Страницы

среда, 24 мая 2017 г.

1.Համեմատել Արիստոտելին և Ալեքսանդր Մակեդոնացուն;
Ալեքսանդրը զորավար էր և պատերազմել է շատ ուժեղ գերտերությունների հետիսկ Արիստոտելը ոչԱլեքսանդրը ևԱրիստոտելը տիրապետում էին փիլիսոփայություն գիտությանԱլեքսանդրը պաշտում էր բոլոր կրոններըբայց Արիստոտելըկարծում էր ,որ բոլոր կրոնները բացի Հունական կրոնից բարբարոսական ենԱրիստոտելը ավելի շատ առաջդիմումներ ուներգիտություններից ,իսկ Ալեքսանդրը հակառը:
2.Պատմել Ալեքսանդր Մակեդոնացու գործունեության մասին;
Ֆիլիպ II-րդի մահից հետո Մակեդոնայի թագավորն է դառնում 20 տարեկան Ալեքսանդր ՄակեդոնացինԱլեքսանդրՄակեդոնացին ամրապնդելով իշխանությունը նա որոշեց կատարել իր հոր նպատակը և ք.ա. 334 թվականին հարցակվեցՊարսկական տերության վրաԱռաջին կռիվը,  պարսիկների դեմ եղել է փոքր Ասիայում՝Գրանիկ անունով մի փոքր գետի կողքինՊարսական զորքը ջաղջաղվեց և դրանից հետո Ալեքսանդր Մակեդոնացին հեշտ գրավեց ամբողջ ԱսիանՄիակ քաղաքը ովկարողացավ դիմադրություն ցույց տալ Ալեքսանդիրն եղավ ՏիրըԱլեքսանդը ծախսեց այդ քաղաքի գրավման համար իրեն պետքէր 7 ամիսև այնքան էր զայրացել անհնազանդ քաղաքիցոր նրա գրավումից հետո որոշեց ոչնչացնել այդ քաղաքը և մարդկանցորոնք բնակվում էին այդ քաղաքում վաճառել ստրկությանըՀետո Ալեքսանդրը գնաց Եգիպտոսըորտեղ նրան դիմավորեցինշատ լավ,  հրջակեցին պարսիկներից ազատող ,իսկ այնտեղ բնակվող քրմերը նույնիսկ հրջակեցին աստվածՔ.ա. 331թԳավգամելայումճակատամարտ տեղի ունեցավ Ալեքսանդի և Դարեհ III դեմ (Դարեհը պարսիկների թագավորն էր): ՏեսնելովՄակեդոնական զորքի արագընթաց հարցակումը Դարեհ III փախավիսկ ինչ-որ ժամանակ հետո նրան սպանեցինՀաղթելով այդմարտում Ալեքսանդր Մակեդոնացին վերջնականապես գրավեց Պարսկական տերությունըԱլեքսանդրի պետությունըմիավորում էր ՄակեդոնիանՀունաստանը և ՊարսկաստանԲայց դա նրա համար շատ քիչ էր և նա տարավ իր զորքը ավելիհեռու դեպի արևելքՔ.ա. 326թ.  զորքը հոգնած երկար արշավանքից , կարողացավ հասնել դեպի հեռու ՀնդկաստանԱլեքսանդրըուզում էր գնալ առաջբայց զորքը չէր կարողանում:Նա ստիպված վերադարձավ Բաբելոնորտեղ մահացավ 33 տարեկանում:
Հավելյալ տեղեկությունՄակեդոնացին գնում է Եգիպտոսորտեղ նա ուզում է հանդիպել 7 իմաստուններինԱյդ յոթիմաստուններից մեկը գտվնում էր իր զորքումնա ցույց տվեց այդ տեղը ,որտեղ գտնվում էին յոթ իմաստուններըբայց նա ամենմեկին պետք է տար մեկ հարցՀարցերը տալուց հետոիր մոտ հարցերն ավելացան:
3.Թվարկել Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության ստեղծման և կործանման պատճառները:
Ալեքսանդր Մակեդոնացին Եգիպտոսից մինչև Հունաստան ընկած տարածքն վերածեց իր տերությանըԱլեքսանդրՄակեդոնացին ամրապնդելով իշխանությունը որոշեց կատարել իր հոր նպատակը և  հարցակվեց Պարսկական տերության վրաԱլեքսանդրի վախճանից հետո նրա զինակիցների ու ընտանիքի միջև սկսվեց ժառանգության ագահ բաժանումորը տասնհինգտարվա պատերազմի վերածվեց (դիադոքոսների պատերազմ)։Այդ պատերազմներին զոհ գնացին Ալեքսանդրի անմիջականժառանգորդները՝ նրա երկու որդիներըինչպես նաև մայրն ու կանայք։

Комментариев нет:

Отправить комментарий