Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

1.Լրացրու բաց թողած տառերըկետադրիր։
Երբ Փարիզում էի, մի քանի ընկերներիցամանորը՝ շքեղ ռեստորաններից մեկումմիասին դիմավորելու հրավեր ստացա։
Ռեստորանի ընդարձակ դահլիճը փոքր առ փոքր լցվեցհասարակությամբ։ Պճնասեր կանյաք հագնված ամենավերջիննորաձևությամբ, պչրանքով սեթևեթում էին ու մանրիկ ծիծաղում։Նրանց ականջօղերի և մանյակների ապարանջանների ումատանիների,սուտակներն ու ադամանդները՝ բյուրավոր աստղերիպես, փայլփլում էին ակնախտիղ լույսով։
Դահլիճը լուսավորված էր իննը-տասը հսկաջահերով, որոնք աստղաբույլերի նման շողշողում էին վերևից։
Որոտընդոստ երաժշտությունը թնդաց և տեղ-տեղ սկսեցին պարելզույգերը։ Յուրաքանչյուր սեղանից ճառագայթում էին հնչյուն,ծիծաղ քրքիջ ու զվարթ ձայներ։
Ակնդետ նայում էի շուրջս մոտիկն ու հեռուն բոլորի աչքերի մեջպայծառ ժպիտ կար ու գոհունակություն։ Կարծես այս մարդիկերբևիցե վիշտ չէին տեսել, որևէ տխուր ժամ չէինունեցել և հիմա հավաքվել էին այստեղ նույն հավատովընդունելու եկող տարին։
Սպասավորները զայրույթով դուրս էին քշումսովալլուկ մանուկներին, որ ներս էին խցկվել և կծկվելդռան մոտ։
Զարհուրելի բան է աշխարհը ասաց ընկերներիցս մեկը, քանի դեռաղքատ կա շուրջդ երջանիկ չես կարող լինել։
2. Կատարիր ընդգծված բառերի ձևաբանականվերլուծություն։
Փարիզում-հատուկ գոյական, իրանիշ, ներգոյական հոլով, ի արտաքին հոլովում
Շքեղ-որակական ածական, դրական աստիճան
Դիմավորելու-դիմավոր բայ,կախյալ դերբայ, ե խոնարհում, ներգործական սեռ, ապակատար ներկա, 3 դեմք, հոգնակի
Ընդարձակ- որակական ածական, դրական աստիճան
Կանայք-հասարակ գոյական, անձնանիշ,ուղղական հոլով, ոջ արտաքին հոլով, հոգնակի, անորոշ առում
Սեթևեթում էին- դիմավոր բայ,կախյալ դերբայ, ե խոնարհում, ներգործական սեռ, անկատար անցյալ, 3 դեմք, հոգնակի
Ակնախտիտ- որակական ածական, դրական աստիճան
Լույսով- հասարակ գոյական, իրանիշ, գործիական հոլով, ի արտաքին հոլովում, եզակի
Իննը-բացարձակ թվական, որոշյալ առում
Որոնք-որոշյալ դերանուն
Նման- հարաբերական ածական
Որոտընդոստ- հարաբերական ածական
ԵՎ-համադասական մենադիր շաղկապ
Ակնդետ-ձևի մակբայ
Մոտիկն-որակական ածական, դրական աստիճան, որոշյալ առում
Չէին ունեցել- դիմավոր բայ,կախյալ դերբայ, ա խոնարհում, ներգործական սեռ, վաղակատար անցյալ, 3 դեմք, հոգնակի, ժխտական խոնարհում
Հիմա-ժամանակի մակբայ
Այստեղ-ցուցական դերանուն
Եկող-ենթակայական դերբայ,ա խոնարհում, անկանոն բայ
Մանուկներին- հասարակ գոյական, անձնանիշ, սեռական հոլով, ի արտաքին հոլովում, հոգնակի, որոշյալ առում
Որ-հարաբերական դերանուն
Մոտ-տեղի մակբայ
Զարհուրելի-հարաբերական ածական
Ասաց-հարակատար դերբայ

Комментариев нет:

Отправить комментарий