Страницы

понедельник, 27 февраля 2017 г.

 
Խաղաղությանն եմ հասել ես հոգու։
Խաղաղությանն եմ հասել ես հոգու ասելուց,-իս մարդուն մտքին գալիս է բարի լինել: Մարդու հոգու խաղաղությունը նշանակում է այն, որ մարդն վերջապես կարողացել է հասկանալ իր հոգու օրինաչափությունը, հոգու հետ համերաշխ է: Մարդու համար իր հոգին շատ կարևոր է, քանզի մարդու հոգում է գտվում իր բնավորության հոգևորարժեքները: Մարդն պետք է իր հոգուն լսի  ,եթե նա կարողանա դա անել, ապա :

Ես ընտրեցի ,,Երկու հայր,, պատմվածքը: ,,Երկու հայրը,, պատվածքից իմ կարծիքով ամենավառ կերպարը կաթողիկոսն էր: Քահանան գալիս է կաթողիկոսի մոտ և ասում ,որ նա կորցրել է  իր հարազատներին ՝ 20 հոգու, իսկ կաթողիկոսը ասում է.
-Ես կորցրել եմ 20000 մարդ ,իսկ քո 20-ի հետ՝ ևս 20020 մարդ :
Այս նախադասությունը ուշադիր կարդալով՝ ես հասկացա, որ կաթողիկոսի համար հարազատ է համարվում յուրաքանչյուր հայ անձնավորությունը և նա հավասարապես ողբում է յուրաքանչյուրի մահը:
 
Մարդ-բնությունմարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրա պատմվածքներումԹումանյանի լեզվիյուրահատկությունը:

Մարդ-բնություն
Տվյալ պատվածքում չկա բնություն-մարդ հարաբերություններ:
Մ
արդ-մարդ
Մարդ-մարդ հարաբերությունը տվյալ պավածքում կաթողիկոսի և քահանանի զրույց
ով է դրսևորվում: Տվյալ մարդկանց մեջ կան հոգևոր աստիճանիտարբերություն: Մեկի համար 20 մարդու կորցնել է վիշտ, մյուսի համար՝ ամբողջ աշխարհի կորցնելը:
 

Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգըառանձնացնել ամենավառկերպարը (հիմնավորել ընտրությունը): 

Ամենավառ կերպարը իմ կարծիքով համ նշանակում է ամենաչարաճճի, համ էլ ամենից ուրախ: Ես ընտրել եմ  ,,Իմ ընկեր Նեսոն,, պատմվածքից Նեսոն էր: Նեսոն սկզբում լավ երեխա էր, գիտեր շատ-շատ հեքիաթներ և ամեն օր պատմում էր այդ հեքիաթները իր ընկերներին: Երբ Նեսոն մեծացավ, նա չկարողացավ գնալ ուսումնարան ,որի տարեկան վճարը երեք ռուբլի էր, դա այն ժամանակ մեծ գումար էր հիմա մոտավորապես 150000 դրամ: Թումանյանը կարողանում է գնալ այդ ուսումնարան ,իսկ Նեսոն՝ ոչ, Նեսոն տխրում է:Սկզբում Նեսոն ամեն օր սպասում էր Թումանյանի ուսումնարանի հետևում, որ Թումանյանի հետ գնար ,բայց ինչ-որ ժամանակ հետո չէր գալիս: Նեսոն և Թումանյանն մի քանի անգամ հանդիպում են, իսկ վերջին անգամ հանդիպելով՝ Նեսոն Թումանյանից գողանում է դանակ, որով Թումանյանը ձմերուկ էր կտրում: 

Մարդ-բնություն, մարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրա պատմվածքներում:Թումանյանի լեզվի յուրահատկությունը:

