանը: Օրինակ՝տափակ որդերը կորցրել են իրենց մարսողական համակարգը ձեռք բերելով ծծիչներ և շատացրել բեղունությունը:
2. անհատական զարգացում՝սաղմնային և հետսաղմնային( նկարագրել դրանց փուլերը)։

Սաղմնային-դա օրգանիզմի ձվից դուրս գալուց հետո մինչև իր վախճանը զարգացումն 
Բաժանում, ներփքում, իսկ հետո առաջանում է էնդոդերմ, էկտոդերմ և մեզոդերմ:
Հետսաղմնային-նա օրգանիզմի առաջացումից հետո մինչև իր ձվից դուրս գալու ժամանակն է:
Փուլերն էին ուղղակի և անուղակի
Անուղակին դա այն էր, երբ առաջացած նոր օրգանների տեղերը փոխվում է ադապտացնելով մարմինը
Ուղղակի զարգացման ժամանակ օրգանիզմը նման է իր սաղմնային փուլին, ուղղակի փոքր չափերով:
3․ Գոյության կռվի ձևերը՝միջտեսակային, ներտեսակային, պայքար անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ։
Միջտեսակային-դա տարբեր տեսակների պոպոլյացյանների պայքարն է իրար միջև:
Ներտեսակային-նույն տեսակի օրգանիզմների միջև է տեղի ունենում պայքար
Անբարենպաստ պայմանների նկատմամբ-դա տարբեր առանձնյակների պայքարն է (նրանք ունեն նույն պահանջներ)կոնկրետ տարածքում գոյություն հաստատելու համար:

Комментариев нет:

Отправить комментарий