Страницы

среда, 24 мая 2017 г.

1.Համեմատել Աթենքի ու Սպարտայի պետական կարգըզինված ուժերը և երեխաների կրթությունը;
 Սպարտայի Պետական կարգ:Սպարտայի պետական կարգը իր ժամանակիժամանակիհին հունական պետություններիծագմանեղել է ինչ-որ քայլ առաջ էորովհետև այն եղել պետական կազմակերպության կոլեկտիվի ձևԳլխավոր տեղըկազմակերպության մեջ զբաղեցրել է ռազմա-քաղաքական քաղաքացիների դաստիարակությունը:
Ամեն սպարտիատի կյանքը ծննդյան պահից եղել է պետության ուշադրության կենտրոնում: Մինչև 8 տարեկանը տղան ապրումէր իր ընտանիքի հետՀետո նրանք միանում էին մի խմբի, որի անուն էր ,,Ագելներ,, ,տվյալ խումբը վարում էին պատասխանատու պաշտոնիաներ (պայդոմների), պետական մանկավարժների, որոնք ձգտում էին խիստ վարվելակերպով տղային դարձնել առաջին կարգի զինվոր:
Աթենքի պետական կարգ:Գերագույն մարմին համարվում էր ժողովրդական ժողով, որում կարող էին մասնակցել Աթենքի քաղաքացիները ,միայն տղաները, որոնք տարիքը պետք է գերազանցեր 20 տարին: Ժողովը լինում էր 2-3 անգամ, նրանք ընտրում էին պաշտոնիաների, որոնք կամ ընթունում կամ հերքում էին տարբեր օրենքներ: Պաշտոնապես ամեն հարց պատերազմի և խաղաղության, արտաքին քաղաքակրթության, ֆինանսները կարող էին բերել քննարկման: Քվեարկությունը եղել է գաղտնի, բացառությամբ ռազմական դիրքերի ընտրությունների: Սկսած մ.թ.ա 462թ. կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնները, բացառությամ ստրատեգական դիրքերից, կարող էին ընտրվել բոլոր քաղաքացիներ, անկախ թե նրանք հարուստ են թե աղքատ:
Աթենքը և Սպարտան նման էին նրանով, որ երկուսն էլ իրենց ներսում կազմակերպում էին ժողովներ: Սպարտայի պետական կարգը ավելի խիստ էր քանի-որ նրանք երեխաներին 8 տարեկան հասակից սովորեցնում էին սպանել: Սպարտայում ժողովը լինում էր ամիսը 1-2 անգամ, իսկ աթենքում 2-3 անգամ: Սպարտայում քաղաքացիների մի մասը կազված էր հելոտներից ,իսկ մյուսը սպարտիատներից: Աթենքում բոլորը մ.թ.ա. 462թ. կարող էին դառնալ ինչ-որ բանի գլխավոր, նշանակում է քաղաքացիները սկսած այդ ժամանակից չէին տարբերվում իրենց իրավունքներով:
Զինված ուժեր: Սպարտան ավելի ուժեղ է եղել քան Աթենք: Առաջինը Սպարտայում և Աթենքում ապրող մարդկանց քանակը համարյա հավասար էին: Սպարտայում երեխաները 8 տարեկանից սովորում էին սպանել, նրանք շատ հզոր էին արդեն 15 տարեկան հասակում: Նաև մենք գիտենք, որ 300 սպարտացիները կարողացել են հաղթել 100000 բանակ ունեցող հակարակորդին, 300 սպարտացիներին ղեկավարում էր Լեոնիդոս:
Երեխաների կրթություն:
Կրթության համակարգը և դաստիրակությունը Աթենքում ուղված էր ներդաշնակորեն զարգացած անձնավորության, քաղաքացի-հայրենասեր, որը մասնկացում էր կյանքի ակտվի քաղաքակրթության զարգացմանը, իսկ հակարակորդի հարցակման դեպքում նաև մի խիզախ պաշտպանի: Այնտեղ մարդը իր կրթությունը կարող էր շարունակել գիմնազիաներում:
Սպարտայում, երբ երեխային վերցնում էր պետությունը, նրան ոչ միայն կռվել էին սովորեցնում այլ նաև մտածել, կարճ և կոնկրետ պատասխանել հարցին և այլն: Արդեն մ.թ.ա. 5 դարում բացի ստրուկներից էլ անգրագետ մարդ չկար:
Աթենքում և Սպարտայում շատ մեծ ուշադրությամբ էին նայում երեխայի կրթության: Պետությունը, եթե ոչ առաջինը ապա երկրորդ կարևորագույն բանը համարում էր կրթությունը, որովհետև առանց կրթության ոչ-մի բան չի լինում: Սպարտայում ավելի շատ էին ֆիզիկական ուժին ուշադրություն դարձնում քան երեխայի կրթության:
2.Կազմել Հին Հունաստանի ժամանակագրությունը;
Արխայիկ (նախագիտականշրջան (մթա. VI դար). Հունաստանում պոլիսային կառույցների ձևավոևումը։
Դասական շրջան (մ.թ.ա. VI—IV դարեր). հին հունական պոլիսի ծաղկումը։
Հելլենիստական շրջան (մ.թ.ա. III—II դարեր). Ալեքսանդր Մակեդոնացու կայսրության տարածքում խոշոր միապետականտերությունների ծաղկում։
Անկման շրջան (մ.թ.ա. I դարից մ.թ.I դար), պայմանավորված է հելլենիստական տերությունների աստիճանաբար անկմամբ ուՀռոմի ազդեցությամբ։
Իմպերիալ շրջան (մ.թ. II—V դարեր). ամբողջ Միջերկրածովյան շրջանի՝ ներառյալ Հունաստանն ու Եգիպտոսը Հռոմեականկայսրության իշխանության ներքո։
3.Նկարագրել Աթենքը կամ Սպարտան:
Այն ժամանակ  Հին Սպարտան բաժանվել է երկու հասարակության հելոտներ և սպարտիատներ: Սպարտիատները շատ հզոր ժողովուրդ էին ,բոլոր սպարտիատները իրար հավասար էին : Նրանք հելոտներին տրամադրում էին հող ,հելոտները մշակում էին հող  և մթերքով հարկ էին վճարում սպարտիատներին: Սպարտիատները ունեին  հազարակական զանազան կազմակերպություներ ՝ կրոնական ,տարիքային ,մարտական: Այն ժամանակ խեկավարությունը շատ խիստ էր,եթե մի ընտանիքում ծնվում էին երկու երեխա բժիշկը գալիս էր ստուգում երեխաների ,եթե առողջ չին ապա ձորից գծում էչ :Մինչև ութտարեկանը երեխան դաստիրակվում էր տանը ,իսկ հետո նրան վերծնում էր բանակը: Մայրը երեխային ասում էր ,վերադարձիր վահանով կամ վահանի վրա ,վահանի վրա նշանակում է մահացած: Սպարտացիներին սովորեցնում էին կարճ և հստակ հարցերին պատասխանել և սովորեցնում էին սպանել մարդկանցնրանք այդ սովորում էին հելոտների վրա: Ք.ա. VI դարում ձևավորվել Պելոպոնեսյան միությունը:


Комментариев нет:

Отправить комментарий