Страницы

воскресенье, 19 мая 2019 г.

Փոխի՛ր մեջբերվող ուղղակի խոսքի շարադասությունը և համապատասխանաբարփոխիր կետադրությունը։

Եկավ դևն ու հարցրեց.
— 
Արքա՛ո՞ւր է իմ ոսկինՉէ՞ որ մեր զրույցից շատ օրեր են անցել։
-Արքա,- եկավ դևն ու հարցրեց,- ո՞ւր է իմ ոսկինՉէ՞ որ մեր զրույցից շատ օրեր ենանցել։
Տեսնելով հյուրերին՝ տանտերն ընդառաջ է գալիս ու ասում.
-
Մենք վաղուց էինք ձեզ սպասումներս եկեքբոլորիս էլ շատտ ուրախացրիք դուք ձերգալով։
-Մենք վաղուց էինք ձեզ սպասում,- Տեսնելով հյուրերին՝ տանտերն ընդառաջ է գալիս ուասում,- ներս եկեքբոլորիս էլ շատտ ուրախացրիք դուք ձեր գալով։
– Մեծ եղավ իմ ուրախությունըերբ մեր ընդհանուր ծանոթներից իմացաոր քույրդսովորում է մեր դպրոցում,- ասաց ընկերսերբ հանդիպեցինք։
– Մեծ եղավ իմ ուրախությունը,-ընկերս ասաց,-երբ մեր ընդհանուր ծանոթներիցիմացաոր քույրդ սովորում է մեր դպրոցում:
Տեսնում եմ,- անթաքույց դժգոհությամբ ասաց մեզ սպասավորը,- խոսքներդ մեկ եքարել ու ինձ հալածում եք։
Սպասավորը անթաքույց դժգոհությամբ մեզ ասաց.
-Տեսնում եմ՝ խոսքներդ մեկ եք արել ու ինձ հալածում եք
Մեն-մենակ եմ եկելհա՛յր,-խոնարհվելով շշնջաց որդին,- մի՛ մտածիր անցյալի մասին։
Խոնարհվելով  որդին շշնջաց .
-Մեն-մենակ եմ եկելհա՛յրմի՛ մտածիր անցյալի մասին:

-Մեն-մենակ եմ եկելհա՛յրմի՛ մտածիր անցյալի մասին,-խոնարհվելով որդին շշնջաց :
Եթե հարցնում եք իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին,- ասում է Արիստոտելնիր աշակերտներին,- պիտի ասեմոր Պլատոնն իմ բարեկամն էբայց ճշմարտություննինձ համար ավելի թանկ է։
Եթե իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին եք հարցնումպիտի ասեմորՊլատոնն իմ բարեկամն էբայց ճշմարտությունն ինձ համար ավելի թանկ է,-ասում էԱրիստոտելն իր աշակերտներին:
Արիստոտելն ասաց իր աշակերտներին.
-Եթե իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին եք հարցնումպիտի ասեմորՊլատոնն իմ բարեկամն էբայց ճշմարտությունն ինձ համար ավելի թանկ է:
Մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով՝ ասաց.
-
Էհչգիտեմորդիսհայրդ ի՞նչ պիտի աներեթե այժմ մեր կողքին լիներ։
-Էհչգիտեմորդիսհայրդ ի՞նչ պիտի աներեթե այժմ մեր կողքին լիներ,- ասաց մայրըձեռքի դերձանը ցած դնելով և գլուխը տարուբերելով :
Կրտսեր քույրսհենց որ մենանկ էինք մնումասում էր.
-
Ընչացքդ արդեն սևացել էտան տղամարդը դու եսդու էլ որոշիրթե ինչ անենք։
-Ընչացքդ արդեն սևացել էտան տղամարդը դու եսդու էլ որոշիրթե ինչ անենք,-ասումէր կրտսեր քույրսհենց որ մենակ էին մնում:
Ճանաչեցի՞ր ինձ,- հարցրեց Սահակը ծերունուն,- դու իմ հոր զինակիցն ես եղել։
Սահակը ծերունուն հարցրեց.
-Ճանաչեցի՞ր ինձդու իմ հոր զինակիցն ես եղել:
Տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց.
-
Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքումչէ՞ որ այստեղ մնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում։
Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքում, -տեսնելով տնօրենին՝քարտուղարը հարցրեցչէ՞ որ այստեղմնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում:
Ծերուկըվեր կենալով տեղիցասաց ինձ.
— 
Դուսիրելի՛սլավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ։
— Դուսիրելի՛սլավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ,- ասաց ինձ ծերուկը,վեր կենալով տեղից:
2. Տրված ուղղակի մեջբերվող խոսքով նախադասությունները վերածեք անուղղակիխոսքով նախադասության։

