Страницы

суббота, 11 марта 2017 г.

Դասեր17,18
Թեման.Մարմնի զանգված:Նյութի խտություն:Մանմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը
Լաբորատորիայում  քննարկվող հարցեր-
1.Մարմնի որ հատկությունն է կոչվում իներտություն
Մարմնի արագության աստիճանաբար փոփուխթյունը կոչվում է իներտություն:
2.Որ մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված
Մարմնի իներտությունը քանակապես բնութագրվում է զանգվածով և նշանակվում է m տառով:
3.Ինչպես կարելի է չափել մարմնի զանգվածը
Դնենք կշեռքի վրա:;
4.Ինչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը
Արտահայտում են կիլոգրամներովցենտներովտոննաներովմիլիգրամներով և այլն:
5.Ինչն է զանգվածի չափանմուշը միավորների ՄՀ-ում
ՄՀ-ում զանգված չափանմուշի միավորն կիլոգրամն է:
ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ
բ.ծանոթացում կշռման կանոններին
գտարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով
6.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի զանգվածը,եթե հայտնի են նրա ծավալը և նյութի խտությունը
Մարմնի զանգվածը հավասար է ծավալի և խտության արտադրյալին:
7.Որ մեծություննէ կոչվում նյութի խտություն
Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունըորը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությաը:
8.Ինչպես է որոշվում նյութի խտությունը
Պետք է զանգվածը բաժանել ծավալի:
9.Ինչ միավորներով  է արտահայտվում նյութի խտությունը
Նյութի խտության միավորներ են 1կգ/մկամ 1գ/սմ3
10.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի ծավալը,եթե հայտնի են նրա զանգվածը և նրա խտությունը
Մարմնի ծավալը հաշվելու համար պետք է նրա զանգվածը բաժանել խտության:
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ49-ից մինչև էջ 53
Լրացուցիչ առաջադրանքԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I >>-ից էջ33-ից մինչև էջ 35
10. Մարմինների խտությունը
Տարբերակ 1
1.      Բետոնի խտությունը 2200կգ/մ3 է, նշանակում է, որ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200 կգ է:

2.      20մ3 տարողությամբ բաքը լցված է կերոսինով, որի զանգվածը 16000կգ է: Հաշվեք կերոսինի խտություն:

 

Լուծում

m=16000կգ

V=20մ3
p=?

p=m/V
p=16000կգ/20մ3=800կգ/մ3
Պատ.՝2. 800կգ/մ3

3.      Կաղնու փայտից պատրաստված 0.002մ3 ծավալով չորսուի զանգվածը 1.6կգ: Հաշվեք կաղնու խտությունը:

 

Լուծում

m=1.6կգ

V=0.002մ3
p=?

p=m/V
p= 1.6կգ/0.002մ3=800կգ/մ3
Պատ.՝4. 800կգ/մ3
4.      Մարմարի խտություննը 2700կգ/մ3: Այն արտահայտեք գ/սմ3:
2700կգ/մ3=2700000գ/100սմ3=27000գ/սմ3
5.      0.5դմծավալով մոմի կտորը կշռում է 450գ: Հաշվքե մոմի խտությունը:
Լուծում
m=450գ
V=0.5դմ3
p=?

p=m/V
p= 450գ/5սմ3=90գ/սմ3Տարբերակ 2
1.Բանաձևերը գրելիս խտությունը նշանակում են … տառով, զանգվածը … տառով և ծավալը … տառով:
Պատ.՝p,m,v
2. Սառույցի խտությունը 900կգ/մ3: Դա նշանակում է, որ.
Պատ.՝1մ3 ծավալով սառույցի զանգվածը 900գ է:
3. 0.5մ3 տարողությամբ ապակե բալոնի մեջ տեղավորվոմ է 400կգ սպիրտ: Որքան է սպիրտի խտությունը.
Լուծում
m=400գ
V=0.5մ3
p=?

p=m/V
p= 400գ/0.5մ3=800գ/մ3

4.Բենզինի խտությունը 710կգ/մէ: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով:
710կգ/մ3=710000գ/100սմ3=7100գ/սմ3

5.Մետաղյա դետալը, որը պատրաստված է 1.5դմ3 ծավալով համաձուլվածքից, կշռում է 6կգ: Հաշվեք համաձուլվածքի խտությունը.
Լուծում
m=6կգ
V=1.5դմ3
p=?

p=m/V
p= 6կգ/1.5դմ3=6000գ/15սմ3=400գ/սմ3
Տարբերակ 3
1.Որպեսզի գտնենք մարմնի խտությունը, հարկավոր է:
Պատ.՝Նրա զանգվածը բազմապատկել ծավալով:
2. Կերոսինի խտությունը 800կգ/մ3: Դա նշանակում է, որ.
Պատ.՝800կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 1մ3 ծավալ:
3. 0.2մ3 տարողությամբ տակառը պարունակում է 160կգ զանգվածով նավթ: Որքան է նավթի խտությունը.
Լուծում
m=160կգ
V=0.2մ3
p=?

p=m/V
p= 16կգ/0.2մ3=16000/0.2մ3=80կգ/մ3
4. Արծաթի խտությունը 10500կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով:
10500կգ/մ3=10500000գ/100սմ3=105000գ/սմ3
5.Ապակե ձուլվածքը զբաղեցնում է 0.6դմ3 ծավալ և ունի 1.5կգ զանգված: Որոշեք ապակու խտությունը:
Լուծում
m=1.5կգ
V=0.6դմ3
p=?

p=m/V
p= 1.5կգ/0.6դմ3=1500գ/6սմ3=250գ/սմ3
Տարբերակ 4
1.      Նյութի խտություն անվանում են այդ նյութի.

Պատ.՝1մ3-ի զանգբածը
2.      Օդի խտությունը 1.290գ/մ3 է: Դա նշանակում է:

Պատ.՝1մ3 ծավալով օդի զանգվածը 1.290կգ է:
3.      50մ3 տարողությամբ բաքը լցված է կերոսինով, որի զանգվածը 4000կգ է: Ինչքան է կերոսինի խտությունը:

Լուծում

m=4000կգ

V=50մ3
p=?

p=m/V
p= 4000կգ/50մ3=80կգ/մ3
4.      Կապարի խտությունը 11300կգ/մ3 է: Այն արտահայտեք գ/սմ3-ով:

 

11300կգ/մ3=11300000գ/100սմ3=113000գ/սմ3

 
5.      10լ տարողությամբ դույլի մեջ լցված է 9կգ զանգվածով մեքենայի յուղ: Հաշվեք մեքենայի յուղի խտությունը:

Լուծում

m=9կգ

V=10լ
p=?

p=m/V
p= 9կգ/10լ=900գ/սմ3
1.Լրացրեք բաց թողած թվերը. 1կգ =1000 գ ,1գ =0.001կգ,1մգ = 0.001գ ,1տ = 1000կգ

Комментариев нет:

Отправить комментарий