Страницы

вторник, 5 марта 2019 г.

Հրամայական եղանակ

Առաջադրանքգտի՛ր հրամայական եղանակի բայերըորոշիր նաև սեռը և կազմությունը.
— Հե՜յքաջ Թաթուլկանչեց Շահը,Անմա՞հ էիր քեզ կարծում.Ե՛կբերել եմ ես քու մահը,Ի՜նչ ես թառել ամրոցում։
***
— Հապա լըցրե՜քիմ քաջ հյուրեր,Բաժակներըդ լիուլի,Խըմենք Աստված կըտրուկ անի
Թուրը իմ քաջ Թաթուլի։
Լըցրե՜ք-չեզոք,դիմավոր բայ, ե խոնարհում,III դեմք, հոգնակի, ներկա
***
Պառկած է իբրև Թաթուլ իշխանը
Նազելի կընոջ գըլուխն իր կըրծքին,Ու իբր ասում է՝ վե՛ր կացիմ հրեշտակ,Թո՛ղոր սպանեմ ես էդ հըրեշին։
Վե՛ր կաց- ներգործական, ա խոնարհում, դեմք, եզակի, ներկա, դիմավոր բայ
***
Է՜յհըսկեցե՛քի՞նչ եք քընում,Քաջ զինվորներ Թաթուլի.Ո՞վ էտեսեքտանջվում մըթնում,Քուն չի աչքին մոտ գալի։
Հըսկեցե՛ք-չեզոք, ե խոնարհում, III դեմք, հոգնակի, ներկա, դիմավոր բայ
***
Վե՜ր կացեքվե՜րամբողջ գիշեր
Մարդ է գընում ու գալի.Հե՜յզարթնեցե՜ք, առյուծ քաջեր,Պահապաններ Թաթուլի։
Զարթնեցե՛ք-դիմավոր բայ, ե խոնարհում, ներգործական, III դեմք, հոգնակի, ներկա
***
Ու լի դառնությամբ հարցընում է նա
Դալուկմարմարիոն Թըմկա տիրուհուն.
— 
Պատասխան տո՛ւր ինձմատնիչ սևաչյա,Մի՞թե Թաթուլը քաջ չէր ու սիրուն
Տո՛ւր-դիմավոր բայ, ա խոնարհում, չեզոք, դեմք, եզակի, ներկա
***
Հե՜յպարոննե՛րականջ արեք
Թափառական աշուղին,Սիրո՛ւն տիկնայքջահե՛լ տըղերք,Լա՛վ ուշ դըրեք իմ խաղին։

Комментариев нет:

Отправить комментарий