Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

 1. Լրացրու բաց թողած տառերը և կետադրիր։
  Ալելքսանն այժմ ապրում էր միակ որդու՝ Բաբկենի ընտանիքի հետ՝ իր պապիկառուցած երեքսենյականոց բնակարանում, բայց վաղուց ի վեր տարվա մեծ մասնանցկացնում էր այգու տնակի փոքրիկ պատշգամբում, որտեղից, ի դեպ մի չքնաղտեսարան էր բացվում։ Սիրում էր նստել սանդուղքների վրա և կամ ծառի տակդրված թախտին։ Միայնակ նստած ՝ծխամորճի ծխի միջից ձգվող ժպիտով նայումէր իր ծաղկալից այգուն, ծայրեծայր մաքուր ու խնամված, և նրան թվում էրկատարյալ դրախտ է բնությունը։ Գոհ էր իրեն բաժին ընկած բախտից, վայելում էրհողի ոսկեվառ արևից պտղավորված պարգևների հրաշալիքներըգույնզգույնծաղիկների բույրը, հավքերի քաղցրօրոր դայլայլը։ Արևի պես արդար ծերունինմիշտ զայրանում էր, երբ փոքրոգի հարևանը՝ Կախմռութ Մարգարը այդպես էիննրան կնքել համագյուղացիները, սրդողած գանգատվում էր հարսի զայրույթառաջացնող առօրեական արարքներից։
 2. Տեքստում գտիր գեղեցիկաստիճանփթթունեդեմերփներանգթռչուն բառերիհոմանիշները։

  Գեղեցիկ-չքնաղ

  Երփներանգ-գույնզգույն

  Եդեմ-դրախտ

  Աստիճան-սանդուղք

  Փթթուն-ծաղկալից

  Թռչուն-հավք
 3. Տեքստից գտիր 3 հնչյունափոխված բառ։

  Առօրեական, տնակ, պտղավորված:
 4. Առաջին նախադասությունը շարահյուսական վերլուծության ենթարկիր (որոշիրնախադասության անդամները)։

  Ալելքսանն(ենթակա) այժմ(ժամանակի պարագա) ապրում էր(ստորոգյալ)միակ(որոշիչ) որդու(բացահայտիչ)՝ Բաբկենի ընտանիքի հետ(բացահայտյալ)՝իր(հատկացուցիչ) պապի(հատկացյալ) կառուցած(ստորոգյալ)երեքսենյականոց(որոշիչ) բնակարանում(որոշյալ), բայց(համադասական շաղկապ) վաղուց(ժամանակի պարագա) ի վեր(կապ) տարվա(?) մեծ(? )մասն(?)անցկացնում էր(ստորոգյալ) այգու տնակի(տեղի պարագա)  փոքրիկ(որոշիչ)պատշգամբում(որոշյալ), որտեղից( հարաբերական դերանուն), ի դեպ(կապ)մի(անորոշ դերանուն) չքնաղ(որոշիչ) տեսարան(որոշյալ) էր բացվում(ստորոգյալ)։

Комментариев нет:

Отправить комментарий