Страницы

среда, 22 февраля 2017 г.

1.Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րը բնության մեջ պատրաստիչկա և ստացվում է
բնական հումքի վերամշակումից.
անավթը գջուրը
բոսկին դօղին
2.Ստորև թվարկված նյութերից սենյակային ջերմաստիճանումո՞րն է հեղուկ.
աշաքարը գբուսական յուղը
բթթվածինը դկավիճը
Ստորև թվարկված նյութերից ո՞րն է դասվում անկենդանմարմինների շարքը.
աձին գարձանը
բծաղկած ծառը դերեխան
Դիտելիս նյութի ո՞ր հատկության մասին է հնարավորգաղափար կազմել.
աագրեգատային վիճակի գէլեկտրահաղորդականության
բխտության դջերմահաղորդականության
Ստորև թվարկված հատկություններից ո՞րը ֆիզիկական չէ.
ախտությունը գհալման ջերմաստիճանը
բթափանցիկությունը դայրվելու ունակությունը
Հետևյալ նյութերից ո՞րը գոյություն ունի բնության մեջ (բնածինէ).
ապլաստիլինը գգրաֆիտը
բգինին դսև ռետինը
Հետևյալ գոյականներից ո՞րը նյութական առարկա /ֆիզիկական մարմինչի
 բնորոշում.
աաստղ գսեղան
բմեխ դապակի
 8.Հետևյալ բնագավառներից ո՞րն է քիմիայի ուսումնասիրմանառարկան.
աերկրաշարժերի կանխատեսում
 բմարդու հոգեկան աշխարհի ուսումնասիրում
գգրքի խմբագրում
դպարարտանյութերի արտադրություն
9.Քիմիական լաբորատորիայում աշակերտի կատարած հետևյալգործողություններից
ո՞րն է սխալ.
աօգտագործելուց առաջ փորձանոթը լվացել է և չորացրել
 բձեռքի ափով շարժում է կատարել անոթի անցքից դեպի քիթը
գփորձանոթում մնացած քիմիական նյութը թափել է կոյուղի
դսպիրտայրոցի բոցը հանգցրել է թասակով
Ո՞ր եղանակը կընտրե՛ք աղաջրից մաքուր ջուր ստանալուհամար.
աթորում
 բբյուրեղացում
գզտում
դգոլորշիացումКомментариев нет:

Отправить комментарий