Մարդ-բնություն

Մարդ-բնություն տվյալ պատմվածքում  Թումանյանն էր և գյուղըԳյուղը  քիչ-քիչփոխվում էր , սկզբում գյուղ էրհետո դարձավ գյուղաքաղաքիսկ հետո՝ քաղաք,մարդիկ էլ էին փոխվումայստեղից մենք կարող ենք հետևելոր շրջապատը ինչքանավելի գեղեցիկ էինչքան մեծ է ,այդքան էլ մարդն ագահ է դառնում;


Մարդ-մարդ

Մարդ-մարդ տվյալ պատվածքում Թումանյանն էր և Նեսոն: Նեսոն և Թումանյաննսկզբում ընկերներ էինիսկ հետո վերածվեցին  ուղղակի ծանոթներիայդ ամենն արեցկենցաղը:
 Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգըառանձնացնելամենավառ կերպարը (հիմնավորել ընտրությունը):
Ես ընտրեցի ,,Մայրը,, պատմվածքը: Տվյալ պատմվածքում իմ կարծիքով ամենավառ կերպարը դա ծիտիկի մայրիկ էր: Ծիտիկի մայրիկը մինչև վերջին կաթիլը փորձում էր պայքարել իր երեխայի համար, ինչպես բոլոր մայրերը, բայց այդ մոր ցավը ինձ թվաց շատ ավելի ուժեղ, քան մարդունը, հնարավոր է նրանից ,որ կենդանիներին միշտ ավելի շատ են զղջում ,քան մարդկանց:
Մարդ-բնությունմարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրապատմվածքներում:
Մարդ-բնություն
Մարդն տվյալ պատմվածքում ծիտն էր (ոչ նրա մայրը) և բնությունը: Ծտի հետ բնությունն շատ դաժան վերաբերվեց: Բնությունը թույլ կենդանիների դեմ շատ դաժան է, և բնության մեջ կա մի օրենք ,որ ուժեղը միշտ հաղթում է թույլին, և այդ օրենքը ոչ մեկի չի կարող գթալ:
Մարդ-մարդ
Մարդն տվյալ պատմվածքում ծիտն էր և իր մայրը: Ծտի մայրն այնքան էր ուզում իր երեխայի կյանքը փրկել, որ նրա մահից հետո, միևնույն էր, ուտող կատվի ետևից էր ընկեր:
 
Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգըառանձնացնել ամենավառկերպարը (հիմնավորել ընտրությունը):
Ես ընտերցի Թումանյանի պատվածքներից ,,Նեսոյի Քարաբաղնիսը,, պատմվածքը: Այնտեղ ամենավառ կերպարն Նեսոն էր: Նեսոն այնքան ինքնավստահ էր, որ ասեց,թե վախում, Նեսոն ասեց, որ նա շատ մարդկանց է քարաբաղնիս տարել ,բայց չասեց,թե մարդիկ էլ են դրանից մեռել: Վերջը խեղճ հիվանդը մահացավ, իսկ Նեսոյի վրա մնաց ամբողջ բեռը: Նեսոյի նման ինքնավստահ մարդկանց հենց այդպիսի դաս է պետք տալ ,որ նրանք դրանից հետո հանգստանան և իրենց էշը չքշեն առաջ:
Մարդ-բնությունմարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրապատմվածքներում:
Մարդ-բնություն
Տվյալ պատմվածքում մարդ-բնություն հարաբերությունն չկար:
Մարդ-մարդ
Մարդն Նեսոն էր, իսկ մյուսն՝ Կիրակոսը: Նեսոյի նման ինքնավստահ մարդկանց երբեք չպետք է տան կյանքի և մահվան հետ կապված գործ, որովհետև այդպիսի մարդկանց մոտ հենց ինչ-որ բանն է ստացվում, նրանք սկսում է այդ բանն ամբողջ աշխարհին պատմել և նույնիսկ մի քանի բանն փոփոխում իրականությունից-չափազանցնում ,որ կողքինն ավելի շատ զարմանա:
 
