Страницы

вторник, 5 сентября 2017 г.

Անհատական ուսումնական պլան

Ընդհանուր պարապունք-ամեն օր 15 րոպե
Ընտրություն-4ժամ մաթեմատիկա
Ռազմա-մարզական ճամբար-5 օր տարեկան
Հաճախում եմ մաթեմատիկայի, որ խորացնեմ գիտելիքներս
Հայոց լեզու-3
Ֆիզկուլտուրա և անվտանգ կենսագործություն-3
Գրականություն-2
Հանրահաշիվ-2
Պատմություն-2
Արվեստ-2
Տեխնոլոգիա-2
Երկրաչափություն-2
Տրամաբանություն-1
Աշխարհագրություն-1
Կենսաբանություն-1
Ֆիզիկա-1
Քիմիա-1
Հասարակագիտություն-1


Комментариев нет:

Отправить комментарий