Страницы

понедельник, 8 ноября 2021 г.

Հայերի մասնակցությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմին

Արևելյան ՀայաստանիարևմտահայությանՌուսաստանի հայ բնակչության և արտերկրիհայկական համայնքների մասնակցությունը 1914-1918 թվականների Առաջինհամաշխարհային պատերազմին:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին և ընթացքում ռազմաքաղաքականխմբավորումներն իրենց և հակառակորդ տերությունների քաղաքացիներից կազմակերպումէին կամավորական-աշխարհազորային ստորաբաժանումներԱյդ նպատակի համար չէինխնայվում ո՛չ ֆինանսականո՛չ էլ բարոյական ու քաղաքական բնույթի խոստումներ:

1914 թցարական Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի կառավարող շրջանները կոչով դիմեցինհայերինեթե հայերը կամավորական ջոկատներ կազմեն՝ ֆրանսիական և ռուսականզորքերի կազմում Թուրքիայի դեմ կռվելու համարապա Կիլիկիան և ԱրևմտյանՀայաստանն ինքնավարություն կստանան՝ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի հովանավորությաններքո։ Բազմաթիվ հայեր աշխարհի տարբեր կողմերից եկան Կովկաս (Թիֆլիս՝կամավորական ջոկատների հավաքատեղին), Կիպրոս (Կիլիկիայի Հայկական լեգեոնիհավաքատեղին)։ Ամերիկահայ կամավորները(հրամանատար՝ Ալեքսանդր Մնացականյանմեծ դժվարությամբ կտրեցին Ատլանտյան օվկիանոսըեկան Արխանգելսկ-Պետրոգրադայնտեղից էլ՝ Կովկաս:

Հայերր գործուն մասնակցություն են ունեցել ինչպես Առաջին Համաշխարհայինայնպես էլնրա ավարտից Հետո մինչև 1920 թվերջերը պատերազմականտարբեր ռազմաբեմերում տեղի ունեցած մարտական գործողություններին։ Միայն 1914—1915 թթԹուրքիայում բնակվող շուրջ 3 միլիոն հայերից բանակ զորակոչվեցին ավելի քան 300 հազար հայ երիտասարդներորոնք նախօգտագործվեցին աշխատանքայինգումարտակներումապահամարյա ամբողջովին ոչնչացվեցին թուրքերի կողմից:

Հայ ժողովուրդը ակտիվ մասնակցությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմինմեծզոհողությունների գնով զգալի ավանդի ներդրումը Ռուսաստանի և ամբողջ Անտանտիհակառակորդ Թուրքիայի դեմ տարած հաղթանակում քաղաքական լուրջ պատճառներովըստ արժանվույն չփոխհատուցվեցԱյնուամենայնիվհայ ժողովրդի զավակներիարժանահիշատակ մասնակցությունը գրեթե բոլոր ռազմաճակատներում և տարբերզորատեսակների կազմում ընթացած մարտական գործողություններինինչպես Ռուսականկայսրությանայնպես էլ նրա դաշնակից երկրների բանակների կազմում՝ նպաստեցհայկական ռազմական ուժերի սռեղծմանը և քսաներորդ դարի երկրորդ տասնամյակումհայկական պետականության վերականգնմանըՀայ ժողովրդի քաջարի զավակները իրենցմարտական հմտությամբ և հերոսական սխրանքներով հարստացրել են հայ ժողովրդիփառավոր մարտական ավանդույթները:

Комментариев нет:

Отправить комментарий