Եկավ դևն ու հարցրեց արքայինթե ո՞ւր է իր ոսկինչէ՞ որ մեր զրույցից շատ օրեր ենանցել:
Տեսնելով հյուրերին՝ տանտերն ընդառաջ է գալիս ու ասումոր
իրենք վաղուց էինք մեզ սպասումասում էրոր ներս գանքմենք էլ  իրենց շատուրախացրինք իրենց մեր գալով։
– Մեծ եղավ իմ ուրախությունըերբ մեր ընդհանուր ծանոթներից իմացաոր քույրդսովորում է մեր դպրոցում,- ասաց ընկերսերբ հանդիպեցինք։
Ընկերս ասացերբ հանդիպեցինքոր մեծ եղավ իր ուրախությունըերբ իր ընդհանուրծանորթներից իմացավոր քույրս սովորւմ է իր դպրոցում:
Տեսնում եմ,- անթաքույց դժգոհությամբ ասաց մեզ սպասավորը,- խոսքներդ մեկ եքարել ու ինձ հալածում եք։
Անթաքույց դժգոհությամբ մեզ սպասավորը ասացոր նա տեսնում էոր մենք խոսքներսմեկ ենք արել ու իրեն հալածում ենք:
Մեն-մենակ եմ եկելհա՛յր,-խոնարհվելով շշնջաց որդին,- մի՛ մտածիր անցյալի մասին։
Որդին խոնարհվելով շշնջաց հորըոր մեն մենակ է եկելոր չմտածի անցյալի մասին:
Եթե հարցնում եք իմ ու ուսուցչիս հարաբերությունների մասին,- ասում է Արիստոտելնիր աշակերտներին,- պիտի ասեմոր Պլատոնն իմ բարեկամն էբայց ճշմարտություննինձ համար ավելի թանկ է։
Արիստոտելն իր աշակերտներին ասում էոր եթե իրենք հարցնում են իր ու իր ուսուցչիհարաբերությունների մասինպիտի ասիոր Պլատոնն իր բարեկամն էբայցճշմարտությունը իր համար ավելի թանկ է:
Մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով՝ ասաց.
-
Էհչգիտեմորդիսհայրդ ի՞նչ պիտի աներեթե այժմ մեր կողքին լիներ։
Մայրը ձեռքի դերձանը ցած դրեց և գլուխը տարուբերելով ասաց որդունոր չգիտիիրհայրը ի՞նչ պիտի աներեթե այժմ իրենց կողքին լիներ:
Կրտսեր քույրսհենց որ մենանկ էինք մնումասում էր.
-
Ընչացքդ արդեն սևացել էտան տղամարդը դու եսդու էլ որոշիրթե ինչ անենք։
Կրտսեր քույրսհենց որ մենան էինք մնումասում էրոր ընչացքս արդեն սևացել էտանտղամարդը ես եմես էլ պետք է որոշեմթե ինչ անեմ:
Ճանաչեցի՞ր ինձ,- հարցրեց Սահակը ծերունուն,- դու իմ հոր զինակիցն ես եղել։
Սահակը ծերունուն հարցրեցթե նա ճանաչեց իրեննա իր հոր զինակիցն է եղել:
Տեսնելով տնօրենին՝ քարտուղարը հարցրեց.
-
Ինչո՞ւ եք մնում քաղաքումչէ՞ որ այստեղ մնալով դուք վտանգի եք ենթարկվում։
Տեսնելով տնօրենին՝քարտուղարը հարցրեցթե ինչո՞ւ ենք մնում քաղաքումչէ՞ որայստեղ մնալով մենք վտանգի ենք ենթարկվում:
Ծերուկըվեր կենալով տեղիցասաց ինձ.
— 
Դուսիրելի՛սլավ խորհիր անելիքդ մինչև վճռական քայլ անելդ։
Ծերուկըվեր կենալով տեղից ասաց ինձոր եսլավ խորհեմ անելիքիս մինչև վճռականքայլ անելը:

Комментариев нет:

Отправить комментарий