Страницы

воскресенье, 4 июня 2017 г.

Թարգմանչաց ստուգատես 4

Մարդանման կապիկը առաջացել է մոտավորապես 25-ից 26 միլիոն տարի առաջՆրանք բավական շատ են տարբերվումժամանակակիցներիցՍա շատ էական էքանի որ հաճախ մարդիկ կարծում ենոր կա մարդ և վերացական կապիկԻրականում կապիկները բազմազան են և այդ հնագույն մարդանման կապիկները շատ հատկություններով նման ենժամանակակից մարդունԱվելինօրինակ՝ ժամանակակից շիմպանզեն և այդ հնագույն կապիկներըԱյսինքն՝ մարդ իրկառուցվածքի պարզունակ հատկանիշները պահպանել է :Մոտավորապես 4 միլիոն տարի առաջ Ավստրալոպիթեկը հասել էմինչև այն փուլըորտեղ նրանք դարձել են грацильных ԱվստրալոպիթեկներԴրանք  էակներ էինորոնց հասակը հասնում էրմեկ մետրից մինչև մեկուկեսՆրանց կառուցվածքում կա հրաշալի համադրությունգլխից ներքև կապիկը կառուցվածքով լիովիննման էր մարդուԱմենակարևորը ,նրանց  ուղեղի ծավալը հասնում էր 400-ից 500 գրամիինչպես շիմպանզեինը և գորիլայինը:  Այդ արարածներին չէին օգտագործումինչպես գործիքներԲայց քանի որ նրանք լիովին ուղիղ էին քայլումնրանց ձեռքերըազատ էին և դրանց շնորհիվ նրանք ինչ-որ բան էին անումԱյդ ամենը դեռ գիտությանը հայտի չէԲայց քանի որ ժամանակակիցշիմպանզեին օգտագործում են որպես գործիք,  ապա հնարավոր է այդպես էին անում նաև грацильных Ավստրալոպիթեկները:Հայտնի է ,որ մեր նախնիները առաջացել են ԱֆրիկայումԵվրոպայում այդ պահին ապրում էիննեանդերտալցիներըիսկ Ասիայում՝ պոլեոտրոպներըորոնք մինչև այսօր միասնական անվանում չունեն:
Ժամանակակից գիտությունը մարդուն համարում էկենդանիորը  հստակ որոշակի տեղ է զբաղեցնումկենդանի օրգանիզմների դասակարգման մեջԴասկաթնասուններջոկատ  պրիմատներըհոմինոդներիվերընտանիքընտանիք հոմինոդներ,  ողջամիտ մարդՆրաառաջիկա ,,հարազատները,, համարվում են վերընտանիհոմինոդների հարևաններպոնգիդների ընտանիքըայսինքն ՝ մարդանման կապիկներիորոնք բաժանվում են 2 նախաընտանքիների՝գիբբոնների և իրականմարդանմաններին (այստեղ մտնում են գորիլաները,շիմպանզեն և օրանգուտանգները):1871 թվականին ՉարլզԴարվինը հրատարակեց գիրք ,, Մարդու ծագումը ևսեռական ընտրությունը,, , որի մեջ փորձեց ապացուցելորըժամանակակից մարդը առաջացել է ,երբ կանայք ընտրել են  տղամարդկանցորոնք ունեին որոշակի հատկանիշներԲայց դեռ այն ժամանակ այս փաստը առաջացրել է շատհարցերԼիովին անհասկանալի էթե ինչու կինը ընտրումէր որոշակի հատկանիշներով անձիԲացի դրանից ,,Սեռական տեսության,, ընտրություն կապ չունիօրինակ՝մարդու ուղեղի մեծացման հետԱյդ դրա համար էլստեղծվել են բազմաթիվ նոր թեորեմներորոնք փորձումէին բացատրելթե ինչպես է մարդ առաջացել:Լուրջգիտնականները կարծում ենթե գլխավոր պատճառը եղել էուղիղ քայելու ձևըայսինքն՝ այն ժամանակըերբ կապիկըվերջացրել է քայլել չորեքթաթայլ կանգնել է երկու ոտքիվրաՆաև ենթադրվում էոր մեծ դեր են խաղացել նաևմուտացիաներըորոնք առաջացել են ռադիոակտիվճառագայթումիցԱյդպես թե այնպեսգիտականորենհիմնավորված պատասխան այդ հարցինթե ինչպես էառաջացել մարդըմինչև հիմա չկաԲայց գենետիկականհետազոտությունների ընթացքում ապացուցվել էկենսաբանական հարազատությունը մարդու և կապիկիմիջևՊարզվում է՝ մարդը միայն 2.5% է տարբերվումշիմպանզեից և մի քիչ շատ՝ գորիլայիցընդ որում,բաժանումմարդու և մարդանման կապիկների եղել է մոտ 5 մլն տարի առաջ:
19 դարի երկրորդ կեսում շատ գիտնականներուրախությամբ ընդունեցին Դարվինի միտքը և սկսեցինորոնել նրա ապացույցըՍկզբունքորենգիտությանտեսությունը կառուցվում է հավաքագրված տվյալների  հիման վրա , բայց հարցը մարդու առաջացման վերբերյալհակառակը ստացվեցսկզբում հայտվել է վարկածըիսկհետո սկսել են գտնել նյութեր ,որոնք կարող են այդվարկածը հաստատելԳերմանացի կենսաբան ԷրնեստԳեկելըորը հետաքրքրված էր Դարվինի մտքովստեղծելմարդու էվոլուցիայի սխեմանորը կազմված էր 22 փուլերիցԱմենաառաջին փուլը  կապկանման մարդն էրփուլերբ կապկից մարդը վերածվում է մարդուՔիչ-քիչպարզվեցոր այդ սխեման սխալ էբայց միաժամանակ նաոգևորել է որոնել հոլանդացի անատոմիայի պրոֆեսորԴյուբայինՊեղումների ընթացքում Ճավա կղզում սկսած 1890 թվականից գտան բեկորներ ինչ-որ արարածիկմախքիորն էլ անվանվել է պիտեկանտրոպէրեկտուզ՝ կապկից մարդ վերածվող արարածԱյդժամանակ Գերմանիայի մոտակայքոմ  Դյուսելդորֆումարդեն գտնվել էին ավելի ժամանակակից մարդումնացորդներհոմոսապիենս նեանդերտալենցի: 1924 թվականին Ռայմոնդ Դարտը գտավ Աֆրիկայում միարարածի ոսկորներավելի պարզունակ ,քանպիտեկանտրոպ,-ավստրալոպիտեկաայսինքն՝հարավային: 3 տարի անց Չինաստանում Պեկինիմոտակայքում գտվել են արարածի կմախքի մասնիկներորոնք շատ նման էին պիտեկանտրոպինորոնցանվանեցին սինանտրոպԺամանակակից սխեմանմարդկային զարգացման մեծամասնության կողմիցընդունվել է այսպիսին:
Հնագույն կապիկ → Ավստրալոպիտեկ →ՀոմոՍապիենզ(մարդ հմուտ է , դեռ անցումային փուլնէ) →Արխանտրոպ(Հոմո Էրեկտուզհինմարդ) →Պալեոնտրոպ(նեանդերտալզիհինմարդ) →Նեոնատրոպ(ԿրոմանոեցՀոմո Սապիենզժամանակակից տեսակի մարդ):
Աղբյուր՝ http://biofile.ru/his/31070.htm

Комментариев нет:

Отправить комментарий