Страницы

пятница, 24 ноября 2017 г.

24.11.2017

1.Սահմանեք լուսավորության դարաշրջանի կարևորագույն հասկացությունները;
1.Միտք-Մտածելու՝ դատելու կարողությունը որպես մարդու բնածին հատկությունը
2.Ազատություն-Ժողովրդի իրավունքը՝ տնօրինելու իր քաղաքականպետականհասարակական ու մշակութային կյանքը
3.Աշխատանքտավոր ու ֆիզիկական լարում պահանջող՝ մարդկային նպատակադիր գործողություն
4.ՓիլիսոփայությունԳիտություն բնությանմարդկային հասարակության և մտածողության զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունների մասին
2.Պատմեք լուսավորական շարժման գաղափարախոսության մասին;
3.Համեմատեք լուսավորական շարժման գործիչների և լուսավորյալ արքաների նպատակները;
Գործիչներ
Ջոն Լոկ
Դավիթ Հյում
ՇարլՄոնտեքսյո
Կարծիք մարդուազատությանվերաբերյալ:
Համաձայն էր:
Համաձայն էր:
Համաձայն էր:
Պառլամենականմիապետությանվերականգմանկողմնակից էր:
Այո:
Ոչ:
Ոչ:
Սահմանադրականմիապետությանգաղափարիկողմնակից էր:
Ոչ:
Ոչ:
Այո:
Տնտեսությանբնագավառումազատմրցակցությանկողմից էր:
Ոչ:
Այո:
Ոչ:

Արքաններ
Յոզեֆ II
Ֆրիդրիխ II
Մարմնականպատիշներ:
Վերացրեց:
Վերացրեց:
Ընդլայնեց տարրականկրթությունը:
Այո:
Այո:
Փակում էր վանքեր:
Այո:
Ոչ:
Վերացրեց հարկերը:
Ոչ:
Այո:
4.Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետըոր լուսավորական շարժումը համամարդկային երևույթ չէ:
Լուսավորական դարաշրջանի կարևոր հասկացություններից էր հարկերի վերացում, մարդու ազատություն, ստրկության վերացում, տարրական կրթություն, մարմնական պատիշների վերացում, այս հասկացությունները գրեթե բոլորը կային Անգլիայում, որ համարվում է լուսավորական դարաշրջանի հայրենիք, քանի-որ Անգլիայում նույնիսկ լուսավորական դարաշրջան համամարդկային չէր, ապա այն այլ ոչ մի երկրում չէր կարող դառնալ համամարդկային:

Комментариев нет:

Отправить комментарий