Страницы

среда, 11 сентября 2019 г.

Սատանիզմ

Սատանիզմգաղափարական և փիլիսոփայական համոզմունքների մի խումբ,որը հիմնված է Սատանայի կերպարիվրաՍատանիզմ ժամանակակիցկրոնական ուսմունքը սկսվել է 1966թվականինՍատանայիեկեղեցու հիմնադրումից։ Կան մի քանիպատմական նախադեպեր։ Մինչևհասարակայնացումըսատանիզմըգոյություն է ունեցել որպեսմեղադրանքորըտարբեր քրիստոնեական խմբերիկողմից ուղղված է եղել ենթադրյալգաղափարական հակառակորդների,այլ ոչ թե ինքնաճանաչողության դեմ։
Միջինդարերում ինկվիզիցիան կցվելովՀռոմեական Կաթոլիկ Եկեղեցուն՝պնդեցոր տարբեր հերետիկոսականքրիստոնեական աղանդներ ևխմբավորումներինչպիսիքեն՝ տամպլիերները և քաթարները,զբաղվում են գաղտնի սատանայականծիսակատարություններով։ Այնուհետև,վաղ նորագույն ժամանակաշրջանում,հավատը լայն տարածումունեցող վհուկների սատանայականդավադրությունների հանդեպ,ողջ Եվրոպայում և ՀյուսիսայինԱմերիկայի գաղութներում հանգեցրեցենթադրյալ վհուկների քննությանը։1980-1990 թվականներինսատանայականծիսակատարություններիչարաշահումը հիստերիայի ալիքբարձրացրեց ՄիացյալՆահանգներում և ՄիացյալԹագավորությունում։ Առաջ եկանանհիմն մտավախություններ այնմասինոր սատանայական խմբերըիրենց ծիսակատարություններիժամանակ պարբերաբար սեռականբռնության են ենթարկում ու սպանումիրենց երեխաներին։ Իրականում չկաայս դեպքերը փաստող համոզիչապացույց։
Սատանայական խմբերըորոնքառաջացել են 1960-ականներից հետո,բազմազան են։ Կան երկու հիմնականմիտումներ՝ոչ աթեիստական սատանիզմ ևաթեիստական սատանիզմ։ Ոչաթեիստական սատանիստները(սատանայապաշտներըպաշտում ենՍատանային որպես գերբնականաստվածությունտեսնելով նրան ոչ թեորպես ամենակարողիայլհովվապետի։ Ի հակադրություն ոչաթեիստական սատանիզմի,աթեիստական սատանիզմըՍատանային դիտարկում է որպեսմարդկային որոշակի հատկանիշներիխորհրդանիշ:
Ժամանակակից կրոն սատանիզմըմեծամասամբ ամերիկյան երևույթ է,գաղափարներորոնք տարածվել ենամենուրեք գլոբալիզացիայի և ինտերնետի միջոցովՍովետական Միությանփլուզման հետ մեկտեղ 1990-ականթվականներինսատանիզմը սկսեցհասնել Կենտրոնական և ԱրևելյանԵվրոպայի երկրներ՝ Լեհաստան և Լիտվաև հատկապես կաթոլիկ երկրներ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий