Страницы

четверг, 13 апреля 2017 г.

Самостоятельпая работа

Задание 1: образуйте от прилагательных формы сравнительной и превосходной степеней: Образец: красивый – красивее – красивейший.

1) Сладкий, слаще, самый сладкий

2) далекий, дальше ,самый далекий

3) хороший,хорошее, самый хороший

4) горький,горче, самый горький

5) дорогой, дороже, самый дорогой

6) богатый, богаче, самый богатый


7) страшный,страшнее, самый страшный.

8) молодой, моложе, самый молодой

9) жесткий,жестче, самый жесткий

10) крутой, круче, самый крутой

11) маленький, меньше, самый маленькийЗадание 2. Восстановите предложения. Выберите подходящий по смыслу глагол и впишите его в нужной форме.

Думаю, что завтра мы сможем посмотреть эту телепрограмму.

Никто не верил в то, что этот студент сдал экзамены на отлично.

Я рада, что скоро увижу своих родителей.

Ты позвонишь мне завтра в 7?

Андрей, ты не опаздываешь? Уже 8:45.

Как хорошо, что скоро вы встретитесь

Когда ученица написает все упражнения, она будет читать текст.

У тебя нет такого учебника? Возьми его в библиотеке.

Пора обедать. Может быть, сегодня мы пообедаем вместе?

Нина, ты идешь в магазин? Купи пожалуйста, батон и молоко.

Слова:  Взять, опоздать, купить, посмотреть, написать, сдать, увидеть, пообедать, позвонить,встретиться.Задание 3.«Мой друг Арман».

.

(2) Арман студент. Сейчас он живёт в Москве и учится в университете.
(1) Арман очень любит читать. Он много читает. Арман читает дома, в автобусе и даже … на улице
(4) Арман говорит по-армянски. Это его родной язык. Он уже немного говорит по-русски. Он часто слушает радиопередачи и уже понимает слова.

(5) Он очень любит детективы. Его друг Том тоже любит детективы, но он не любит читать. Том говорит:

– Арман, скажи, пожалуйста: кто? что? где? почему?
(3) А Арман говорит:

– Читай сам. Очень интересно!

Задание 4. Перевести текст:

В современной жизни люди пытаются не отставать от моды. Они ходят по магазинам, потому что хотят быть одетыми по последней моде.Некоторые люди становятся жертвами моды. Они всегда стараются опередить время и не отставать от моды. У моды есть много критиков, однако они, в какой-то степени, так же следуют моде. Мы не должны забывать: мы то, во что мы одеты. Мода отражает общество, частью которого она является. Она зависит от законов, религии и искусства. Но так же мода зависит от конкретных личностей.
Ժամանակակից կյանքում մարդիկ փորձում են ետ չմնալ մոդայից։ Նրանք գնում են խանութներ, որովհետև ուզում են հագնվել ժամանակից։ Որոշները դառնում են մոդայի զոհեր։ Նրանք միշտ ձգտում են հետ չմալ ժամանակակից մոդայից։ Մոդան ունի շատ քննադատներ, բայց նրանք ինչ որ չափով հետևում են մոդային։ Մենք չպետք է մոռանանք, մենք այն ենք ինչ որ մենք հագնում ենք։ Մոդան ատրացալում է շրջապատը, մասամբ նաև իրականության։ Այն կախված է օրենքներից,  կրոնից և մշակույթից։ Եվ մոդա նույնպես կախված է կոնկրետ անձնավորություններից։

Комментариев нет:

Отправить комментарий