Страницы

вторник, 5 ноября 2019 г.

Ծնողների ազդեցությունը երեխայի մասնագիտության վրա

Իմ կարծիքով սխալ է, որ ծնողը երեխայի փոխարեն է որոշում թե նա ինչ է դառնալու: Յուրաքանչյուր մարդ անհատ է և յուրաքանչյուրը ունի իր նախասիրությունները: Ծնողները միայն կարող են փորձել ուղղորդել երեխաներին, բայց երեխային իրավունք չունեն ստիպելու: Նաև յուրաքանչյուր մարդ իր աշխատանքը, եթե կատարում է պետք այն անի սիրով, ցանկությամբ, որպեսզի իր համար այդ աշխատանքի չլինի միայն պարտականություն: Երեխան, եթե ինչ-որ բան կատարում առանց ցանկությամբ, ապա ապագայում նա այդ ամենի ուղղակի չի կատարի:Նույնիսկ, եթե նրանք հասնում են որոշակի աշխատանքային հաջողությունների՝ միշտ մեղադրում են իրենց ծնողներին, որ չթույլատրեցին գնալ իրենց ընտրած ճանապարհով:

четверг, 24 октября 2019 г.

Բարոյականություն

Ներկայացրեք ինչու մարդը պետք է լինի բարոյական և ի՞նչ կփոխվեր եթե մեր կյանքում  չլինեին բարոյական նորմեր:Պատասխանը փորձեք հիմնավորել:
Բարոյականություն նշանակում է հետևել չգրված օրենքների:Մարդը պետքէ լինի բարոյականորպեսզի իր հետ վարվեն այնպես ինչպեսնա կվարվեր ուրիշի հետԲարոյականության պահանջները սանկցիա են ստանում միայն հոգևոր ներգործության ձևերով(հասարակական գնահատականկատարված արարքների հավանում կամ դատապարտում)։Դրանով պայմանավորված է բարոյականության մեջ հասարակական գիտակցության մեծ դերըքան սոցիալական հսկողության մյուս ձևերի դեպքումԲարոյականության մեջ պակաս դեր չիխաղում անհատական գիտակցությունը։Հիմնվելով հասարակության կողմից մշակված բարոյական պատկերացումների վրայուրացնելով դրանք անհատը կարող է զգալիորեն ինքնուրույն կերպով կարգավորել իր վարքը և դատել իր շուրջը տեղի ունեցող ամենինչի բարոյականության մասինԵթե մերկյանքում չլինեին բարոյական նորմեր ապա ամենոք կսկսեր վարվել դիմացի հետ ինչպես ցանկանում էչէր լինի փոխադարձ հարգանքհարգանք մեծերի հանդեպ և այլբաներ:

вторник, 22 октября 2019 г.

Խոսքի ազատություն

Խոսքի ազատությունը դա իրավունքարտահայտելու սեփականգաղափարն ու կարծիքը առանցկառավարությանարձագանքիցգրաքննությունից կամսանկցիաներից վախենալու:Խոսքի ազատությունը պետք չէ շփոթել մտքի ազատության հետ: Մտքի ազատությունը դա ուրիշների կարծիքներից անկախ սեփական տեսակետը արտահայտելու ունակությունն է: Յուրաքանչյուր մարդ իրավունքի ունի արտահայտելու իր կարծիքը, բայց կան չափանիշներ, որոնցից անցնել չի կարելիԽոսքիազատությունը համարվում էսահմանադրական իրավունք ևամրագրվում է բոլորժողովրդավարական պետություններիսահմանադրություններում: Ըստ այդ օրենքի յուրաքանչյուր ոք ունի իրկարծիքն ազատ արտահայտելուիրավունքԱյս իրավունքը ներառում էսեփական կարծիք ունենալուինչպեսնաև առանց պետական և տեղականինքնակառավարման մարմիններիմիջամտության և անկախ պետականսահմաններիցտեղեկատվությանորևէ միջոցով տեղեկություններ ուգաղափարներ փնտրելուստանալու ևտարածելու ազատությունը:

воскресенье, 13 октября 2019 г.

