Страницы

понедельник, 4 сентября 2017 г.

05.09.2017

1.Ընթերցի՛ր Ղ Աղայանի  Քյորօղլի (Արկածներ Քյորօղլու կյանքից)  գործի Քյորօղլին ՝ջաղացպան   հատվածը։
2. Հատվածից դուրս գրի՛ր քեզ անծանոթ բառերը , բացատրի՛րկազմի՛ր նախադասություններ։
Դամ-հացահատիկ
Մեկ տոննա դամ են բերել, որ դրանից կարողանամ ստանալ հաց:
3.Ռադիոնյութի տեսքով ներկայացրու Ղ Աղայանի  գրական գործունեությունը։
4.Կետերի փոխարեն գրի՛ր մ կամ ն :
Անբնականամբիոնամբողջամպամածանպայմանզամբյուղամբասիրանփոփելամփոփոխ,անպետքամբարելանբարտավան:
5.Գրի՛ր տրված հոմանիշներից մեկը:

1901 թվականից (տրվումշնորհվումբաշխվումպարգևվումեն Նոբելյան ամենամյամրցանակներըըստ շվեդացի ինժեներ, (հարուստմեծահարուստմեծատունգործարանատերԱլֆրեդ Նոբելի կտակիՆա մոտ յոթանասուն միլիոն շվեդական կրոն էր (թողելկտակել), որիտոկոսներն ամեն տարի (բաժանվումբաշխվումտրվում) են ֆիզիկայիքիմիայիբժշկության կամֆիզիոլոգիայի (բնագավառներումասպարեզներումճյուղերումոլորտներումխոշոր(հայտնագործություններգյուտեր) (անող)կատարող գիտնականներին (ամենախոշոր,ամենակարևորակնառուգրական ստեղծագործության հեղինակին և նրանով տարվա (մեջ,ընթացքումամենաշատ ներդրումն է ունեցել ազգերի (միասնության, համախմբման), ստրկության(վերացմանոչնչացմանկամ եղած բանակների (պակասեցմանկրճատմանու խաղաղությունը(պահպանելուպաշտպանելուգործում:

Комментариев нет:

Отправить комментарий