Страницы

понедельник, 27 ноября 2017 г.

27.11.2017

1.Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծի՛ր ճիշտը։
Տղամարդիկ (կանանցումկանանց մեջամենից ավելի գնահատում են նվիրումը։
Այսօր մեր (փողոցովփողոցովնանցնելիս քիչ էր մնում  մեքենայի բախվեի։
Տեսնես օրերից մի օր (ԱստվածԱստվածըկպատժի՞ այդ ավազակներին,- մրմնջում էր ծերունին։
(Զգուշությունզգուշությունըլավ բան է,- ինձ միշտ խրատում է պապս։
Քիչ հետո գնալու ենք քաղաքի (կենտրոնկենտրոնը)։
Ես հիմնարկի բոլոր (տիկնանցտիկնանցը)  կզգուշացնեմոր միջոցառմանը մասնակցելու են միայն տղամարդիկ։

2.Փակագծում տրված բաոերը հոգնակի՛ դարձրու և համապատասխանձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն:
Մրցող լաստանավերը մաքուր էին ու զարդարված գույնզգույն լաթերով:
Հարթավայրերը գարնան հորդացումների ժամանակ գետերը կարող են հակառակ ուղղությամբ հոսել:
Օդերևութաբանները զգուշացնում են քաղաքին սպառնացող նոր ցիկլոնի մասին:
Գետում ջրի մակարդակը բարձրացել էր սառցադաշտերի պատճառով:
Ջրի հոսանքը դանդաղեցնում են հատակին լցված քարակույտերը:
Աշխարհի գեղեցիկ ջրվեժներից մեկըՎիկտորիանանցյալ դարում է հայտնագործվել եվրոպացիների կողմից:
Շատ ծովախորշեր վերածվել են ցամաքի:
3.Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերի եզակի կամ հոգնակիձևերով՝դրանց հետ համաձայնեցնելով ընդգծված բայերը:
Խոնավծովի բույրով հագեցած օդը վանում է  խառնիխուռն մտքերը:(օդ)
Լույսն  ու ջերմությունը մարդիկ արևից են ստանում: (ջերմություն)
Երեկոյան բոլոր հիվանդների ջերմությունը բարձրացավ: (ջերմություն)
Փոշին ծածկել է ամբողջ քադաքր: (փոշի)
Հիմա լվացքը տարբեր փոշիներով են անում: (փոշի)
Եթե սնունդի հարցը լուծվիկարելի է այստեղ մի երկու շաբաթ ապրել: (սնունդ)
4.Բառակապակցություններ կազմի՛ր հարցական դերանուններըփոխարինելով բացառական հոլովով դրված գոյականներով ևդերբայներով:
Խուսափել վտանգից:
Առաջանալ կապիկից:
Քշվել քամուց:
Խոնավանալ ջրից:
Վիրավորվել ընկերոջիցփամփուշտից:
Զգուշանալ թշնամուցվագրից:

5.Բառակապակցություններ կազմի՛ր`  տրված բայերին ավելացնելով գործողություննիրենց սխա կրող գոյականներ:
Օրինակ`
Բռնել երեխայինընկերոջըկրիագիրք:
Տեսնել մայրիկինընկերոջըսեղանպայուսակ
Սիրել ընկերուհունմայրիկինշանըգիրքը
Փնտրել ընկերոջըուսուցչուհունասեղգրիչ
Արհամարհել ընկերոջըմարդկանցեղանակըկատվին :
6.Տրված բառերի իմաստներն արտահայտի՛ր հոմանիշ բառակապակցություններով  և ստացված բառակապակցություններից  մի քանիսով կազմի՛ր նախադասություններ:
Օրինակ`
օրենքով-ըստ օրենքիօրենքի համաձայն:
Կարգադրությանբնախասիրություններով,  որոշմամբպատասխաններովդիմումովպատմածովխնդրանքով:
Կարգադրությամբ-ըստ կարգադրությանկարգադրության համաձայն
Նախասիրություններով-նախասիրություններին համաձայնըստ նախասիրությունների
Որոշմամբ-ըստ որոշմանորոշման համաձայն
Պատասխաններով-պատասխանին համաձայնըստ պատասխանի
Դիմումով-ըստ դիմումիդիմումի համաձայն
Պատմածով-պատմածի համաձայնըստ պատմածի
Խդրանքով-խնդրանքին համաձայնըստ խնդրանքի

Ըստ պատմածի երեկոյան ժամը ութին ուկրաինացիները ոչնչացրել են Լենինի արձանը:
Պատասխանին համաձայն այս խնդրի լուծումը բացասական թիվ է:
Ըստ կարգադրության մարդ չպետք է ֆիզիկական վնաս հասցնի ուրիշ մարդուն:
Ռոբոտաշինությամբ զբաղվող աղբյուրների որոշման համաձայն 2024 թվականին կստեղծվի առաջին ռոբոտը:


Комментариев нет:

Отправить комментарий