Страницы

вторник, 28 ноября 2017 г.

28.11.2017

Ընկերությունը նման է գրքիմի քանի վայրկյանում կարող ես այրել այնիսկ գրելու համար …
Ընկերությունը նման է գրքիմի քանի վայրկյանում կարող ես այրել այնիսկ գրելու համար տարիներ է պետք։ Ընկերություն չի չափվում ժամանակովայլ այն չափվում է ամրությամբ։ Ընկերությունը դա երկու կամ ավելի մարդկանց ընկերություն է։ Ընկերությունեթե այն իհարկե ամուր է կարող է տևել ամբողջ կյանք։ Ընկերություն միշտ հանդիպում է դժվարություններանախորժություններ և միայն դրանք հաղթահարելով մարդիկ կհաստատեն իրենց ընկերությունը։ Ամեն մարդ իր կյանքում պետք է ունենա մտերիմ մի ընկերորի հետ նա կարող է կիսել իր մտքերդժգոհություններ և դա է կյանքըառանց ընկերոջ հնարավոր չէ անցկացնել։

1.Անմեղ մեղավորքաղցր տանջանքերիտասարդ ծերությունպարտված հաղթություն: Իսկ ո՞րը կլինի լռություն բառի հատկանիշը:
Աանձայն Բխոսուն Գհամր Դքար ԵԱնշշուկ
2.Որտե՞ղ   «մակաբույծ» բառեր չկան:
ԱՀեռուստատեսությունը դա այն կապն էոր առաջանում է մարդկանց միջև:
ԲՇինարարները նորոգեցին գյուղ տանող ճանապարհը:
ԳՇորերս կրկին անգամ արդուկեցի:
ԴԽոսքը գնում է գրքերի մասին:
3.Ռուսներն այդ իրավիճակը նկարագրում են հետևյալարտահայտությամբ՝ «երբ սարի գլխին խեցգետինը սուլի», իսկֆրանսիացիները՝ «երբ հավն ատամներ հանի»:
 Բերված արտահայտություններից որո՞վ (որոնցո՞վկարող ենք նկարագրելայդ իրավիճակը:
1. Էշմի՛ սատկիրգարուն կգա։
  1. Երեկ՝ մեկայսօր՝ երկու։
  2. Ցամաքում ձուկ բռնել։
  3. Ձիու ականջը մտած։
  4. Երբ կրիան ծառը բարձրանա։
  5. Երբ որ երբը գա։
Ա. 1 Բ. 1, 5 և 6 Գ. 2, 3 և 4 Դ. 5 և 6 Ե. 1 և 5
4.Տրված արտահայտություններից չորսը նույն  «ծնողի»  հարազատ  «զավակներն» ենմեկը՝ ոչՈ՞րն է այդ մեկը:
ԱԳործն է անմահլավ իմացեք
ԲՕրեր ենկմթնենանց կկենան:
ԳՄենք ամենքս հյուր ենք կյանքում
ԴՊրծավէլ Նազարը կռիվ չի գնա
ԵԱչքդ թեքեցիրբանիդ տերը չես:
5.Սիբեխը աճում էտառեխը լողում էմորեխը ցատկում էիսկ ի՞նչ է անում կեռնեխը:
Ասողում է Բլողում է Գթռչում է Դխոխոջում է Եխրխնջում է
6.Մ Նալբանդյանն այս քառատողում գործածել է իրար հոմանիշ երկու կապակցություններ որո՞նք են դրանք։
Ազատն աստված այն օրից,
Երբ հաճեցավ շունչ փչել,
Իմ հողանյութ շինվածքին
Կենդանություն պարգևել։
7.Փակագծերում տրվածներից ընտրի՛ր այն բառըորը փոխաբերականիմաստով կլրացնի տողասկզբի բառին։
  1. ժայռ (բարձր, մտախոհուղղաձիգ)
  2. ծաղիկ (բուրավետդեղին, ժպտուն)
  3. փողոց (ուրախասֆալտապատլայն)
  4. սենյակ (կահավորվածնորոգված, հյուրընկալ)
  5. ամպ (ճերմակ, թավահոնքանձրևաբեր)
8.Ժուժկալ բառը հաճախ է հանդիպում տարբեր կապակցություններում՝ ժուժկալ կյանք վարելժուժկալ լինելժուժկալ մարդ և այլն։
Ի՞նչ ասել է՝ ժուժկալ
աչափավորզուսպսակավապետ
բժլատագահանկուշտ:
9.Ժխտական ապդժտ ածանցներով կազմի՛ր տրված բառերի հոմանիշները։
Անգույն-դժգույնանբախտ-դժբախտանգետ-տգետանշնորհք-ապաշնորհանձև-տձև։

Комментариев нет:

Отправить комментарий