Страницы

суббота, 11 марта 2017 г.

Դաս19,20
Թեման.Նյութի խտություն:Մանմնի զանգվածի և ծավալի հաշվումը:
Լաբորատոր աշխատանք-Պինդ մարմնի խտության որոշումը
Քննարկվող հարցեր
1.Որ մեծություննէ կոչվում նյութի խտություն
Նյութի խտություն կոչվում է այն ֆիզիկական մեծությունըորը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի հարաբերությաը:
2.Ինչպես է որոշվում նյութի խտությունը
Պետք է զանգվածը բաժանել ծավալի
3.Ինչ միավորներով  է արտահայտվում նյութի խտությունը
Արտահայտում են կիլոգրամներովցենտներովտոննաներովմիլիգրամներով և այլն:
4.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի ծավալը,եթե հայտնի են նրա զանգվածը և նրախտությունը
Մարմնի ծավալը հաշվելու համար պետք է նրա զանգվածը բաժանել խտության:
5.Ինչպես կարելի է հաշվել մարմնի զանգվածը,եթե հայտնի են նրա ծավալը և նյութիխտությունը:
Մարմնի զանգվածը հավասար է ծավալի և խտության արտադրյալին:
Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ49 -ից մինչև էջ 53
Լրացուցիչ առաջադրանք
1.Որոշեք ձեր ճաշասենյակում քանի կիլոգրամ օդ կա:Օդի խտությունը համարել1,29կգ/մ3  
Երկարություն-7մետր
Բարձրություն-3մետր
Լայնություն-4մետր

V=84մ3
P=1,29կգ/մ3 :
M=V*m
M=84մ3*1.29կգ/մ3=108.36կգ
Պատ.՝ 108.36կգ

2.Համարեք,որ ձեր մարմնի միջին խտությունը մոտավորապես հավասար է ծովիջրի խտությանը,հաշվեք ձեր մարմնի ծավալը:
P=1025կգ/մ3
M=50կգ
V=?

V=M:P
V=50կգ:1025կգ/մ3=0.05մ3

3.Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս >>-ից էջ33-իցմինչև էջ 38
Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից216 խնդրից մինչև244 խնդիրը
Կրկնեք նաև արագության բանաձևը,միավորը և խնդիրների լուծումները

Комментариев нет:

Отправить комментарий