Страницы

четверг, 27 февраля 2020 г.

Ընտանիքի հոգեբանություն

Ընտանիքի հոգեբանություն, հոգեբանությանբաժին էորն ուսումնասիրելով էվոլյուցիան ուբնույթը ամուսնության և ընտանեկան հարաբերություններինրանց առաջացմանյուրահատկություններըձևավորումըկայունացումն ու քայքայումընկարագրելովընտանեկան և ամուսնական հատկանիշներիընտանիքի անդամների սոցիալ-հոգեբանական և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները միմյանց հետ[1]:
1960-1970-ական թվականներին՝ ամուսնությունն ու ընտանիքը հետազոտությունների առարկադարձան մասնագետներիայդ թվում նաև հոգեբանների կողմից։ Սկզբում ընտանիքըուսումնասիրվել է հոգեկան հիվանդությունների հետ կապված կանխարգելումը կամընտանիքի դաստիարակության թերությունները։ Ավելի ուշընտանիքի հոգեբանությանտեսողական դաշտում աչքի ընկան այնպիսի գիտության բնագավառներ ինչպիսիք են՝պատմությունը և էվոլյուցիայի ամուսնության ձևըընտանեկան կյանքի ցիկլըամուսիններիփոխհարաբերություններըծնողների և երեխաների փոխհարաբերություններըընտանիքի ևհասարակության փոխհարաբերությունները և այլն։

Комментариев нет:

Отправить комментарий