Страницы

воскресенье, 30 апреля 2017 г.

Անանիա Շիրակացի

Անանիա Շիրակացիհայ աշխարհագրագետքարտեզագիրպատմաբան,աստղագետշարունկաողը 5 դարի հայ  պատմաբանի աշխատանքը (ՄեսրոպՄաշտոցի): Ծնվել է Հայաստանում Շիրակի մոտակայքում առաջին տասնամյակում 7րդ դարիմահացել է 685 թ.: Սովորում էր հայրենիքումհետո Ֆեոդոսիոպոլեում,Բյուզանդի մայրաքաղաքում և վերջապես Տրապիսոնդեյում բյուզանդականգիտնական ՏիհիկայիԱնանիան լավ ծանոթ էր աստղագիտական աշխատություններունեցողմաթեմատիկոս ու աշխարհագրագետ Պտղոմեոսին և իր ալեքսանդրիականհետևորդներինհույն մաթեմատիկոսների աշխատություններինՆրան պատկանումեն մի շատ գիտական աշխատություններ՝,,Թվաբանություն,, , ,,Օրացույցիտեսություն,, և ուրիշներըԱնանիան առաջինը ամբողջ մաթեմատիկականպատմության մեջ կազմել է թվաբանական ամփոփ աղյուսակներ չորսգործողություններովգրել է մի շարք աստղագիտական շարադրություններ:Հնարավոր էԱնանիան եղել է ,,Աշխարհագրության,, հեղինակըավելի վաղհամարվող անանուն կամ վերագրված Մեսրոպ ՄաշտոցինԻր հիմնականաշխաույթունների հետ ,,Կոսմոգրավիա,, և ,,Աշխարհագրություն,, ԱնանիաՇիրակացին տալիս է կարևորագույն նյութեր ուսումնասիրելու 7 րդ դարիկոսպոգրաֆիկանՆա նաև զբաղվել էփիլիսոփայությամբաստղագիտությամբաշխարհագրությամբմաթեմատիկայովտոմարագիտությամբալքիմիկոսությամբԱնանիա Շիրակացին գրում էր երկիր մոլորակի կլորության մասին, նա ինչպես հին եգիպտացիները այն նմանեցնում էին ձվի, դեղնուցը դա հենց երկիր մոլորակն է, սպիտակուցը նրան շրջապատող մթնոլորտը: Մինչև հեռադիտակի ստեղծումը նա ասում էր, որ Ծիր Կաթինը դա աստղերի կուտակումն է: Շիրակացին գրում է, որ Լուսինը լուսավորում է շնորհիվ Արևի անրադարձած լույսից, և նա ստեղծել է արևի խավարման աղյուսակ ամբողջ 19 տարվա լուսնի ցիկլի: Շիրակացու ժամանակ գիտնականները գիտեյնի ,որ Երկիր Մոլորակը չի ընկնում, ոչ էլ չի բարձրանում շնորհիվ երկու իրար հավասար ուժերի: Շիրակացուն հայերը համարում են միջնադարի լավագույն գիտնականներից, նրան անվանում են հայր ճշգրիտ գիտությունների: Նրա ,,Աշխարհացույց,,  երկրասիրության մեջ ասվում է ,որ երկրի հակառակ կողմում կան մադրիկ, նա այդ փաստը գրել է մինչև Կոլոմբոսը:
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий