Страницы

суббота, 11 марта 2017 г.

1.Ինչ է բնութագրում ուժը:
Ուժ կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունըորի միջոցով քանակապես նկարագրում ենմարմինների փոխազդեցությունը:
2.Որ ուժն է կոչվում 1նյուտոն(1Ն):
նյութոնը այն ուժն է ,որի ազդեցությամբ 1կգ զանգվածով մարմինը 1 վայրկյանում իրարագությունը փոխում է 1մ/վ-ով:
3.Ինչպիսի մեծություն է ուժը:
Ուժը վեկտորական մեծություն է:
4.Որ ֆիզիկական  մեծություններն են վեկտորական,և որոնք՝սկալյար:
Այն մեծություններըորոնք բնութագրվում են և ուղղությամբ և թվային արժեքովկոչվում են վեկտորական մեծություններօրինակ՝ուժըջերմաստիճանըարագությունըԱյն մեծություններըորոնք բնութագրվում են միայն թվային արժեքովկոչվում են սկալյար մեծություններըօրինակ՝մարմնի զանգվածըխտուտթյունծավալը:
5.Ուժի ազդեցության արդյունքը ինչ մեծություններից է կախված
Ուժի ազդեցության արդյունքը կախված է զանգվածից:
6.Որ մարմիններն են փոխազդում տիեզերական փոխազդեցության ուժերով
Բոլոր մարմինների:
7.Ինչից է կախված տիեզերական  ձգողության ուժը
Տիեզերական ձգողության ուժը կախված է հեռավորությունիցԼ
8.Ինչ բանաձևով է որոշվում ծանրության ուժը
g=F/m
9.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա
Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևն և չափի փոփոխությունը կոչվում էդեֆորմացիա:
12.Դեֆորմացիայի  օրինակների քննարկում
Օրինակ՝երբ զսպանակը սեղմենք և բաց թողնեքապա այն կվերադառնա իր նախկինձևին:
10.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական ,որը՝պլաստիկ:Բերել օրինակներ
Առանձգական դեփորմացիա է կոչվումերբ մարմինը վերականգնում է իր նախկինձևնիսկ պլաստիկերբ չի վերականգումՕրինակ՝,երբ գնդակը սեղմենք պատին և բացթողնենքնա կգա իր սկզբնական վիճակիիսկ օրինակ՝երբ պլաստիրինը սեղմենք ևթողնենք նա չի գա իր սկզբնական վիճական:
11.Որ ուժն են անվանում ծանրության ուժ
Այն ուժն,երբ միավոր ժամանակումԵրկրի մակերևույթին մոտ գտնվող նյութականմասնիկի վրա ազդող Երկրի ձգողության ուժն
12.Ինչպես է կախված ծանրության ուժը  մարմնի զանգվածից
Ինչքան ծանրության ուժն մեծ էապա այդքան էլ մարմնի զանգվածն է փոքր:
14.Որ ուժն են անվանում առաձգական ուժ,և ինչպես է այն ուղղված:
Երբ մարմնի ձգման շնորհիվ մարմնում առաջանում է ուժորը մոդուլով հավասար էայն ուժինորով ազդում  են այդ ուժին վրա կամ հակառակ:
15.Հուկի օրենքի ձևակերպում
Առանձգական դեֆորմացիայի ժամանակ մարմնում առաջացած առանձգականությանուժն ուղիղ համեմատական է դեֆորմացիայի չափին:
16.Հուկի օրենքն արտահայտող բանաձևը
Fառ=kx
17.Ինչ կառուցվածք ունի ուժաչափը
Հիմնական մասն զսպանակն էորի ստորին ծայրը վերջանում է կեռիկով:Զսպանակինամրացված է ցուցիչ:
18.Որ օրենքի վրա է հիմնված ուժաչափի աշխատանքը
Այն հիմնված է Հուկի օրենքի վրա:

1.Որքան է 2տ զանգվածով փղի վրա ազդող ծանրության ուժը:
Քանի որ մեկ նյուտոնը հավասար է 102գիսկ մեկ տոննան հավասար է 9.8նյուտուն,ապա 2տոննա հավասար 19.6 նյուտոն:
3.Հաշվել ջրի զանգվածը,եթե նրա վրա ազդող ծանրության ուժը 90Ն է:
Իսկ հիմա կատարենք հակառակ պրոցեսը քանի որ 1նյուտոնը ուժը հավասար է 102գապա 90նյուտոն ուժը հավասար է 90*102գ=9180գ
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ55 -ից մինչև էջ 70