Ընթերցել Թումանյանի պատմվածքներից առնվազն հինգըառանձնացնել ամենավառկերպարը (հիմնավորել ընտրությունը):
Ես ընտրեցի Թումանյանի պատմվածքներից ,,Ահմադ,, պատմվածքը: Ամենավառ կերպարը Ահմադն էր: Նա շատ բարի, խելացի մարդ էր: Երբ կենդանիները հիվանդանում էին, նա այնքան էր տխրում, որ իր կենդանիների հետ հոգեպես հիվանդանում էր, և միշտ խաղում էր փոքրերի հետ: Չնայած Ահմադ անունը թուրքի անունն էր ,բայց Ահմադն-ի շարժ ու ձևվից հասկանալի էր, որ նա հայ է:
 Մարդ-բնությունմարդ-մարդ հարաբերություններում ի՞նչն է ընգծված նրապատմվածքներում:
Մարդ-բնություն
Մարդն Ահմադն էր, իսկ բնությունը դա կյանքն էր:Ահմադն իր կյանքը անցկացնում էր տան երեխաների, տատիկի ,պապիկի և անասունների հետ: Հետո նա հենց գնաց քաղաք, բոլորը տխրեցին ,բայց Ահմադն  իր ընտանիքի անդամներին հիշեց և նույնիսկ մի քանի անասուն վերցրեց հետը:
Մարդ-մարդ
Մարդն Ահմադն էր, իսկ մյուս մարդն իր ընտանիքը: Ահմադին այնքան բարեհամբյուր-բույր էին վերաբերվում, այնքան էին սիրում, որ նրա գնալուց հետո ընտանիքի անդամները սկսեցին լալ: - Գոռ ջան,այս մեկը վերապատում է, վերլուծություն չկա:

Իսկ պատմվածք բառը պատմել-պատում բառից է, բոլոր տեղերում առանց մ-ի ես գրել:
Քառյակներից կազմում ենք փաթեթորը որպես ընկերոջն ուղղված խորհուրդ՝վերցնում ենք Հ.Թումանյանից:
 
Ա՜նց կացա՛ն...
Օրերս թըռանա՜նց կացա՛ն.
Ախ ու վախովդարդերով
Սիրտըս կերա՛նա՜նց կացա՛ն: 
 
Այստեղ հերոսը ասում է, որ եթե դու ունես վատ ընկերն, ապա քո կյանքի օրերը արագ կանցնեն, և դու չես հասցնի վայելել այն քո ընկերոջ հետ:
Վերջացա՛վ...
Կյանքըս մաշվեցվերջացա՛վ.
Ինչ հույս արի՝ փուչ էլավ,
Ինչ խընդություն՝ վերջը ցա՛վ: 
Այստեղ հերոսն ասում է, որ իր շրջապատի ընկերների մեծամասնությունն վատն էին և ,որ կյանքում պետք է գտնել լավ ընկերներ, որ վերջում քո ընկերների ընտրության համար չզղջաս:
Պարտադիր կարդալ «Թմբկաբերդի առումը», «Անուշը», «Մարոն», «Լոռեցի Սաքոն»: Պոեմներումբարձրացրած խնդիրներըդրանց արդիականությունը:
Թմբկաբերդի առումը
Այստեղ նկարագրված է դավաճանությունը: Մտերիմ անձի դավաճանությունը:Այն անձնավորությունը, որ դավաճանել է մեկ անգամ, անկախ պատճառից  կարող է դավաճանել կրկին ու կրկին, այդ պատճառով էլ  Նադիր շահը  սպանում է Թաթուլի կնոջը:
 
Այստեղ պատմում է Հովհաննես Թումանյանի մասին, որ նա միշտ մեր հետ է: Նկարահանողները իրենց կարոտն են պատմում: Հովհաննես Թումանյանի մտքերից են պատմում: Պատմում է Հովհաննես Թումանյանի գրածների մասին: Հովհաննես Թումանյանը ինչ մեծ գրող է եղել: Ավելի մանրամասնորեն իմանալու համար խնդրում եմ դիտել ֆիլմը

Комментариев нет:

Отправить комментарий