Страницы

вторник, 17 декабря 2019 г.

Առաջադրանք

Կորիոլանն ապստամբեց. նա հարձակվեց  Հռոմի վրա՝ հռոմեացիներին ստիպելով փախչել։
Նա արհամարեց ու մերժեց ծեռակույտին։ Երբ երևաց մայրը, Կորիոլանն ընդառաջ գնաց՝ գրկախառնվելու, բայց հուզախռով մայրը բացականչեց դողդոջյուն ձայնով, ընդհատ բառերով:
Հեռո՛ւ մնա ինձանից։ Դեռ պիտի տեսնեմ՝ արդյոք որդուս մոտ եմ եկել թե թշնամուս։ Միթե ծնել ու սնել եմ, որ քեզ ապստամբ տեսնեմ։
Մոր խոսքերը որդու սիրտը շանթահարեցին։ Սառսրաց որդին և զայրույթն անցավ մակնթացությունից փոխվելով տեղատվության։ Մոր գիրկն ընկավ աննկուն ու անընկճելի զորավարը։

Եվ կտրիչ զավակը հակառակորդի ձեռքը հանձնվելով սրախողխող եղավ։

Մոտ եմ եկել-հարադիր բայ
Սառսրաց-բաղադրյալ ստորոգյալ
Մնացած սաղ պարզ ստորոգյալ են:

Комментариев нет:

Отправить комментарий