Մարդկային շփումը ամենամեծ շքեղությունն է խոսքերի մասին»: Ի՞նչ եք կարծում, միմյանց հետ ձեր շփումը շքեղություն էՄարդիկ սկսած հին ժամանակներից մինչև հիմա շփվում են միմյանց հետ փոխանակելով և փոխանցելով ինֆորմացիա: Շփումը մարդկանց մեջ առաջացնում է հաղորդակցություն, կապվածություն, կախվածություն, մարդիկ սկսում են խոսել, մտորել, կարծել դրանով իսկ արդեն իրենք դարձնում են իրենց շփումը ավելի հետաքրքիր, շքեղ: Անտուան դը Սենտ Էքղյուպերին նկատի ուներ, որ շփման շնորհիվ ենք մենք հարստանում, շփվելով մարդը իր արյունով է անցկացնում այդ բոլոր ինֆորմացիան, իր արյան մեջ նա ողողում է այդ ամենը և վերջում հարստացնում իր արյունը դրանով:

Գեղեցիկը նկարչությունում


 Ներկայացնել գեղեցիկը արվեստի տարբեր բնագավառներում:
Այս ամենը նկարել է Լեոնարդո դա Վինչին: Նկարում ամենագեղեցիկ հատվածը դա այս կնոջ ժպիտն է, որը այնքան խորհրդավոր է, որ դրանով իսկ հրապուրում է բոլոր մարդկանց: Մարդու ժպիտը միմիկայում ամենախորհրդավոր է,  մարդու ժպիտից չես կարող  հասկանալ իր էմոցիաները: Ժպիտը կարող է իր մեջ պարունակել և ուրախություն և ատելություն, բայց ոչ ոք չի կարող տարբել այս երկու ժպիտները միմյանցից: Նկարի գույները արտածում են այդ պեյզաժ ի գեղեցկությունը, իսկ ժպիտը այդ ամենը միախարնելով ստեղծում է այս նկարը: Այս նկարը ինքն իրենով յուրահատուկ է, որովհետև այստեղ մի նկարի մեջ ցուցադրվում է և մարդկային և բնության գեղեցկությունը:

среда, 2 октября 2019 г.

Strees


Stress is the body's natural defense against predators and danger. It flushes the body with hormones to prepare systems to evade or confront danger. This is known as the "fight-or-flight" mechanism. There is two kinds of strees. First kind of strees is bad stress when you stress slows normal bodily functions, such as the digestive and immune systems. Second kind of strees is a good stress when we feel us excited. Our pulse quickens, our hormones change, but there is no threat or fear. 

Questions

1.Tell  me about yourself. Where were you born? Where do you live at the moment?What have you studied?
My name is Gor. I was born in Erevan, now I live in Arno Babajanian Street. Now I study in the 10th grade. My favourite subjects are  Math and English.
2.How long have you been studying English?
I have started learning English in the 3rd grade, so I have been learning English for 7 years.
3.Are you good at cooking/swimming/etc.?
4.Who  you want to be, what  you want to do?
I want to be a programmer, because that work has,a great demand.
5.What  are  your future  plans?
I don’t have future plans.
6.What  did you do  yesterday?
Yesterday I read Harry Potter and Deathly Hallows, play mobile game and play football.
7.What are you going to do  tomorrow?
I’m going to do homework tomorrow.
8.What  have you seen before you came here?
I have seen President of Armenian, my friends and teachers./ I have  seen  a lot of cars  /you would be right if the question was  / whom
9.Do you  remember  your last  dream or any particular dream
I don’t see dreams.
10.Tell me a story that  you remember from childhood
I  and my mother  went  to Kaiser supermarket to buy food and meat, when we left the store, I wanted a puzzle. My mother gave  me  some  money and asked to go to the store  and buy  a puzzle. When I entered the store I wanted to ask my mom about puzzle, I left the  supermarket and couldn't  see her. I thought that my mother had gone  home. Iwent home but my mother wasn't  there. When I left  home I saw my mom in the street, she  had  benn trying to find me.
11.Do you remember  any strange or dangerous situation from your life?
I can’t remember any dangerous situation from my life.
12.Do you live in a house or an apartment?
I live in  an apartment.
13Have you ever lived in another country?
I have never lived in another country.
14Have you ever met a famous person?
I met Armenian President Armen Sargsyan yesterday..
15.How do you spend your free time?
In my free time I  play football, read or play computer games.
16.What are your hobbies?
I don’t have hobbies.
17.What is your motto?
My motto is never give up.
18.What kind of people do you like?
I like modest people.
19.What languages do you speak?
I speak  3 languages , Armenian, English and Russian.
20.What’s something you do well?
I play football very well.
21.What is your goal in life?
My goal in life is to go to America.
22.Are you a ‘morning’ or ‘night’ person?
I am a morning person.
23.When do you feel best? In the morning, afternoon, or evening?
I  feеl me best in the morning, because I have a lot of energy in the morning.
24.Why do you want to learn English?
I want to learn English, because I want to be a programmer, everyone who wants to be a programmer necessarily should know English.
25.Would you like to be famous?
No, I want to be a normal person.