Страницы

суббота, 4 ноября 2017 г.

Քերականություն

Հնչյուն և տառ
1. Գրի՛ր բառերորոնց մեջ է հնչյունն արտւսահայտվի է տառով`
 ա)բառասկզբում,
Էլեկտրոնիկա,էլեկտրական,էլեկտրոնային:
 բբառամիջում,
Աէկ,ելևէջ:
 գբառավերջում:
Որևէ,երբևէ:
17.Գտի՛ր սխալ գրությամբ բառերը և ուղղի՛ր:

      Ա Երփներանգարփիփրփրելփափուկսրփազանճամփորդհամփերությունդափնիշամփուր:
Սրփազան-սրբազան
Համփերություն-համբերություն
        ԲԿարթ,խորթզվարթպարթևնյարթթարթել,երթվելփարթամ:
Նյարթ-նյարդ
Երթվել-երդվել66.Տրված արտահայտություններից  յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմի՛րդրանք գործածելով:
աուղիդ իմաստով,
 
բորպես դարձվածք:
Լեզուն չորանալջուրը չտեսած`բոբիկանալականջին հասնել:
Մարդու լեզուն չորացել էրորովհետև նա իր բերանը չէր փակում:
Տղային լեզուն չորացել էրլսելով մեծի մարդու դաստիրակչական խոսքերը:
Երբ տղան հասավ Սոչի նա առած ջուրը տեսնելու բոբիկացավորպեսզի լողա:
Աշխարհում կան մարդիկ ,որոնք ջուրը չտեսած բոբիկանում ենայսինքն նրանք առանց մի քայլ անելու անցնում են մյուսին:
Քո ականջին չեն հասել նորությունները:
Դու չես կարողանում ականջիդ հասցնելհերիք է վատություն անես:
74.Տրված բարդ բառերի վերջին արմատները փոխելով ստացի՛ր նոր բարդ բառեր:
Հեռախոսհանրածանոթձյունածածկերկրագունդկենսակերպհնավանդմտահոգբարենպաստակնթարթլուսանցք:
Հեռախոս-հեռագիր
Հանրածանոթ-անրագետ
Ձյունածածկ-ձյունագեղ
Երկրագունդ-երկրաբան
Կեսնակերպ-կենսուրախ
Հնավանդ-հնաբան
Մտահոգ-մտազբաղ
Բարենպաստ-բարեբախտ
Ակնթարթ-ակնաբան
Լուսանցք-լուսաբան

Комментариев нет:

Отправить комментарий