Страницы

суббота, 25 ноября 2017 г.

Պատրաստվե՛ք դաս-քննարկման «Հավասարություն» և «Իրավահավասարություն» թեմաների շուրջ/բանավոր, Հասարակագիտության դասագիրք, 8-րդ դասարան, էջ 71-74/

Գրավոր առաջադրանք՝
Թվարկե՛ք հատկանիշներ, որոնցով մարդիկ տարբերվում են իրարից.
Մազի գույնով, հասակով, տարիքով, մտավոր ունակություններով, աչքերի գույնով:
Բացատրե՛ք «Իրավական հավասարություն» հասկացությունը/բերե՛ք օրինակներ/.
Իրավական հավասարություն դա մարդկանց՝բնական անհավարասարությամբ, ծագմամբ և այլ հանգամանքներով պայմանավորված սկզբնական անցանկալի հետևանքները մեղմելու միջոց է:
Բացատրե՛ք «Սոցիալական հավասարություն» հասկացությունը/բերե՛ք օրինակներ/.

Սոցիալական հավասարություն դա մարդու սոցիալական պայմանների հավասարությունն է, այսիքն օրինակ՝դպրոցների, սոցիալական վայրերի, հիվանդանոցների և այլ վայրեր հաջախելու հնարավորությունն է:

Комментариев нет:

Отправить комментарий