1.Ինչն են անվանում մարմնի կշիռ:
Այն ուժնորով մարմինը Երկրի ձգողականության հետևանքով ազդում է անշարժհորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրակոչվում է մարմնի կշիռ:
2.Ինչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը:
Մարմնի կշիռն բնույթով առանձգականության ուժ էորը կիրառված
3.Ինչպես է ուղղված մարմնի կշիռը,և որտեղ է այն կիրառված է հենարանի կամկախոցի վրա:
4.Ինչ բանաձևով է որոշվում մարմնի կշիռը:
P=mg
5.Պարզաբանել մարմնի կշռիև ծանրության ուժի տարբերությունները:
Երկրի նկատմամբ անշարժ մարմնի կշիռն հավասար է ծանրության ուժին:
6.Քննարկել մարմնի զանգվածի և կշռի տարբերությունները
Մարմնի կշիռն և ծանրության ուժն չափվում է կշեռքովԿշեռքը իրականում չափում էմարմնի կշիռըսակայն եթե մարմնի կշիռները իրար հավասար ենհավասար են նաևնրանց զանգվածները:


Տարբերակ 4
1.Պողպատից, արույրից և թուջից պատրաստված երեք գնդիկներ ունեն նույն ծավալները: Դռանցից որի զանգվածն է ամենափոքր:
Պատ.՝2)թուջե
2. Էքսակավատորի շերեփև կիանգամից 1.5մ3 հող է վերցնում: Որքան է վերցրված հողի զանգվածը, եթե նրա խտությունը 2600կգ/մ3:
v=84մ3
P=1,29կգ/մ3 :
m=?
m=v*p
m=1.5մ3*2600կգ/մ3
m=3900կգ=39տ
Պատ.՝3.39տ
3. Ցինկի և կապարի համաձուլվածքի խտությունը 8100կգ/մ3 է: Որքան է այդ համաձուլվածքից պատրաստված 16.2կգ զանգվածով չորսուրի ծավալ:

P=8100կգ/մ3
m=16.2կգ
v=?
v=m/p
v=16.2կգ:8100կգ/մ3
v=0.002մ3
Պատ.՝2.0.002մ3
4. Օրվա ընթացքում մարդը ներշնչում է 16մ3 ծավալով օդ: Հաշվեք այդ օդի զանգվածը:
v=16մ3
P=0.00129գ/սմ3 
m=?
m=v*p
m=16մ3*1.29կգ/մ3
m=20.6կգ
Պատ.՝1.20.6կգ
Տարբերակ 1
 1. Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը, որով մարմինը (Երկրի ձգողականության հետևանքով) ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա:
 2. Ծանրության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով Երկիրը ձգում է մարմնին:
 3. Առանձգականության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով դեֆորմացված մարմինը ազդում է իրեն դեֆորմացնող մարմնի վրա:

   

  4.Որ ուժն է տիեզերանավին պահում ուեղծրի վրա.

  Պատ.՝1.ծանրության ուժ

   
 4. Եթե շարժվող մարմնի վրա մեկ այլ մարմին չի ազդում, նրա արագությունը:

  Պատ.՝չի փոխվում:
 5. Տարբերակ 2
  1)F-=ծանրության ուժ
  2)F-2=մարմնի կշիռ
  3)F-3=առանձգականության ուժ
  4) Սեղանի վրա դրված կշռաքարի վրա ազդում են ծանրության ուժը և առաձգականության ուժը: Այդ ուժերը մոդուլով հավասար են և ունեն հակառակ ուղղություն
  5) Ինչ ուժ է մարմնին պահում Երկրի մակերևույթի վրա.
  Պատ.՝3.ծանրության ուժը
  Տարբերակ 3
  1. Քարը ընկնում է Երկրի վրա այն պատճառով, որ նրա վրա ազդում է ծանրության ուժը:
  2. Սեղանի վրա դրված գրքի վրա, սեղանի կողմից ազդում է առաձգականության ուժը:
  3. Սեղանի վրա դրված գիրքը սեղանի վրա ազդում է մարմնի կշիռը:
  4. Զսպանակը նրանից կախված կշռաքարի ազդեցության հետևանքով ձգվել է (նկ.16): Ինչ ուժի ազդեցութւայբ է ձգվել զսպանակը:

   Պատ.՝մարմնի կշիռ
  5. Կարող է մարմինը գտնվել շարժման մեջ, եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում:

   Պատ.՝Եթե մարմինը արդեն շարժվում էր, ապա րա արագությունը կպահպանվի:

   Տարբերակ 4
  1. Երկու հենարանների դրված քանոնի վրա դրեցին կշռաքար, որի հետևանքով քանոնը ճյվեց (նկար 17): Ինչպես է կոչվում այն ուժը, որով կշռաքարը ազդում է քանոնի վրա.

   Պատ.՝Մարմնի կշիռ
  2. Ձեռքից պոկված մարմինն ընկնում է գետնին: Ինչ ուժի պատճառով է մարմինը ընկնում:

   Պատ.՝Ծանրության ուժի
  3. Ուժը մարմնի շարժման արագության փոփոխության պատճառն է:
  4. Ծանրության ուժը կախված է արդյոք այդ մարմնի զանգվածից:

   Պատ.՝Ծանրության ուժը ուղիղ համեմատական է մարմնի զանգվածին;
  5. Ձգողության ուժը ազդում է հենց մարմնի վրա, իսկ այդ մարմնի կշիռը ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա:

Комментариев нет:

Отправить комментарий